Je kunt de SWNM Natura 2000 voor Dummies VIBEG-uitgave hier downloaden. Wees niet ongerust, geen lappen tekst, maar gewoon in vraag-antwoord-vorm én met veel plaatjes. Eindboodschap is dat -hoewel Ton IJlstra van het Ministerie van EL&I op ramkoers doorvaart- het nog niet te laat is om de koers te veranderen, zodat natuur en visserij in harmonie verder kunnen,

Natuur en natuurorganisatie zijn twee verschillende zaken
Het is belangrijk onderscheid te maken tussen natuurbescherming en natuurorganisatie-bescherming. De bemoeimacht van fondsenwervende stichtingen moet worden ingeperkt tot één die in verhouding staat tot hun steun binnen het relevante werkveld. Dat kan eenvoudig door de subsidiebedragen die het Ministerie van ELI deze clubs betaalt, af te stemmen naar verhouding tot investeringen die zij zelf in de natuur doen.

Want waarom moet de overheid lobbyclubs als Stichting de Noordzee miljoenen euro’s betalen om zich te laten belobbyen? Deze stichting (investering = 0.0) mag haar opinies als wetenschapperig klinkende stoorzender dan voortaan ventileren met particuliere inkomsten, wat inhoudt dat zij moeten krimpen met 90 procent. Laten we de zee voortaan niet vullen met goede bedoelingen maar met vis.

Morgen in de Tweede Kamer zal ik enkele issues nader toelichten.
Met name de NGO-strategie om algemene mondiale ecologische kritiek met symbolische waarde te vertalen naar regionale wetgeving, via omvangrijke lobby op EU-ambtenaren als Maria Damaniaki (ee Griek inderdaad). Daardoor zij ‘discards’, voorheen bijvangst genoemd, nu het buzzword.
Zie ook het ‘Fishing Down the Foodchain’-concept van Daniel Pauly dat dankzij een overdaad media-aandacht eind jaren negentig werd besprongen door NGO’s en zo mondiaal leidssnoer werd voor visserijregulering. Terwijl het ecologisch als een fiets op een varkensstal slaat. Wat visserijbiologen ‘faithbased fisheries’noemden.

Het onderscheid tussen wetenschappelijk en wetenschapperig
Wat voor zin heeft het om kritiek die is gebaseerd op schade aan bijvoorbeeld Caribische riffen en een vaag gevoel van algemeen marien onheil door te vertalen naar visserijbeleid op de Noordzee? Regio en sector-relevante data is wat we willen, ideologie en voorgekookte wereldbeelden circuleren al genoeg en je schiet er weinig mee op.

Overigens, de zelfde mechanismen komen we bij andere zaken tegen die aan ‘milieu’raken, zoals biotechnologie en epidemologie, veel wetgeving en beperking van bedrijvigheid is gebaseerd op NGO-generated-hysteria: mooi ook verwoord door Christopher Booker in ‘Scared to Death’. De onbenulligheid van journalisten -traditioneel NGO-partner- speelt daarbij ook een doorslaggevende rol. De term persverantwoordelijkheid zou wel eens wat aandacht mogen krijgen bij onderwijs.

Helaas heeft Han Lindeboom afgezegd, ik had me verheugd om naast hem te mogen zitten en zijn wetenschapperige oraties te mogen aanhoren.