Groene campagnevoerders twee maal emissie Amerikaan per jaar

Natuurlijk wisten we het al: de mensen die het hardste schreeuwen dat de aarde vergaat door CO2 vallen over het algemeen in een zekere categorie van gefortuneerde, veel vliegende, conferentiegrazende medemensen, zoals klimaatkosmpoliet Maas Goote, die airmiles spaart voor ónze toekomst: bij de Earth Summit in Rio in juni komen ze weer bij elkaar.

Fonsenwervende campagnemultinational Het Wereldnatuurfonds looft al een gratis vliegreis uit naar Rio voor de jongere die het mooiste plan bedenkt om de aarde te redden. Een gratis vliegreis naar Nicaragua was ook de prijs bij de eerste klimaatcampagne van HIER, geleid door ex-milieudefensiegoeroe Sible Schone.

Niet alle groene medemensen zijn oplichters.
Er zijn ook genoeg eerlijke ecologen. In een artikel in ‘Frontiers in Ecology and the Environment ‘why do we fly, ecologist’s sins of emissions’berekent een groep van 13 eerlijker soort natuurbeschermers de eigen CO2-uitstoot om die te vergelijken met de gemiddelde Amerikaan:

We thirteen conservation scientists span a wide range of jobs (academic institutions and non-governmental organizations) and career stages (junior to senior scientists), and – although not a random sample – we are fairly representative of those in the conservation field. The results give pause: the emissions from our flights account for an astonishing two-thirds of our average carbon footprint.

Thus, in spite of considerably lower-carbon lifestyle choices (eg diet, purchasing/driving a hybrid car, home energy conservation) that made our non-flying carbon footprint 16% smaller than the average American’s, our total emissions are double that of the American average and more than ten times the global average (Figure 1; WebPanel 1).


The mismatch between individual behavior and conservation platitudes has already been noted (eg Bearzi 2009) and is a source of considerable embarrassment for the conservation community (Dowie 2008).

Natuurlijk zijn wetenschappers zich dat ook al lang bewust.
In Climate Neutral Ecology-conferences ‘just do it’zie je wat onze klimaatkosmopolieten als ‘goed’bestempelen

We inquired regarding each conference participant’smeans of transportation and entered all conference details into the CO2 calculator for events provided by myclimate.org, which estimated the total emissions caused by our conference as 11.5 tons of CO2. Sixtysix percent of these emissions were due to travelling,
whereas food and accommodation accounted for 18% and 13%, respectively, and the remaining 3% were due to printed material and waste. To bring the carbon balance of our meeting back to zero, we invested 280 s into carbon offset projects.

Maar wie de blogs van onze Niek Rodenburg las weet dat CO2-compenseren ergens in Afrika vaak tot meer ellende leidt, zoals evicties van lokale bevolking. Zie hoe het Nederlandse bedrijf FACE verantwoordelijk was voor verjaging van lokale bevolking in Uganda voor ‘Carbon offset’-projecten. Wereldvreemde academici geloven nog steeds dat Afrika alleen maar bestaat uit witte plekken op de kaart die je met eigen CO2-aflaten kunt invullen.

De Ecologische Crisis: een demografisch probleem
Er is een nog betere manier: ophouden met dat geleuter over klimaat en biodiversitijdverdrijf. Helaas zijn er zo ongelooflijk veel nutteloze academici die met hun broodwinning van dit geleuter afhankelijk zijn dat ‘de ecologische crisis’ blijft aanzwellen. Die crisis is dus lineair gerelateerd met het groeiende overschot academici. Het is een demografisch probleem.

Door |2012-05-05T11:30:13+00:005 mei 2012|15 Reacties

15 Comments

 1. Hajo Smit 5 mei 2012 om 12:33 - Antwoorden

  @Rypke: fraai opgeduikeld! En je afsluitende verzuchting is de spijker op zijn kop. En juist dat is de Europese (of westerse) ziekte. Zie het voorgaande artikel met het interview met Vaclav Klaus. Terwijl wij nog juichten over de fluwelen revolutie en het "einde van de geschiedenis"…. ontspon zich in de vrije wereld de gijzeling door de bureaucraten en de non-gouvernementelen.

