Zit ik net een bericht te tikken over de doorbraak in natuurbeheer, zie ik vele maanden na dato dat ene MarijkeA – mogelijk een groene lobbyist – het Wikipedialemma voor de Ecologische Hoofdstructuur begin 2010 sterk heeft uitgebreid met misleidende informatie en kritische opmerkingen over het beleid van premier Rutte.

De ecologische hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het vormt de basis voor het Nederlandse natuurbeleid. Het is de basis van een beleidsplan dat tot doel heeft de natuurwaarden in Nederland te stabiliseren. In 1950 waren er 1400 soorten hogere planten. Sindsdien zijn hiervan 70 uitgestorven en 500 zijn in aantal/oppervlakte ernstig achteruitgegaan. Het aantal broedvogels is in dezelfde periode met een derde afgenomen. De achteruitgang van de natuur is vooral zo ernstig omdat het tempo waarin dit gebeurt toeneemt.

Terecht wees reageerder Turris al op de open brief die Leidse biologen als Geert de Snoo plaatsten om dit zwartgallige populisme bij fondsenwervende organisaties te doorbreken, zoals Elsevier al op 22 mei 2009 berichtte

Het aantal broedvogels in Nederland de laatste 25 jaar is gestegen. In de laatste eeuw zijn er tweemaal zoveel plantensoorten bijgekomen dan er zijn verdwenen. Het gaat goed met roofvogels, moerasvogels en stadsvogels, Bevers en otters zijn met succes geherintroduceerd, Ook met amfibieën en reptielen gaat het veel beter, Alles wijst erop dat het met de zoogdieren de goede kant op gaat, Het areaal aan natuur neemt toe. De kwaliteit van water en lucht is sterk vooruitgegaan


Zoals net vastgesteld blaast Rutte de Ecologische Hoofdstructuur helemaal niet af. Hij trekt de stekker uit de Robuuste Verbindingen. Dit zijn latere toevoegingen aan de originele EHS. Helaas is deze nuance door MarijkeA niet weergegeven in het lemma, waardoor je de indruk krijgt dat deze redacteur vanuit een subsidieclub tegen Rutte wil lobbyen.