Europese crisis in eindfase, politici clueless

Volstrekt onkundig als ik ben op dit vlak, vertel ik u (in een wederom geheel off-topic zondagblog) over de toestand in de Europese Wereld.

Schulden en productiviteit

Er kleven twee verschillende aspecten aan de huidige situatie, en ze zijn allebei inmiddels zo ernstig dat ze apart eigenlijk al onoplosbaar zijn, laat staan in samenhang:

 1. Iedere staat in Europa heeft zich veel te ver in de schulden gestoken. Nu de zwakkere daaronder bezwijken, voelen de sterkere opeens dat ze in deze stroom meegezogen gaan worden. Er is geen oplossing voor de schuldencrisis zonder catastrofale gevolgen voor deze zwakke landen, en zonder zeer ernstige gevolgen voor de sterke landen.
 2. De zwakke landen in het Euro gebied zijn geheel uitgehold door de euro, en kunnen niet op deze manier met veel sterkere landen binnen één euro muntunie voortbestaan: zelfs zonder crisis en met een bloeiende locale economie zouden Griekenland, Italië en Spanje op termijn door de veel harder werkende noordelijke landen uit de markt geconcurreerd worden door de eenheidsmunt. Één muntunie bij verschillende productiviteit is nu eenmaal onmogelijk.

De regeringsleiders hebben deze dubbele crisis willens en wetens veroorzaakt. Bij het plannen van de Euro wilden Duitsland en Nederland pas een gemeenschappelijke munt wanneer de economieën op elkaar afgestemd zouden zijn en er een goed systeem van begrotingsdiscipline was ingevoerd. Frankrijk en Italië wilden de Euro meteen invoeren als breekijzer, waardoor de monetaire eenheid wel moest volgen.

Net als nu staat te gebeuren, heeft Duitsland zich door de gladde Fransen laten ringeloren en is het akkoord gegaan met deze volstrekt onverantwoorde sprong in het duister.

Nederland heeft zich nog met hand en tand verzet en een stabiliteitspact afgedwongen, wat vervolgens zoals bekend door niemand ooit serieus genomen is. De huidige situatie is hiervan het directe gevolg.

Merkel’s overwegingen
De gezonde landen zouden het moeten vertikken om zich vast te leggen om voor onbepaalde tijd honderden miljarden in de Griekse mini-economie te stoppen zonder dat dat iemand enig voordeel oplevert. Ook Griekenland niet.

Een failliet Griekenland leidt echter tot het faillissement van de Franse systeembanken, waardoor die door de staat gered moeten worden en Frankrijk zijn kredietwaardigheid verliest. Daarna moeten ze zoveel rente betalen dat ze in een diepe crisis duiken.

Ook de Duitse banken krijgen hierdoor flinke klappen, dus wordt Merkel door haar financiële adviseurs (uit de bankwereld natuurlijk) voorgehouden hoe verschrikkelijk de gevolgen zouden zijn van deze stap: Griekenland mag absoluut niet failliet gaan! Ze vergeten daarbij te vertellen voor wie die gevolgen verschrikkelijk zouden zijn: inderdaad vooral voor deze banken en voor de bonussen van de graaiers in de top.

Haar eigen gezonde verstand zegt Merkel echter dat het redden van Griekenland ten behoeve van het bankensysteem door het tot in lengte van dagen met honderden miljarden op de been te houden, op iets langere termijn ook de paar resterende gezonde staten teveel zal worden en die dus ook zullen sneuvelen. Zeker als een volgend, groter land om zou vallen. Maar goed, dat is pas na haar ambtstermijn.

Moet zij nu als simpele eenling besluiten om de knoop door te hakken en persoonlijk verantwoordelijk te worden voor wat ongetwijfeld een onvoorstelbaar zware Europese crisis wordt, die de volgende decennia onze welvaart fundamenteel zal aantasten? Tegen de tijd dat we zijn opgekrabbeld heeft Azië de leiding in de wereldeconomie definitief overgenomen.

Als ik in haar schoenen stond zou ik ook elke strohalm aangrijpen om die stap niet te hoeven zetten.

Bolkestein en Timmermans
Interessant was het debat in Buitenhof vandaag tussen zwaargewicht Bolkestein en veder-lichtgewicht Timmermans.


Bolkestein heeft recht van spreken: hij heeft zich altijd sterk verzet tegen het streven naar de politieke droom van één verenigd Europa in de vorm van een federale staat. Hij blijkt ook altijd openlijk tegen de toetreding van Italië tot de Euro te zijn geweest. De Europese grondwet was dan ook een gruwel voor hem:

(Bolkestein, 2005) “Het risico is niet dat de EU te weinig maar dat zij te veel doet. In Brussel blijven de ambities buitensporig, inhoudelijk en territoriaal.” Deze Grondwet geeft geen bevoegdheden terug waar dat volgens hem best kan, maar vermeerdert die waar dat maar even kan. Het is een centralisatie van politieke macht en Brusselse bureaucratie. Dat een Europees parlement van meer dan 650 leden in staat zou zijn dat voldoende tegen te gaan is een illusie waarin ze zelf graag geloven. Het gerecht van Giscard moet terug naar de keuken. Dus niet deze grondwet!

