Gratis, goedkoop én milieubelastend in winkelcentra en stations

We hebben nog maar net de Heartland/Fakegate-opinieflater van Marco Visser in Trouw gehad – en daar is al wéér een journalist met een mening over klimaat, die publicabel heet omdat zijn bureau op een redactie staat: Jan Hein Strop van De Pers. , met het artikelHoe Zo Klimaatverandering‘, over Marcel’s rol als IPCC-reviewer

Klimaatmeningitis bij De Pers
Strop wilde zijn hekel aan het CDA, Joop Atsma en ‘rechts’in het algemeen een uitlaatklep geven via Marcel Crok. En hij vond daar een aanleiding voor op basis van één feitelijk onjuiste passage in één overgeschreven Telegraafbericht – dat Marcel op zijn blog al corrigeerde. Marcel is niet aangesteld als adviseur van Atsma. Dus vandaar de titel Strop hou je kop, die regelrecht vanuit mijn met lunch gevulde onderbuik kwam. Er zijn teveel Strops, en te weinig Crok’s.

De connectie tussen Marcel Crok, Atsma en Canadese teerzanden onthuld!
Meer dan één zinsnede uit dit Telegraafbericht hoeft Strop niet te weten. Je moet je bericht ook niet doodchecken. Dus krijgen we -op basis van één feitelijk onjuiste zinsnede- een complottheorie over Joop Atsma zijn vervuilende plannen, tot de teerzanden in Canada aan toe en Marcel’s rol daarin. Strop schrijft- lach niet- het volgende:

De klimaatscepticus heeft een flinke voet tussen de deur in de regering, bij staatssecretaris van Milieu Joop Atsma (CDA). Hij benoemde Marcel Crok, chemicus en auteur van het boek De staat van het klimaat, tot adviseur.

Fout1: Crok is géén adviseur van Atsma
Zoals Marcel al rustig toelichtte op zijn blog, dus wat de Telegraaf schreef klopt hier niet. Hij is reviewer van het eerste hoofdstuk van het volgende IPCC-rapport. Die opdracht kreeg hij ook niet van Atsma, maar van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Strop, doe je huiswerk of hou anders je kop. Waarschijnlijk weet je niet eens wat een reviewer is of doet?

Deze Crok tracht in zijn boek en opinieartikelen korte metten te maken met de juistheid van de klimaatwetenschap. Bij Kamerlid René Leegte van de VVD hebben mensen als Crok al langer een luisterend oor. De standpunten van de PVV over het klimaat zijn welbekend.

Fout2:De juistheid van DE klimaatwetenschap?
Crok geeft een overzicht van de bestaande sceptische wetenschappelijke kritiek op het IPCC in ‘De Staat van het Klimaat’, en dan vooral modelprognoses, rol van aerosolen enz. Het IPCC is niet DE klimaatwetenschap. Strop snapt dus niet hoe wetenschap werkt. Dat geeft niet, maar heb dan niet de pretentie dat je het Nederlandse volk daarover kunt informeren. Ga net als Marcel je 6 jaar lang in het debat verdiepen in plaats van 6 minuten en kom dan nog eens terug.

Aanleiding voor Croks benoeming is de ‘climategate’-affaire, die twee jaar geleden de twijfels voedde over de juistheid van de klimaatrapporten van de VN. Uit gelekte e-mails van klimaatwetenschappers bleek dat er fouten stonden in de rapporten. Een Kamermeerderheid schaarde zich achter de wens om de rapporten nog een tegen het licht te houden en klimaatsceptici hierover te horen. Dit alles voor een ‘evenwichtiger’ geluid.’

Fout 3: Climategate onthulde geen fouten IPCC-rapport
Het gros van de gelekte emails gaat over de hockeystick, de rol van Phil Jones, Michael Mann en de pogingen van Steve McIntyre om data te krijgen, inclusief de menging van milieuactivisten met klimaatwetenschappers en sponsoring door BP en Shell van Klimaatwetenschappers. NIET over bijvoorbeeld de Himalaya-gletsjerfout en andere passages, waarop Strop doelt omdat hij:
a. Het boek van Marcel niet heeft gelezen maar er wel een oordeel over heeft
b. De Climategate-affaire niet heeft begrepen, noch één email las, maar wel de pretentie heeft er over te kunnen schrijven.

De beroemde ‘Trick to Hide the Decline’ uit de Climategate-emails toonde wél aan dat Mann en andere auteurs nalieten open te zijn over gebruikte methodiek. Wetenschappelijk gezien had dat NOOIT gemogen, zo gaf zelfs Pier Vellinga toe.

Om dan te concluderen:

Bij de zeer energieintensieve productie van de Canadese olie komt veel CO2 vrij. Geen probleem, zal zijn adviseur zeggen.

En zo kunnen we wel doorgaan.
Ik schreef al dat krant opzeggen goed is voor het klimaat. Deze krant, de Pers kun je niet opzeggen, hij is gratis en vervuilt alle stations en winkelcentra met papier. Ook daar kunnen we wel zonder. Toch geloof ik -journalisten kennende- dat Strop werkelijk dacht slim te zijn, toen hij dit uit zijn toetsenbord perste. .

Gelukkig gelooft Greenpeace Jan Hein Strop wél

Onze Rolf twittert al:

Klimaatcynici worden ingezet om slecht klimaatbeleid van dit kabinet te “verkopen” ow.ly/9gm7u #misbruik vd wetenschap

Sommige mensen kun je namelijk alles wijsmaken…Onze site Climategate.nl werd opgericht omdat Climategate het falen van media aantoonde bij berichtgeving over klimaat. Er zijn teveel Strops, en te weinig Crok’s.