  Lijkt me we een schokkend boek waard: "Vrijheid verkwanseld – Wie redt ons nog van het geleuter?"

 2. Turris 5 mei 2012 om 12:44 - Antwoorden

  Overschot academici?

  Te kort aan Beta's in Nederland, dat had ik reeds eerder verwoord.

  Te veel Alpha's en Gamma's, zul je bedoelen, die bijna alle op de socialistische staatsruif teren, hun hele beroepsmatige carrière, tot en met hun (welvaartsvast) pensioen!

  Numerus fixus/clausus voor Universitaire opleidingen die slechts tot de WW en/of ambtenaar opleiden.

 3. Boels069 5 mei 2012 om 16:53 - Antwoorden

  Neen!

  Laat ze maar neuzelen over het klimaat en de biodiversiteit, maar dan middels teleconferencing.

  Doen ze dat niet dan gaan ze zich onverhoeds over echt belangrijke zaken buigen.

  En dat kan zelfs geen biologische bruin trekken.

 4. Turris 5 mei 2012 om 19:15 - Antwoorden

  Beta wetenschappers dus! Voorbeeld:

  Videoconferencing neemt grote vlucht de komende jaren! Videoconferencing is "duurzaam", dit in tegenstelling tot windturbines!

  Het bespaart per bedrijf honderden / duizenden vlieguren, reiskosten, reisuren en verblijf-/hotelkosten.Met een investering van 2 miljoen is 5 miljoen per jaar te besparen.

  De grote maatschappijen richten daarom thans snel voldoende videoconferencing-rooms in. Laptops zonder ingebouwde HD-camera worden daardoor ook snel obsolete.

  Microsoft kocht vorig jaar alvast Skype en lanceerde in 2010 MsLync-Videoconferencing. Polycom heeft enorme technische voorsprong en levert intelligente seminar video conference software, die integreert met alle typen "Bring your own device" en die automatisch camera-tele-inzoomt op de vraagsteller/spreker uit de zaal.

  Als dus ergens "duurzame" resultaten worden geboekt dan is dat in de private sector (en niet dus de verouderde Overheid en GreenPeace!!) met de videoconferencing-IT en met "het nieuwe werken".

  Het zijn dus de technische sprongen vooruit die "duurzaam" sprongen vooruit boeken. Het is het perfecte voorbeeld van door de markt ontwikkelde ADAPTATIE.

  Ik maak er dagelijks gebruik van, en in toenemende mate ook steeds meer participanten. Ik rij daardoor per jaar 15.000 minder werk-kilometers.

 5. Turris 5 mei 2012 om 19:47 - Antwoorden

  Vergat toe te voegen: Video-conferencing……

  Voor NL-politiek dus investeren in 1600km extra fibre optic main metropole cables voor videoconferencing i.p.v. investeren in 1600km hoogspanningskabels om windturbine parken in NL in een stupid "intelligent" grid te verbinden met de snelle peek-sheering gasturbines, die nodig zijn om "Groene" stroom überhaupt te kunnen laten werken.

  Dat is dus beter "duurzaam" denken!

 6. DWK 5 mei 2012 om 21:57 - Antwoorden

  Iemand vertelde me laatst dat er in 2011 “zenenveertigtachtigduizend” eerstejaars psychologie rondliepen. D.w.z. alleen al in Groningen.

  Daar wordt ik ook een beetje onrustig van. Aan de andere kant: jullie grootste opponenten zijn mensen met een exacte opleiding. Ook hier op climategate. Ook de windturbine- en PV-industrie leunt nou niet bepaald op mensen met een “gogische” achtergrond. Diederik S. (te PvdA), we krijgen er nog een hoop mee te stellen, is van exactestijn.

  De oorsprong van de grote, gare gullibbility moet je zoeken ergens rond ’68.

 7. Turris 6 mei 2012 om 11:22 - Antwoorden

  @DWK:

  “zenenveertigtachtigduizend”?? In Groningen eerste jaars psychologie?