Ik heb Timmermans daarentegen nog meegemaakt toen hij in Delft voor de locale politieke gemeenschap een hartstochtelijk pleidooi hield vóór de nieuwe Europese grondwet. Hij had mij bijna over de streep met zijn sterke gelegenheidsargumenten, maar uiteindelijk heb ik toch tegen gestemd om de principiële reden van het verlies aan soevereiniteit aan een niet functionerende Europese democratie.

Toen de nieuwe Europese grondwet was weggestemd, ging Timmermans echter even passioneel als daarvoor verkondigen dat de voorgestelde grondwet absoluut een stap te ver was geweest, dat het goed was dat hij was afgestemd, en dat er nu een oneindig beter voorstel lag. Voortschrijdend inzicht is niet altijd verkeerd, maar na deze draai mag Timmermans van mij afgevoerd worden.

De Buitenhof discussie

De interessantste stukjes uit de discussie van vandaag (met mijn commentaar):

T(immermans): We vinden nu geen oplossing omdat de regeringen de mensen niet genoeg meegenomen hebben in de Europese gedachte door het uitleggen van het belang van de EU voor hun eigen economie.

Kortom: verenigd Europa moet er komen, wij politici weten alles het beste, en de mensen moeten ons maar vertrouwen.

Het vertrouwen bij het publiek in politici dat ze de grote problemen voor hen kunnen en zullen oplossen is weg.

Raadselachtig, hoe zou dat nu toch komen…

B(olkestein): Er wordt geen oplossing gevonden omdat de nationale belangen te groot zijn en niet parallel lopen, met name die van Frankrijk en Duitsland.

De EU wordt veel te veel bepaald door de Frans-Duitse as. Luns wilde destijds Engeland bij de EU als tegenwicht tegen deze as.

De Fransen willen nu een economische unie binnen een unie. Daarin worden uiteraard weer de grote twee de baas, wat dus zeer in het nadeel van de kleine landen is.

Geen commentaar.

T: We moeten de landen dwingen tot begrotingsdiscipline.

Hoe dan? Afspraken? Sancties?

B: Dat is onmogelijk, en Griekenland zal zich ook niet aan de afspraken (kunnen) houden.

Ik ben blij dat Bolkestein het met mij eens is over dit essentiële punt, zie mijn paragraaf Mechanismen in mijn tweede Euroblog.

T: De integratie van de Oostbloklanden is verbijsterend goed gelukt, tegelijkertijd is een enorme kloof gegroeid tussen noord en zuid.

B: De euro was de slaappil voor de zuidelijke staten. Daardoor konden ze tegen veel te lage rente lenen en aan het potverteren slaan. De kloof komt voort uit de gemeenschappelijke Euro.

B: Banken hebben enorm hun zakken gevuld met het rekenen van enorme rentes aan de zuidelijke landen, laat ze daar nu voor betalen.

T: Politici hebben plicht tot optimisme, dus ik ga geen doembeeld schetsen. Politici moeten er voor gaan!

B: Politici zijn verplicht tot realisme: Griekenland moet uit de muntunie, en als het aan mij ligt Italië ook.

Barosso is sterk verzwakt als leider omdat hij zijn oren liet hangen naar de Frans-Duitse as.

Griekenland uit de Euro en dus het falen van de muntunie is géén falen van de EU en is beslist niet onmogelijk. Dat is pure bangmakerij.

Rutte is niet mijn politiek leider

De koers van Rutte
Die laatste opmerking van Bolkestein was ófwel een slip of the tongue en anders bedoeld, óf zeer pikant. Want Rutte wordt gerekend tot de “Stal van Bolkestein”. Je zou verwachten dat beiden elkaar door dik en dun zouden steunen. Het afvallen van Rutte moet haast gebaseerd zijn op diens huidige opstelling in het Europa debat. Daarbij zet Rutte namelijk zwaar in op een controlerende Eurocommissaris en meer macht naar de Commissie.

Uit het nieuws vanavond:

Rutte wil een strenge rol voor de Eurocommissaris die gaat toezien op de begrotingen van alle landen, en het verregaand afdwingen van afspraken over die begrotingen. Gekeken wordt naar méér macht naar commissie die erop moet toezien dat landen niet te grote schulden meer maken.

Rutte kraaide victorie dat dit verzoek bekeken zou worden maar krijgt daar vooralsnog eigenlijk amper een voet mee aan de grond. Maar waarom is een liberaal uit de stal van Bolkestein zo enthousiast onze soevereiniteit aan het weggeven aan een Europese ambtenaar?

