Natuurlijk wisten we het al: de mensen die het hardste schreeuwen dat de aarde vergaat door CO2 vallen over het algemeen in een zekere categorie van gefortuneerde, veel vliegende, conferentiegrazende medemensen, zoals klimaatkosmpoliet Maas Goote, die airmiles spaart voor ónze toekomst: bij de Earth Summit in Rio in juni komen ze weer bij elkaar.

Fonsenwervende campagnemultinational Het Wereldnatuurfonds looft al een gratis vliegreis uit naar Rio voor de jongere die het mooiste plan bedenkt om de aarde te redden. Een gratis vliegreis naar Nicaragua was ook de prijs bij de eerste klimaatcampagne van HIER, geleid door ex-milieudefensiegoeroe Sible Schone.

Niet alle groene medemensen zijn oplichters.
Er zijn ook genoeg eerlijke ecologen. In een artikel in ‘Frontiers in Ecology and the Environment ‘why do we fly, ecologist’s sins of emissions’berekent een groep van 13 eerlijker soort natuurbeschermers de eigen CO2-uitstoot om die te vergelijken met de gemiddelde Amerikaan:

We thirteen conservation scientists span a wide range of jobs (academic institutions and non-governmental organizations) and career stages (junior to senior scientists), and – although not a random sample – we are fairly representative of those in the conservation field. The results give pause: the emissions from our flights account for an astonishing two-thirds of our average carbon footprint.

Thus, in spite of considerably lower-carbon lifestyle choices (eg diet, purchasing/driving a hybrid car, home energy conservation) that made our non-flying carbon footprint 16% smaller than the average American’s, our total emissions are double that of the American average and more than ten times the global average (Figure 1; WebPanel 1).


The mismatch between individual behavior and conservation platitudes has already been noted (eg Bearzi 2009) and is a source of considerable embarrassment for the conservation community (Dowie 2008).

Natuurlijk zijn wetenschappers zich dat ook al lang bewust.
In Climate Neutral Ecology-conferences ‘just do it’zie je wat onze klimaatkosmopolieten als ‘goed’bestempelen

We inquired regarding each conference participant’smeans of transportation and entered all conference details into the CO2 calculator for events provided by myclimate.org, which estimated the total emissions caused by our conference as 11.5 tons of CO2. Sixtysix percent of these emissions were due to travelling,
whereas food and accommodation accounted for 18% and 13%, respectively, and the remaining 3% were due to printed material and waste. To bring the carbon balance of our meeting back to zero, we invested 280 s into carbon offset projects.

Maar wie de blogs van onze Niek Rodenburg las weet dat CO2-compenseren ergens in Afrika vaak tot meer ellende leidt, zoals evicties van lokale bevolking. Zie hoe het Nederlandse bedrijf FACE verantwoordelijk was voor verjaging van lokale bevolking in Uganda voor ‘Carbon offset’-projecten. Wereldvreemde academici geloven nog steeds dat Afrika alleen maar bestaat uit witte plekken op de kaart die je met eigen CO2-aflaten kunt invullen.

De Ecologische Crisis: een demografisch probleem
Er is een nog betere manier: ophouden met dat geleuter over klimaat en biodiversitijdverdrijf. Helaas zijn er zo ongelooflijk veel nutteloze academici die met hun broodwinning van dit geleuter afhankelijk zijn dat ‘de ecologische crisis’ blijft aanzwellen. Die crisis is dus lineair gerelateerd met het groeiende overschot academici. Het is een demografisch probleem.