Het kabinet kan veel geld besparen door klimaatoverdrijvers niet meer te sponsoren

In aanloop naar Prinsjesdag helpen we het kabinet Rutte graag bij het kiezen van goede kandidaten voor rigoureuze bezuiniging. Snoei bijvoorbeeld bij extern advies in de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur. Dit is zo’n overheid-adviserende ZBO opgezet vanuit het voormalige VROM en Verkeer en Waterstaat, waarvan Atsma bij de klimaatkosten de lasten wegliet.

De raad profileert zich louter als propaganda-orgaan van ’transitie’-consultants
De raad heet ‘onafhankelijk’maar verspreidt slechts feitelijk onjuiste kokervisies. Zoals van Jan Paul van Soest. Deze 1500 euro-per-dag-consultant schreef voor deze raad ook het olie-complot essay ‘Klompen in de Machinerie’: de mythe dat je alleen kritiek op het IPCC hebt en niet-renderende energievormen als je bent omgekocht door een oliebaron van de Tea Party. Hij gelooft het echt!

Het door de overheid gesubsieerde klimaatalarmisme-orgaan HIER verspreidt deze mythe keurig verder.

Van Soest zijn essay- een Nederlandstalig plagiaat van Merchants of Doubt- maakt onderdeel uit van een klimaatcampagne van de RLI dat oktober alwéér advies uitbrengt, voortbordurend op nóg een advies ‘Maak ruimte voor Vernieuwing’ uit 2010. Ongetwijfeld ook ‘powered by Van Soest’.

Duurzaam betaald door vrinden bij VROM en ‘Rotterdam Climate Initiative’
Van Soest en zijn vriend Wouter van Dieren-projectmanagement kregen in 2009 ook al 3 ton euro (keurig op de Europese aanbestedingslimiet) van VROM-directeur ‘Schoon en Zuinig’ Arjan Dikmans, de voormalige directeur van Rotterdam Climate Initiative. En van Hugo van Meijenveld bij VROM. Dit kreeg hij om CEO’s van bedrijven te massseren voor ‘de transitie’. De RLI-activiteiten liggen in het verlengde van deze massage-campagne die komende maand op ons af komt.

De raden richten zich in dit advies op de vraag hoe de transitie naar een duurzame energiehuishouding intelligent versneld kan worden om klimaatambities voor de (middel)lange termijn daadwerkelijk te kunnen realiseren en economische kansen te kunnen verzilveren


We lieten echter al zien dat deze ambities –zoals megasubsidies aan offshore-windparken leiden tot een zeker bankroet van Nederland. En dat meer dan 8 miljard euro prijsvervalsing van ‘duurzame’energie via MEP en SDE wel voldoende is, als we 18 miljard euro moeten bezuinigen.

Overheid moet dus geen misleidende informatie meer verspreiden over ‘duurzaam’en laster tegen critici van klimaatoverdrijving
De misleiding door consultants als Van Soest moet maar eens afgelopen zijn, en Prinsjesdag is een mooie dag om op dit terrein financiele knopen en dus ook relatieknopen door te hakken. De overheid moet niet langer de verspreiding van vooringenomen en overoptimistische informatie sponsoren, zoals zij ook doet bij windenergie . Dat de site windenergie.nl misleidend is stelde onze Nationale Ombudsman vast. Geen wonder als je ziet dat alle advies uit één hoek komt.

Afstand nemen van de oliecomplot-mythe in overheidspublicaties.
We toonden al dat Climategate-universiteit CRU, het Tyndall Centre for Climate Change Research solliciteerden naar een 100-voud meer geld van oliemaatschappijen als BP, dan vooraanstaande sceptici als Fred Singer -het hoofddoel in de lastercampagne in Merchants of Doubt- ooit kregen in een zeer grijs verleden. Dat bleek uit de Climategate-emails.

    We mogen u ook meedelen dan Jan Paul van Soest zélf voor (fossiele) energiemaatschappijen werkt als bemiddelaar met de milieubeweging en met Wouter van Dieren geld kreeg van de NAM om milieuclubs te pacificeren.

Mede mogelijk gemaakt door Shell (ter informatie, dat is een oliemaatschappij)


James Lovelock betaald door Shell en daar was niets mis mee
Laten we nu voor eens en voor altijd afrekenen met de mythe die transitie-propagandisten betaald door de overheid mogen verspreiden. En er dan nooit meer op terugkomen: dat kritiek op eenzijdig alarmistische klimaat’wetenschap’ afhankelijk is van oliegeld.

Wij verdedigen op Climategate al langer de stelling, dat die critici gewoon onafhankelijke wetenschappers zijn met een andere visie. Een visie, waarvan Marcel Crok’s De Staat van het Klimaat en de Climategate-emails aantonen dat die wordt geblokkeerd door invloedrijke IPCC-mensen.

Om de hypocrisie te tonen, citeer ik chemicus James Lovelock, de bedenker van de Gaia-theorie en held van de milieubeweging én van Van Soest zijn co-auteur bij het grappigste klimaatboek aller tijden: ‘De Aarde Heeft Koorts’. In Lovelock’s originele boek ‘Gaia, A new look at life on earth’ uit 1979, schrijft hij op bladzijde 8 ook over zijn onderzoeksgeld van Shell dat, VER VOOR DE MILIEUBEWEGING wakker werd, al onderzoek liet doen naar de mogelijke consequenties van luchtvervuiling door (onvolledige) verbranding van fossiele brandstoffen.

By great fortune, so far as I was concerned, the nadir of the space programme coincided with an invitation from Shell Research Limited for me to consider the possible global consequences of air pollution from such causes as the everincreasing reate of combustion of fossil fuels. This was in 1966, three years before the formation of Friends of the Earth (Brusselse kantoor nu door de EU gesubsidieerd met 3 ton euro per jaar om zich te laten belobbyen) and similar pressuregroups brought pollution problems to the forefront of the public mind.

Like artists, independent scientists need sponsors but this rarely involves a possessive relationship. Freedom of thought is the rule. This should hardly need saying, but nowadays many otherwise intelligent individuals are conditioned to believe that all research work supported by a multinational corporation must be suspect by origin.

Er is dus niets nieuws onder de zon
Ooei. Dus is Lovelock al die tijd stiekem omgekocht door de Tea Party. Jan Paul en Raad voor Infrastructuur en Leefomgeving. Bij mijn weten was dit citaat van jullie held niet opgenomen in Klompen in de Machinerie. Bij deze vul ik het dan aan, al verwacht ik geen 1500 euro per dag daarvoor te krijgen.

    Waarom zou ons land nog langer zoveel geld moeten besteden aan het in de lucht houden van dunne verhaaltjes? Waarom nog langer HIER, nog langer subsidie aan milieuclubs als Stichting Natuur en Milieu die geld cashen voor emissiehandel bij huishoudens?

Oh ja, wij van Climategate heten nu volgens de Erasmus Universiteit de ‘belangrijkste representanten van de onderstroom’bij klimaatkritiek, die het ministerie van VROM niet straffeloos kon negeren. En we deden dat met liefde voor welgeteld NUL euro.