Ik denk dat Rutte mijn reeds eerder vermelde blog gelezen heeft, met daarin de passage over de regeringsleiders:  “Gerecapituleerd”. Zijn wens om bevoegdheden neer te leggen bij de commissie en een speciale commissaris komt dus mogelijk niet zozeer voort het verlangen om soevereiniteit in te leveren, maar om macht weg te houden bij de door de Frans-Duitse as gedomineerde regeringsleiders. Een opportunistische keuze, die begrijpelijk is wanneer je inziet dat een nog afwijkender standpunt geen kans maakt.

Bolkestein (die zelf 15 jaar lang Eurocommissaris was) deelt echter mijn inschatting dat een commissaris nooit de machtsmiddelen zal krijgen om regeringsbeleid van deelstaten te bepalen, en dat het dus nooit zal werken.

Met lede ogen ziet hij dus aan dat het plannetje van de Eurocraten om, gebruikmakend van de crisis, de macht van Brussel te vergroten ten koste van de nationale staten, toch gaat lukken, terwijl er niet eens harde maatregelen genomen worden die de crisis ook echt oplossen. De aanpak van Rutte maakt hem dus niet vrolijk, en mij ook niet.

Eindelijk stevige standpunten

Aan de stevige uitspraken die nu ook uit degelijke hoek komen, kun je merken dat de eindfase aangebroken is. Van Bolkestein hoorden we al dat Griekenland best uit de Euro gezet kan worden, wat voor het land zelf ook veruit het beste is. En Italië mag daar meteen achteraan!

Prof Arnoud Boot

Maar in Nieuwsuur kwam ook Prof. Arnoud Boot met stevige stellingen: de Griekse schulden moeten met 75% afgewaardeerd worden, en daarbij moet het land structureel van buitenaf op zijn kop gezet worden met een zeer ingrijpend soort Marshallplan. De banken die door het afboeken van deze schulden in de problemen komen moeten vervolgens door de landen gered worden. Hij is pessimistisch: de bevolking in veel landen accepteert geen grote pijnlijke stappen meer van haar politieke leiders. Dat lijkt het grootste probleem.

Mariëlle Tweebeeke

De gespreksleidster Mariëlle (“u kijkt zo lief”, PB) Tweebeeke kwam in dit verband ook met een behoorlijk stevige uitspraak: alleen de Spaanse regeringsleider Zapatero is bereid en in staat om de noodzakelijke harde maatregelen te nemen, omdat hij toch al zeker is van een verkiezingsnederlaag. Zij had zeker mijn Euroblog gelezen en daaruit vooral de alinea over De Politieke Realiteit onthouden…  Moet ik nu nog iemand uitleggen waar mijn diepe wantrouwen jegens de parlementaire politiek vandaan komt?

De toekomst voorspeld
Wat er ook gaat gebeuren, de problemen kunnen op dit moment niet opgelost worden. Niet van alle wankelende Zuid Europese staten, maar zelfs niet van falend ministaatje Griekenland alleen. Daarvoor zijn er gewoon niet voldoende reserves.

Toch moet er een soort oplossing komen, want de wereld hijgt in de nek van duo Merkozy, en die beseffen ook wel dat als zij er niet uitkomen, de beroemde as en eigenlijk heel Europa sterk aan gezag inboet. Als er woensdag iets beslist wordt, dan is er vrees ik een grote kans dat dit dus sterk het karakter van een noodsprong heeft. Dat belooft niet veel goeds.

De voor Frankrijk en de wankele staten veruit prettigste oplossing was die waar Sarkozy op inzette, en waar hij vandaag zo smadelijk het deksel bij op de neus kreeg: “We gaan gewoon de Europese bank eindeloos veel geld laten drukken en dat uitdelen aan iedereen die in de problemen zit.” Dat lost inderdaad alles op en stelt de beurzen gerust. Einde crisis en begin van het herstel.

Essentieel nadeel daarvan: dit veroorzaakt hyperinflatie waardoor niet alleen alle schulden snel verschrompelen, maar even snel alle bezittingen van de Europeanen, met name de waarde van spaargelden, pensioenen en huizen van de burgers in de staten die hun zaakjes wél goed geregeld hebben.

Nu kun je hoog opgeven over het nut van de Euro en Europa voor ons Nederlanders, maar de bedragen waar we dan over praten staan daar niet toe in verhouding.

Normaal werd deze pijn geleden door de zich misdragende landen: daarvan devalueerde de munt, waardoor de bewoners hun bezit (ongemerkt, want alleen in internationale zin) zagen verminderen. Maar door de Euro kan dat niet meer.

(Tenzij er eindelijk geluisterd wordt naar de ingenieur, die daar de oplossing voor bedacht heeft!)

Onze spaarcenten gered?
Is door Merkel’s kordate houding vandaag dus ons spaargeld gered? Absoluut niet.

