Afgelopen maandag bepleitte Groene Pies bij de Raad van State een natuurvergunningsplicht voor boomkorvisserij op platvis. De boomkor is een onschuldige vorm van visserij op bodemvis die echt Hollands natuurproduct oplevert, en die volgens visserijonderzoeker Hans Polet van het Belgische ILVO ‘niet het slechtste jongetje van de klas is’, qua ecologische impact.

Platvis beschermen voor vogels die geen platvis eten
Zie nu wat Greenpeace aanvoert, volgens het persbericht van de Raad van State:

Volgens Greenpeace is voor deze vorm van visserij een zogenoemde ‘natuurvergunning’ verplicht. De boomkorvisserij heeft volgens haar namelijk negatieve effecten voor de platvis en voor de hiervan afhankelijke vogelsoorten roodkeelduiker, zwarte zee-eend, eider en topper. Zonder zo’n vergunning wordt in strijd gehandeld met de wet, aldus Greenpeace

Eiders zijn een plaag voor mosselvissers en de zee-eend vreet spisula
Er is alleen een klein probleempje: eider, topper, zwarte zee-eend zijn voornamelijk schelpdiereters (spisula, mossel enz), géén platviseters. Minder platvis betekent juist potentieel méér schelpdieren en dus méér eendenvoedsel, want dat is wat platvis onder andere eet, naast kleine schaaldieren. Groene Pies procedeert dus eigenlijk tégen de ecologische welstand van deze vogels. Dat krijg je wanneer je meer geld uitgeeft aan marketing dan kennis.

Boomkorbashing met bakvissen voor bruinvissen
Daarnaast geldt geen natuurvergunningplicht voor grote buitengaatse delen, die Natura 2000 zouden worden, want de Natuurbeschermingswet 1998 is daar niet van kracht. Dus waarom al deze boomkorbashing? Omdat actiegroep Bakvissen voor Bruinvissen dat ook doet?

    En ja, dat het opeten van platvis door mensen voor die platvis niet zo goed is: soi. Maar waarom mogen mensen geen platvis eten? En hoe moet je die platvis, een bodemsoort dán uit zee halen? Niet met procedures…Groene Pies, volgens mij kunnen jullie veel beter.

De eenden zijn bovendien jachtwild in Duitsland en Denemarken.
In plaats van hele economische sectoren af te knijpen voor een paar dieren op papier voor 0,0000000000001 procent van de Nederlanders die daar speciale gevoelens bij heeft, zou je beter de jacht kunnen openen op deze plaageenden zoals onze buurlanden doen, en ook de Amerikanen. De eider is bepaald geen zeldzaamheid, en wat voor belang heeft ons land bij een door Greenpeace bepaald toppereendenquotum?

Via bejaging heb je er nog wat aan, zoals jachttoerisme en levert de natuur nog wat op. Nu mogen alleen zeehonden eidereenden eten.