Onze hoop was gevestigd in het enige analytisch opgeleide Kamerlid Diederik Samsom. Hij zou na het in ontvangst nemen van ‘De Staat van het Klimaat’ beter moeten weten. Helaas, toen ik hem over klimaat en malaria uithoorde bleek al: die heeft duidelijk het hoofdstuk over malaria en klimaatverandering niet gelezen maar doet alsof hij nu op de hoogte is van alle kritiek (om zijn eigen geloofwaardigheid als alarmist te bevestigen).

En nu twittert hij met doctorandus in de Bambiwetenschappen Esther Ouwehand:

Prima: kolen onrendabel. Nu ombouwen tot 100% biomassa of dicht” #kolencentrale

Kamervragen aan Kamerleden

Diederik:

  • kent u de FAO-Notitie ‘How to Feed the World in 2050’, en de kritiek op de prijsopdrijvende werking van biomassateelt op voedselprijzen én daaruit volgende honger van de armsten in de wereld? Bent u bereid uw kinderlijke denkbeelden te herzien op basis van deze informatie en zo nee waarom niet?
  • Kent u het onderzoek van Krystof Obidzinsky van Wagenigen Universiteit dat dankzij pleidooien van u voor biobrandstof in Papoea Guinea voor 3 miljoen hectare regenwoudkap-concessies op de rol staan? (Palmolie) en dat de overheid via MEP-klimaatsubsidies die Palmoliebijstook subisideert
  • Kent u het onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2008, aansluitend op het kritisch pleidooi van beleidswetenschapper Matthijs Hisschemoller waarin zij constateren dat miljarden klimaatsubsidies via de MEP worden verstookt, zonder controle op duurzaamheidscriteria, en dat die controle nog steeds te kort schiet. Bent u niet van mening dat u met uw pleidooien voor biobrandstoffen de duurzaamheid verlaagt, en zo nee waarom niet?
  • Weet u dat stook van Palmolie dankzij uw eigen club Greenpeace op de mondiale agenda kwam?. Bent u ook van mening dat fondsenwervende milieumultinationals eerder slecht voor het milieu zijn dan goed, en zo nee, noemt u dan voorbeelden van meetbare verbetering die Greenpeace tot stand bracht in Nederland, naast de groei van hun girorekening en het faciliteren van een voortplantingssoos voor progressieve jongeren? (Baltsen in actiebootjes)

  • Alle kolencentrales in NL geven goedkope energie uit fossiele biobrandstoffen zonder staatssteun, op welke gegevens baseert u die ideologische kreet dat kolencentrales niet uit kunnen?

Ach je kunt wel doorgaan…Net als bij de Partij voor de Dieren zonder Regenwoud: die zijn er ook alleen voor de knuffelbare gedomesticeerde variant, de dierlijke voortzetting van progressieve morele superioriteitsgevoelens.

Je zou eigenlijk moeten pleiten voor een kennis-examen bij Kamerleden. Wie daarvoor zakt moet naar huis. Zonder wachtgeld welteverstaan.
Al denk ik dat de Tweede Kamer dan wordt gereduceerd tot Twee Kamerleden. Toch ben ik positief over Twitterende Kamerleden. Zo krijg je een goed beeld van de kinderlijke denkbeelden die ze er op nahouden, dat is winst. Voor een rationeel optimistische koers van Nederland moet je de energie ergens anders insteken. Je moet altijd zuinig met je eigen energie omgaan. Dat is hardstikke duurzaam.