Elke oplossing zal inhouden dat grote banken gered moeten worden, zij het niet in Nederland. Maar een recessie in Frankrijk en een grote douw voor de Duitse economie gaat ook aan Nederland niet ongemerkt voorbij. En de wankele landen zullen enorm moeten bezuinigen. Dat wordt samen dus een neerwaartse spiraal voor heel Europa. En omdat we daar allemaal echt héél veel slechter van worden, zal er, zij het via een omweg,  wel degelijk gekozen worden voor flink bijdrukken van geld en steun vanuit de Europese bank. Zoals beursgoeroe Geert Schaaij al een tijdje beweert: geld wordt aanzienlijk minder waard, de komende decennia.

Ik raad u dus allemaal aan om uw hypotheekrente voor lange tijd vast te zetten, en zoveel mogelijk uw spaargeld om te zetten in aandelen van stabiele bedrijven. Dat kan nu al (neem dan bv. Shell: olie en gas zijn veel waardevaster dan goud of de Euro op dit moment), maar u kunt ook nog even wachten op een goed instapmoment wanneer de beurzen instorten als bekend wordt dat er zich een nieuwe bankencrisis gaat voltrekken.

De échte oplossing
Ik wil niet pessimistisch overkomen, maar de kans bestaat nog steeds dat de regeringsleiders woensdag kiezen voor een schijnoplossing, die alleen hun acute politieke problemen oplost. Maar hoe herken je eigenlijk een echte oplossing?

Bij een echte oplossing:

 • wordt duidelijk aangegeven wat er gaat gebeuren als na Griekenland ook Spanje en Italië in de problemen komen;
 • wordt duidelijk aangegeven waar het geld vandaan komt dat de banken gaat redden;
 • wordt geregeld hoe voorkomen wordt dat er voortaan nog vaker staten dit soort problemen veroorzaken;
 • wordt in een realistisch en uitgewerkt plan aangegeven hoe Griekenland zich zal kunnen herstellen en zich zelfstandig zal kunnen handhaven binnen één Euro zone, in concurrentie met veel productievere landen zoals Duitsland en Nederland (wanneer Griekenland binnen de Euro blijft tenminste)

Ook vandaag heb ik echter vanuit Brussel weer niets opgevangen dat wijst op het bestaan van een plan dat dit alles in zich heeft. De combinatie van de in mijn blogs voorgestelde oplossingen voor:

 1. een stabiele  Eurozone in de Mattheo Solution van Ing Ten Dam, en
 2. mijn oplossing voor begrotingsdiscipline zonder inleveren van soevereiniteit, het EMF,

biedt wél een oplossing voor de genoemde problemen, al zitten ook daar beslist haken en ogen aan. Het is in ieder geval een lange termijn oplossing die hout snijdt.

Laten we van de politici eisen dat ze met een dergelijk lange termijn plan komen, en niet wéér met een politieke ad-hoc fix!

Toegevoegd (30 oktober):

Helaas was mijn blog in hoge mate profetisch.
Er is woensdag een politieke fix uitgekomen die niks oplost behalve de actuele politieke problemen.

Zojuist op Buitenhof werd ook bevestigd dat er geen oplossing is zonder ernstige pijn, dat uiteindelijk inflatie een voor de hand liggende tool is om eruit te komen, en dat dat onze spaargelden en pensioenen ernstig zal aantasten.

De huidige oplossing voorziet erin dat de omvallende Franse banken door Duitsland gered worden, dus dat de Duitsers zich wederom zouden laten ringeloren door de Fransen was ook een juist vermoeden.

Ook werd uitgebreid ingegaan op het inschakelen van een IMF dat buiten de invloed van de regeringsleiders om kan opereren en de geldstroom naar de zwakke landen kan aansturen. Dat gaat in  de richting van mijn voorstel om met een EMF de zuidelijke landen in het gareel te krijgen.

Daarnaast werd besproken hoe jammer het is dat de zwakke landen niet meer kunnen devalueren, omdat dat nu leidt tot zeer moeizame hervormingsprocessen.
En daarvoor is juist de Matheo Solution van Ten Dam een mogelijke oplossing.

Kortom: deze euro zondagblogs sloegen de spijker tot nu toe keihard op de kop!

Het wordt nu wel echt interessant: beide onafhankelijke economen (Flip de Kam en Arnoud Boot) in Buitenhof adviseerden de kamer om niét met het akkoord in te stemmen zonder garanties voor de punten die ook ik hierboven als criteria voor een goed akkoord had genoemd.

Uiteindelijk leidt dat waarschijnlijk alleen tot het aanstellen van de door Rutte gevraagde commissaris, wat niet in de buurt komt van de noodzakelijke maatregelen.

Maar het zou de derde keer zijn dat Nederland terecht aan de bel trekt op momenten dat het principieel mis gaat met de Euro.
Niet dat er deze keer wél naar ons geluisterd zal worden: Europa wordt nu eenmaal geregeerd door president Merkozy.

