Zoals ik al berichtte, verdwijnen er 18 miljard euro aan SDE en MEP-subsidies zonder dat volgens de Algemene Rekenkamer fatsoenlijk toezicht is op de uitgaven:Geen enkele krant toonde de minste interesse, in een bedrag ter grootte van wat wij dit jaar moeten bezuinigen op natuur, zorg, defensie enz…

Wie het meeste investeert, vangt de meeste SDE-subsidie
Naast windmolens en bijstook van biomassa, zit een groot deel van de SDE-subsidie in de isolatie van woningen. Bij mij in Langweer is het subsidieproject ‘Moai Wenjen yn Langwar’bekostigd door u: waarvoor dank. Al baal ik een beetje, omdat vooral de mensen die nog wat spaargeld over hadden het meeste profiteren van de energiesubsidie. Want wie het meeste investeert, krijgt ook de meeste subsidie.

Iedere woning werd namelijk voor de helft van zijn investeringen in isolatie gesubsidieerd, oplopend met een bedrag van bijna 8000 euro per woning. En in aanloop naar 5 december biedt mijn gemeente nog meer ‘duurzame’subsidies.

Dat is nog niet alles, wanneer je dan dankzij die subsidie in energielabel klimt, krijg je ook nog eens 750 euro subsidie cadeau, omdat je die subsidie aannam. Je wordt dus beloond voor het afnemen van belastinggeld in Sovjetrepubliek Nederland.

Deze praktijk is natuurlijk niet beperkt tot mijn dorp maar een landelijke praktijk. Zie ook de duurzame openhuizenroute op de Veluwe, waarbij burgers lekker worden gemaakt om met subsidiepotjes hun woningen ‘duurzaam’te maken.

Subsidiemiljonairs in wording: ontduiken vermogenbelasting via SDE
Een regionale energieconsultant vertelde me ook al over de ondernemers die op deze subsidiemarkt zijn gesprongen. Ze bieden boeren aan om de bouw van een nieuwe stal te bekostigen, in ruil voor exploitatie van het dakoppervlak met zonnepanelen, die bij mijn weten ook voor de helft van de kosten worden gesubsidieerd. Vooral gunstig voor mensen met vermogen die de vermogensbelasting willen ontlopen.

Je steekt je vermogen in SDE-subsidiabele projecten, vangt zo de helft van je investering aan subsidies terug. En dan begint het subsidie verdienen pas goed. Je verdient zowel aan de levering van stroom, als aan de opslag die de overheid geeft over de levering van die stroom omdat dit ‘duurzaam’zou zijn, wat volgens mij loopt via de duurzame dependance van Sinterklaas die AgentschapNL heet.

Dus het geld dat je anders aan vermogenbelasting kwijt zou zijn, stop je gewoon in ‘duurzaam’, BTW-vrij naar ik begreep en dan loop je nóg een keer binnen. Kortom, wie al geld heeft kan met duurzaam extra rijk worden.

Milieu speelt bij deelnemers géén rol
Nu wil ik allerminst zeggen dat ik tegen investering in isolatie, zonnecollectoren, warmtepompen enz ben. Maar ik krijg het idee, dat de overheid de markt zo bederft waardoor we uiteindelijk netto duurder uit zijn, en de omslag naar minder fossiel energieverbruik veel langer duurt.

Wat de consultant overigens ook zei: bij slechts 1 op de 10 klanten spelen klimaat/milieu-overwegingen een rol. Dat voorspelde ik al in De Ingenieur in mijn verhaal ‘Los van het Net’. Autonomie en kostenbesparing gaan een veel grotere rol spelen in het energieverhaal, nu de overheid samen met de EU failliet zal gaan.