Afgelopen donderdag was ik uitgenodigd deel te nemen aan de informatieronde voor de Tweede Kamer over de herziening van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, van de Europese Unie (EUSSR). Er waren drie informatierondes.

Eén van de visserijvertegenwoordigers, daarna mochten de fondsenwervende actiegroeperingen (extended government/NGO) aan het woord en daarna vertegenwoordigers uit wetenschap. De Kamerleden liepen bij de laatste ronde allemaal – Esther Ouwehand uitgezonderd– weg, wat andermaal mijn scepcis richting onze volksvertegenwoordiging bevestigt: met politici win je de oorlog niet. Ze zijn te druk met zichzelf en twitter. En de PVV was vanaf het begin al afwezig, het ging dan ook niet over Marokkaanse vissers.

Pierievjoetlitjetjur?
Ik werd ingedeeld bij het onderdeel ‘wetenschap’, wat een beetje zwaar aangezet is, voor iemand die aan wetenschapskeuring doet, en nu werkt aan zijn eerste peer-reviewed publicatie in die richting. Met vis heb ik niets, alleen met het onderscheid tussen ideologie en ecologie en in die hoedanigheid was ik al blij als ik één punt kon maken dat bleef hangen: Dat je zonder deugdelijke data per regio geen visserijbeleid kunt maken.

    Je wilt de zee niet vullen met papieren tijgers en goede bedoelingen maar met vis.

Dat die kwaliteit van data en onderzoek van instituten achteruitging, was het belangrijkste punt dat moest blijven hangen en gelukkig bevestigde de enige actief over visserijbiologie publicerende visserijbioloog in het panel, Rainer Froese mijn punt. Verder zat er nog een blaataap van Imares van wie de naam me is ontschoten, helaas geen Han Lindeboom.

Saint Pauly, de enige visstudie die Ouwehand kent
Froese was een professional, maar verkondigt duidelijk één kant van het publicatiespectrum, en hij publiceert veel met de enige visserijbioloog die Esther Ouwehand van de Dierenpartij kent: Daniel Pauly, voor milieualarmisten ongeveer Saint Pauly.

Mijn rol was hooguit Kamerleden de volgende zaken onder de aandacht brengen, die mij opvielen bij het doornemen van werk van Imares, Ices, kretologie in de beleidsteksten en enkele populaire studies die alle Kamerleden kennen omdat de resultaten zo schreeuwerig via persberichten de openbaarheid in kwamen, dat zelfs journalisten het oppikten.

  • – EU-ambtenaren lijken een ‘policy to end all policies’te willen maken, met van die toverwoorden als ‘discardban’en ‘de duurzaamheid’ en ‘de ecosysteembenadering’, vaak gebaseerd op een vaag gevoel van alarm dat voortkomt uit algemene studies op multi-regionaal niveau en globale begrippen als Mean Trophic Level van Daniel Pauly.
  • – Maar voor succesvol visserijbeleid past geen silver bullet approach, die overal werkt. Je moet per geval kijken wat werkt, visserij op platvis in Nederland is weer iets anders als pelagische visserij bij Spanje.
  • – Voor succesvol visserijbeleid heb je goede plaatsgebonden data nodig, en schiet je weinig op met vage ‘globale’parameters als ‘mean trophic level’en een ‘mondiaal ecosysteem’: dat is meer het genre ‘raise awareness’-science, waarmee NGO’s steeds aankomen.

Ook aan vage kreten als ‘de zee is leeg’of ‘de zee is vol’heb je niets
Welke zee, en wat is vol? Dat wil je weten. Je moet weten hoeveel tong er in het Nederlandse deel van de Noordzee zit, hoeveel paling nog de Nederlandse estuaria inzwemt enzovoort. Anders roep je maar wat, en krijg je van die Imares-wetenschap waarbij mensen met academische titel hun incompetentie verhullen in wetenschapperig taalgebruik.

Dat heet nu ‘wetenschap’ en de gullible KNAW-president Robbert Dijkgraaf is nooit te beroerd deze wanpraktijken te verdedigen vanuit zijn ivoren toren. Maar bij minder wereldvreemde mensen valt op dat ook de academische wereld qua geloofwaardigheid aftakelt en dat dit niet aan boze Tea Party mensen ligt maar aan academici zelf.

People who know versus people who believe they know
Ja sorry we moesten in het Engels kletsen, dat ik heb geleerd door vroeger veel The A-team te kijken met ondertiteling.Teveel onderzoeksgeld gaat nu naar mensen die geloven dat ze het weten, in plaats van mensen die het weten, omdat ze de natuur in gaan om te meten. Een soort omgekeerde piramide, waarbij de dataverzamelaars het puntje zijn en een brede massa herkauwers van andermans werk doet alsof ze er verstand van hebben: zie klimaat.