Door | 2012-01-28T01:03:26+00:00 24 oktober 2011|24 Reacties

24 Reacties

 1. Hugo Matthijssen 24 oktober 2011 om 08:58- Antwoorden

  De Grieken hebben hun financiële positie te rooskleurig voorgesteld en zijn vervolgens gaan potverteren.

  ( teveel lenen) De banken zijn daarin meegegaan.

  Nu moet Griekenland gered worden om de banken overeind te houden. het paard achter de wagen.

  we hebben ongeveer 23.000.000 Grieken.

  we moeten 430.000.000.000 euro ophoesten om Griekenland te redden.

  Dat is ongeveer 18.600 euro per Griek.

  Vervolgens doet de politiek alsof alles op termijn zal worden terugbetaald.

  Net als bij de co2 gekte is de politiek ook in dit geval volledig de weg kwijt.

 2. Hugo Matthijssen 24 oktober 2011 om 09:19- Antwoorden

  Foutje sorry

  Zo zie je maar dat een geheugen ook niet volmaakt is

  Volgens Wikipedia zijn er in 2011 10.787.690 Grieken.

  Het bedrag komt dan op 39860 euro per griek.

 3. Boels069 24 oktober 2011 om 09:51- Antwoorden

  Volgens http://www.dsta.nl/ heeft NL een schuld van ~ €19.900 per NL-er.

  Het is te gemakkelijk om de schulden af te laten strepen door de banken.

  Banken hebben (of zouden moeten hebben) slechts een faciliterende functie: de beheerde gelden en schulden zijn die van bedrijven, pensioenfondsen/beleggingsmaatschappijen en partikulieren.

  Het kwaad zit in de verloedering door geld te verdienen met nietsdoen, geld uitlenen tot de n-de macht(*), het rondpompen van risico's en het zo ondoorzichtig mogelijk maken van de processen.

  (Vandaar de "noodzaak" van een leerstoel Corporate Finance en economie als "wetenschap", Godbeterthet)

  (*)Daarmee bedoel ik het renteverhogende effect van het uitlenen van geleend (andermans) geld.

  De politiek is verantwoordelijk; dat die zich, zoals gebruikelijk, laat voorlichten door pseudowetenschappers blijft een schande.

  En inderdaad, elk schandaal heeft een (pseudo)wetenschappelijke achtergrond.

  Tijd om de laaggeleerden te verwijderen uit het wetenschappelijk milieu.

 4. Hugo Matthijssen 24 oktober 2011 om 10:40- Antwoorden

  Boels

  De vraag is wat er tegenover de schuld staat.

  Nederland is een rijk land met veel bezit en infrastruktuur.

  De schuld die wij hebben is t.o.v. de bezittingen maar een relatief klein deel.

  2x zoveel schuld, vrijwel geen inkomsten en vrijwel geen bezit is een heel ander verhaal

 5. Turris 24 oktober 2011 om 11:18- Antwoorden

  Theo: "De zwakke landen in het Euro gebied zijn geheel uitgehold door de euro" ??

  Beter te stellen is dat Europa zich om politiek (socialistisch) moverende redenen heeft uitgebreid met landen die structureel meer uitgaven dan er inkomsten waren en een bijdrage aan Europa van O%.

  14 jaar geleden kon ik in Lissabon in mijn hotel 's nacht niet in slaap komen van de drilboren bij de aanleg van de Metro naar de Expo '98.(geheel uit EU-subsidies)!

  Rondreizend door Europa kon je het rondgepompte geld zien landen in viaducten, 6 baans wegen, restauratie van Europese historische bouwwerken (Acropolis) en in windmolenparken.

  De schuldvraag wordt nooit beantwoord. Hij ligt bij ons! We hebben ons laten beetnemen in het EU-enthousiasme. Voor scepticisme (die was er) was geen plaats.

  Al eerder blogde ik mijn stelling, dat EU en "klimaatbeheersing" op de zelfde neergaande spiraal liggen de economie slechts naar beneden duwt.

  Over de "winsten" van EU wordt veel te enthousiast gedaan. Voor de periode van EU waren alle preferente handelsverdragen reeds getekend met alle huidige EU landen.

  De Verenigde Staten van Europa (VSE) is het Europees -socialistische doel!

  Oplossingen weg van en naar een VSE zullen de belastingbetaler naar schatting evenveel honderden miljarden gaan kosten.

  Rest de vraag:

  Ben je Liberaal (gun Griekenland de vrijheid failliet te gaan) of ben je Socialist (die laat Nederland opdraaien voor de geheel ontbrekende Griekse begrotingsdiscipline).

  Mijn keuze is voor Liberaal!

 6. Hajo Smit 24 oktober 2011 om 11:23- Antwoorden

  @Theo: mooi exposé! Ik zou maar gaan meedingen naar de Wolfson economics prize twv 250.000 pond voor wie de beste crisis exit bedenkt! Zie: http://www.policyexchange.org.uk/pages/wolfsoneco

 7. Boels069 24 oktober 2011 om 11:35- Antwoorden

  @Hugo Matthijssen:

  De schuldhulp aan de meer zuidelijke oplichters/fantasten moet worden afgeschreven op bezittingen.

  De infrastructuur levert in de uitverkoop netto niets op omdat de kopende partij tol (of iets dergelijks) gaat heffen.

  Hoe je het draait of keert, de burger is de pineut.

 8. TINSTAAFL 24 oktober 2011 om 16:47- Antwoorden

  Ik heb hier altijd al gezegd dat die zogenaamde "klimaatcrisis" totaal in het niet valt bij financiele crisis die zich nu ten volle ontvouwt.

  Op dit moment is meer dan de helft van de reeds verleende hulp aan Griekenland gebruikt om de leningen aan de banken af te lossen. Daarom is het ondoenlijk om de Griekse bevolking nog meer bezuinigingen op te dringen, wat het IMF en EBC zo graag willen. Daarbij komt dat er een enorme kapitaalvlucht heeft plaatsgevonden in Griekenland, meer dan € 200 miljard is uit het land verdwenen. Ik vind het onbegrijpelijk dat Griekenland geen kapitaal export verbod heeft uitgevaardigd. Denk eens in wat er met die €200 miljard had kunnen doen om de situatie te verbeteren.

  De Verenigde Staten van Europa is altijd al een idee geweest van Frankrijk, die zijn technocraten graag de macht hadden zien grijpen (zie mijn Monnet quote een tijdje geleden). Sarkozy probeert met alle macht zijn banken te redden en daarom te voorkomen dat Frankrijk's AAA status wordt afgewaardeerd, wat overigens vroeger of later tóch gebeurt. Duitsland is daar, begrijpelijk, mordicus tegen, evenals Nederland, Oostenrijk en andere prudente landen.

  Op dit moment willen de banken 40% afschrijven van de Griekse vorderingen (ipv 21%), wat overigens nog te weinig is, 60-75% is realistischer.

  Tot nu toe is het pappen en nat houden, de politiek wordt gegijzeld door de financiele oligarchie die met alle macht probeert te redden wat er te redden valt op kosten van de belastingbetaler.

  Wat ik mis is dat er aan de banken geen eisen worden gesteld als deze gered worden. Er moet weer een scheiding komen tussen systeem- en zakenbanken. De Glass-Steagall Act (voortkomende uit de jaren 30 depressie) moet weer ingevoerd worden. Deze is in de jaren 90 door de bank-lobby met succes ondergraven. En die halfbakken bank stress testen moeten maar eens vervangen worden door een echte onderzoek-commissie zoals Ferdinand Pecora dat in de jaren 30 deed. Maar zolang Obama's financiele team hoofdzakelijk bestaat uit voormalig GoldmanSachs COE's (ja, dezelfde GoldSacks firma die Griekenland hielp haar werkelijke schulden te verbergen) zal er wat dat betreft weinig gebeuren.

  Wat ons te wachten staat is de verdere implosie van de EU banken en grote sociale onrust en anarchie in Griekenland, mogelijk later ook in andere Club Med landen.

  Overigens hoeft het faillissement van een land niet tot catastrofale toestanden te leiden, zie Argentinie en IJsland. Maar dat willen de banken liever niet weten…

 9. […] en beleg, het waait niet. Tot overmorgen!Kom naar 2e Ontgroeningsdag 1 november a.s. NieuwegeinEuropese crisis in eindfase, politici cluelessEcologische Hoofdstructuur komt klaar met klimaatgeld SDE en MEPZestig procent jongeren vindt […]

 10. René Brioul 24 oktober 2011 om 21:14- Antwoorden

  Einstein stelde dat je een ontstaan probleem dat in een bepaalde gedachtencontext is ontstaan niet vanuit diezelfde gedachtencontext kunt oplossen.

  Een waarheid als een koe.

  Banken hebben voor elke euro die ze van spaarders ontvingen 9 euro uitgeleend.

  Bovendien vorderen ze die 9 euro plus rente terug.

  Rente over fictief geld.

  Zo is deze hele crisis ontstaan.

  Ervan uitgaand dat het bankaire systeem anders zal moeten lijkt me heel voor de hand liggend.

  Geld moet gedekt zijn door edelmetalen zoals goud, zilver en platina.

  Het moet niet langer worden toegestaan de geldpers maar lekker te laten draaien en waardeloos geld te drukken.

  Alle schulden die zo ontstaan zijn moeten worden kwijtgescholden.

  Banken hebben een belangrijke en verantwoordelijke taak die ze ook op een verantwoordelijke en integere manier moeten uitvoeren.

  Derhalve: Alle schulden kwijtschelden. (zowel privaat als overheid)

  Alle (inkomsten)belastingen komen te vervallen.