    Het commercieel draaiende Imares stuurt veel minder onderzoeksschepen de Noordzee op om te kijken hoeveel vis er zit, dan 15 jaar geleden toen het nog RIVO heette en door de overheid werd gefinancierd. Rainer Froese bevestigde dat de kwaliteit van data achteruitging in afgelopen decennium, omdat instituten veel minder geld investeren in dataverzameling.

Dat was eigenlijk wat mij betreft het belangrijkste punt, dat gemaakt moest worden.
Als dat is blijven hangen bij de druk twitterende, gapende en socialiserende Kamerleden: hoeraah. Dus, als men- ja ook dit is nu dankzij lobby van NGO’s een toverwoord- wil korten op Europese subsidies aan visserij (in NL iets meer dan 10 miljoen voor hele sector, dat is minder dan subsidie aan NGO’s) zou ik willen voorstellen om die publieke gelden dan in puur deugdelijke dataverzameling te stoppen.

Dus meer onderzoeksschepen de zee op en meten die handel. Waarbij je samenwerkt met vissers in plaats van tégen vissers, gewapend met de vage onheilskretologie van Extended Government (NGO’s) en andere voorgekookte opvattingen uit de Wageningse denkschool.

lobbyiste Wyke Smit voor extended government (de 11 ‘groene’organisaties) twitterde al:

wykegroene11 Wyke Smit
Zeilmaker: “sommige onderdelen zijn nog in discussie zoals MSY. Meer geld naar dataverzameling in plaats van subsidies.” #rtGVB

Subsidies voor NGO’s voortaan naar wetenschap
Dat klopt niet: ik heb weinig tegen de Maximum Sustainable Yield. geen parameter is volmaakt maar sommige zijn beter bruikbaar dan andere. Ik noemde de Mean Trophic Level, en Rainer Froese bevestigde later toen ik ‘m vroeg dat je die inderdaad op lokaal niveau niet kunt gebruiken. Ook zou ik graag zien dat subsidies die nu naar Extended Government gaan (NGO’s) worden ingezet voor dataverzameling.

Diehard voor de Dieren, blijft als enige kamerlid zitten bij informatie aan Kamerleden
Al snel toen we begonnen, liep de PvdA weg, daarna hield D66 het ook al voor gezien, en volgde het CDA in kamerleden-lekkage, terwijl de informatieronde voor hun bedoeld was. De PVV was vantevoren al afwezig. En de VVD, die moest wel blijven zitten omdat Houwers voorzitter was.

Ik probeerde Esther Ouwehand – de enige overblijver duidelijk te maken dat er meer visies op visserij zijn dan van Pauly, dat zijn fishing down de foodweb-concept omstreden is bij gezaghebbende visserijbiologen als Ray Hilborn, en recent in Nature nog is afgefakkeld door Trevor Branch. Het ging er eenvoudig niet in bij Ouwehand, dat er andere standpunten mogelijk zijn dan van Saint Pauly en er niet zoiets bestaat als ‘de wetenschap’. Ik moest van haar uitleggen of ‘mijn meningen’peer reviewed waren. Bij specialisten is Pauly omstreden/bekend als eenzijdig, dat is niet mijn mening, maar een constatering.

Helaas. Ook naderhand twittert ze vrolijk

Esther Ouwehand (@estherouwehand)
30-09-11 20:10
@BartWR @wietsevdwerf Zeilmaker was gisteren in de Kamer. wilde geen antwoord geven op vraag of zijn ‘onderzoek’ wetenschappelijk was

Beste Esther, je begreep mijn antwoord niet. En wat is ‘wetenschappelijk’? Maar toch, ik mag haar wel, ook bij de besprekingen over natuurbeleid dit voorjaar was ze de enige die een klein beetje zelf had nagedacht. Sterker nog, het is wel een leuk vrouwtje eigenlijk.

Getrainde lobbyist versus geharde hobbyist
Verder valt te melden dat ik bewondering heb voor de wijze waarop Extended Government (NGO’s) in 2 minuten tijd hun punt konden maken. Het zijn echt getrainde lobbyisten, terwijl ik slechts professioneel hobbyist ben en mijn hele werkzame leven een beetje voor spek en bonen meedoe. Er valt qua mondelinge presentatie nog een wereld te winnen.

Uiteindelijk kwam de rekening voor mij voor dit dagje doen alsof we democratie zijn op:
– reiskosten Langweer-Den Haag, 360 kilometer= 50 euro benzine
– terrasje leffe blond (2x) en sandwich ardenner ham: 15,50
– parkeergeld 11 euro
—————————————————
Totaal 76,50 euro tnv firma Rypke Zeilmaker BV,

Gewoon, omdat ik gek ben. Maar ach, in het tijdverdrijf dat leven heet was dit toch weer een leerzame passage.