  Op nieuwe niet essentiële nieuwe artikelen komt een eenmalige belasting van 14%

  Alleen geld dat daadwerkelijk gedekt wordt kan worden gebruikt.

  De strekking van dit voorstel is terug te vinden in de NESARA wet die Clinton in 2000 heeft getekend, maar welke tot op de dag van vandaag door de Amerikaanse overheid wordt geblokkeerd.

  In het kader van We the People is het mogelijk om petities in te dienen bij het White House.

  Een petitie om NESARA per direct uit te voeren ligt voor en moet voor 28 oktober a.s. 5000 handtekeningen halen. zie http://tinyurl.com/3eky3gu
  Er zijn er nog een kleine 200 nodig en je hoeft geen Amerikaan te zijn om te ondertekenen.

  Wat zou Nesara betekenen?

  Een complete hervorming van het financieel-economische systeem waar IEDEREEN veel profijt van zal hebben.

  – Geen inkomstenbelassting meer

  – Geen banken die miljarden vergokken

  – Geen hypotheek – of andere bankschulden meer

  – Geen staatsschuld meer en ook geen rentebetalingen meer daarvoor

  Alleen maar voor IEDEREEN overvloed.

  Ik zou iedereen willen verzoeken op de link in te loggen, een account aan te maken en de petitie te tekenen.

 11. Ook Boos 24 oktober 2011 om 23:18- Antwoorden

  Het beroep politicus zou wel weer eens voor de verandering heel risicovol kunnen worden. Vooral als er heel veel slecht nieuws gesprekken gevoerd zullen gaan worden.

 12. TINSTAAFL 24 oktober 2011 om 23:33- Antwoorden

  Rene, je gelooft toch niet werkelijk in die NESARA cult onzin? Clinton heeft nooit die wet ondertekend en is nooit behandeld in het congres. Het internet is bezaaid met die komplot theorien. Denk je werkelijk dat 5000 stemmen, zelfs die van buitenlanders een dergelijke ingrijpende wet er door kunnen drukken in de US??

  Overigens die €9 uitgeleende eurie is nog behoorlijk conservatief, bij veel banken ligt dat niveau op €20-30 eurie…

 13. TINSTAAFL 24 oktober 2011 om 23:59- Antwoorden

  PS: hier is nog zo'n onzinnige komplot theorie: "Why Is the CIA Keeping Climate Change Secret?"

  Overigens gepubliceerd door "Scientific American", winnaar van de "2011 National Magazine General Excellence Award", wat dat ook moge betekenen…

 14. René Brioul 25 oktober 2011 om 00:17- Antwoorden

  @TINSTAAFL:

  Nesara cult onzin?

  Wat je wil Tinstaafl.

  Je zult de komende maanden je nog verbazen.

  Overigens, dacht je dat die politici aanstaande woensdag met een echt bruikbare oplossing komen?

  Het is mij inmiddels duidelijk wie voor wat voor oplossing dan ook betalen, en dat is het gewone volk. Zowel hier in Europa als elders in de wereld.

  En dat wordt niet langer geaccepteerd.

  Zie bijvoorbeeld de OWS beweging die inmiddels in meer dan 2000 steden wereldwijd bezig is.

  Het is gedaan met het wachten op halfbakken oplossingen van politici, het is tijd voor serieuze ingrijpende wijzigingen. En die zul je ook op korte termijn te zien krijgen.

 15. TINSTAAFL 25 oktober 2011 om 00:44- Antwoorden

  Je zult de komende maanden je nog verbazen.

  Dat zou me idd verbazen, René…

  Overigens ben ik het eens met de rest van je commentaar. OWS is een serieuze beweging, hopelijk wordt die niet verontreinigd door andere (socialistische) motieven en blijft het bij het financiele gebeuren. Ik zag al spandoeken met "Weg Met De Economie" en wordt Marx al weer afgestoft…

 16. René Brioul 25 oktober 2011 om 09:57- Antwoorden

  @ TINSTAAFL:Met "Weg Met De Economie" wordt de huidige niet langer realiseerbare Schulden-economie bedoeld.Het zal NIET werken als je alleen het financiële gedeelte indringend op de schop gooit, en de economie laat zoals die nu is.Het enige "socialistische aspect" aan de benodigde hervormingen is dat de welvaart over de hele wereld wat gelijker verdeeld moet worden.

  Niet langer een top 1% die samen meer bezitten dan de onderste 40% en niet langer 1% die de beslissingen nemen over de overige 99%.Geen democratie meer waarin politici alleen naar je "luisteren" op het moment dat ze je stem nodig hebben maar een ECHTE democratie waarin de stem van de meerderheid telt.Het is overduidelijk dat de huidige financiële, economische en politieke structuren absoluut niet meer werken en dat daarvoor iets anders – iets eerlijkers voor in de plaats moet komen.

 17. De Woedende Kok 25 oktober 2011 om 12:44- Antwoorden

  @ Theo,

  waarom zou ik beleggen in een maatschappij die nog slechts voor ca. 10 jaar aan voorraden in de boeken heeft staan? Of heeft Shell behalve Pearl GTL nog andere ijzers in het vuur?

 18. Theo Wolters
  Theo Wolters 25 oktober 2011 om 14:48- Antwoorden

  @DWK

  Shell is een gasmaatschappij geworden: sinds afgelopen jaar doen ze meer in gas dan in olie. Dat is ook de beweging van de markt, dus daarmee zitten ze erg goed, zeker met floating LNG en met GTL.

  Daar komt bij:

  Vroeger hadden oliemaatschappijen concessies en konden ze verdienen op de verkoop van de gewonnen olie.

  Maar dat is niet meer zo: landen huren ze in voor de winning ervan wanneer ze dat zelf niet kunnen, of niet kunnen financieren. Dan krijgen ze een klein bedrag per barrel, en soms ook nog een deel van de olie (waar de échte winst vandaan moet komen!).

  Shell is technologisch erg goed en kan dus op de moeilijkste plaatsen olie winnen, bv in arctische omgeving, en door EOR (enhanced oil recovery: veel olie halen uit "lege" velden). Ze zullen dus vooraan staan bij de aanbesteding van alle moeilijke klussen, en daar vaak de vetste buit binnenhalen.

  Ik maak me dus helemaal geen zorgen over Shell.

 19. Theo Wolters
  Theo Wolters 30 oktober 2011 om 14:24- Antwoorden

  Helaas was mijn blog in hoge mate profetisch.

  Er is woensdag een politieke fix uitgekomen die niks oplost behalve de actuele politieke problemen.

  Zojuist op Buitenhof werd ook bevestigd dat er geen oplossing is zonder ernstige pijn, dat uiteindelijk inflatie een voor de hand liggende tool is om eruit te komen, en dat dat onze spaargelden en pensioenen ernstig zal aantasten.

  De huidige oplossing voorziet erin dat de omvallende Franse banken door Duitsland gered worden, dus dat de Duitsers zich wederom zouden laten ringeloren door de Fransen was ook een juist vermoeden.

  Ook werd uitgebreid ingegaan op het inschakelen van een IMF dat buiten de invloed van de regeringsleiders om kan opereren en de geldstroom naar de zwakke landen kan aansturen. Dat is bijna letterlijk mijn voorstel om met een EMF de zuidelijke landen in het gareel te krijgen.

  Daarnaast werd besproken hoe jammer het is dat de zwakke landen niet meer kunnen devalueren, omdat dat nu leidt tot zeer moeizame hervormingsprocessen.

  En daarvoor is juist de Matheo Solution van Ten Dam een mogelijke oplossing.

  Kortom: deze euro zondagblogs sloegen de spijker tot nu toe keihard op de kop!

  Het wordt nu wel echt interessant: beide onafhankelijke economen (Flip de Kam en Arnoud Boot) in Buitenhof adviseerden de kamer om niét met het akkoord in te stemmen zonder garanties voor de punten die ook ik hierboven als criteria voor een goed akkoord had genoemd.

  Uiteindelijk leidt dat waarschijnlijk alleen tot het aanstellen van de door Rutte gevraagde commissaris, wat niet in de buurt komt van de noodzakelijke maatregelen.

  Maar het zou de derde keer zijn dat Nederland terecht aan de bel trekt op momenten dat het principieel mis gaat met de Euro.

  Niet dat er deze keer wél naar ons geluisterd zal worden: Europa wordt nu eenmaal geregeerd door president Merkozy.

 20. Hajo Smit 30 oktober 2011 om 15:22- Antwoorden

  Laat de hyperinflatie maar komen haha! Heb een hypotheek die ongeveer even hoog is als de huidige waarde van het huis en ook nog wat andere schulden….

 21. Theo Wolters
  Theo Wolters 30 oktober 2011 om 18:34- Antwoorden

  Voortaan: Hajo "De Griek" Smit.

 22. Ook Boos 30 oktober 2011 om 20:11- Antwoorden

  Hajo, voordat de hyperinflatie ten einde is, heb jij je huis al moeten verkopen omdat je de rente (die stijgt met hyperinflatie mee, i.t.t. je inkomen) op de hypotheek niet meer hebt kunnen betalen.

 23. […] ik weer eens verwijzen naar een vier jaar oud blog van me met profetische trekjes? In dit blog stel ik al dat Merkel niet de veroorzaker van een Grexit zal willen zijn. Ook al weet ze dat de gevolgen daarvan heel ernstig zullen […]

 24. […] zoals onze Theo al vanaf 2011 blogt– de fundamentele fouten achter de Eurocrisis alles behalve zijn opgelost, terwijl onze […]

Geef een reactie