  Hoeveel sociologie & psychologie studenten in Nederland per jaar zijn eerste jaars?

  http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/F2761145-AE68-4F43

  Pag 67 e.v. Opletten: mannen + vrouwen = 200% in grafiek

  Er volgen in 2010 zo'n 700.000 studenten in hoger onderwijs in Nederland. Daarvan zijn 100.000 eerste jaars waarvan:

  In Wetenschappelijk onderwijs blijkt, dat Bedrijfskunde de grote slokop is, gevolgd door de Sociale wetenschappen. Bedrijfskunde / bestuurskunde is gericht op meer procescontrole en meer procedures / management-controle lagen. Sociale wetenschappen leiden op tot immer meer ambtenarenbanen en overheidsbemoeienis: Een maatschappelijke ontwikkeling die zich zichtbaar voltrekt.

  De Beta's zijn minder dan de helft van Gamma's en Alpha's.

  We neigen dus te groeien naar een windmolen-gedreven socialistische bemoeienisstaat, met veel politieke dogmatiek en weinig exacte rekenaars.

 8. Boels069 6 mei 2012 om 11:36 - Antwoorden

  @DWK: Het klopt dat techneuten doen aan: "u vraagt, wij draaien".

  Het verneukeratieve ligt in het feit dat een techneut vrijwel nooit het overzicht heeft van het geheel; het zijn deelproblemen waar hij oplossingen voor verzint.

  Mogelijk heb ik ooit meegewerkt aan de verloedering van de financiële wereld door eind jaren '80 ook mee te werken aan het automatiseren van financiële transacties (Black-Scholes: http://nl.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes).
  De wiskunde ging dan wel boven mijn pet, maar de toepassing voelde/voelt niet goed (al kon/kan ik dat niet hard maken).

  Als programmeur heb je natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid.

  Duidelijk frauduleuze oplossingen behoor je niet toe te passen (zoals een dubbele/zwarte boekhouding die onzichtbaar wordt als de "noodknop" wordt ingedrukt).

  Daarom zou het wenselijk zijn om de broncode openbaar te maken van programma's die bepalend zijn voor de aard van politieke beslissingen.

  Dat zou zeker moeten gelden voor alle raadgevende instanties (zoals PBL, KNMI, CPB, CBS, enz.)

  En er zou een toezichthouder moeten komen.

  Moet allemaal kunnen nu het europesche (?) gerechtshof heeft bepaald dat er geen copyright berust op de implementatie van formules in computerprogramma's.

  Want voor je het weet wordt je een poot uitgedraaid door een al dan niet bewuste onvolkomenheid in een computerprogramma.

 9. Matthijs 7 mei 2012 om 09:54 - Antwoorden

  @Turris

  Techniek gaat niet alle problemen oplossen. Skype is leuk voor een video chat of conference belletje, maar that's it.

  Een event volgen via een webcam is niet hetzelfde, je mist de sfeer de interactie.

  Misschien komt er ooit een virtual reality waarin ze dat wel kunnen vangen, maar tot die tijd blijf ik naar conventies reizen (met de auto, ben niet zo belangrijk dat ik mag vliegen, wie weet).

 10. Boels069 7 mei 2012 om 11:06 - Antwoorden

  @Matthijs:

  "Sfeer en interactie" zijn wel heel erg subjectieve begrippen.

  Het gaat toch om feiten en niet om belevenissen?

  Groepsgevoel is m.i. alleen belangrijk als je niet sterk in de schoenen staat en toch activistisch wilt zijn.

  Het heeft natuurlijk alleen betrekking op CAWG-gelovigen, voor anderen is CO2 een groeigas en dan is feesten in Verweggistan prima.

 11. Matthijs 7 mei 2012 om 12:55 - Antwoorden

  @Boels069

  Technologie kan nooit de menselijke factor vangen. Twitter, facebook, hyves, zijn allemaal leuk en aardig, maar zullen nooit de voldoening geven van echt menselijk contact.

  En daarom zullen conferenties bijwonen een beter 'gevoel' geven dan sessies volgen als tv kijker.

  Ik kijk vaak sessie van Microsoft online, maar kan je uit ervaring vertellen dat de 'vibe' in het publiek tastbaarder is dan achteraf online.

  Je kan niet alles oplossen door techniek. Vaak als techniek als doel gebruikt wordt, faalt het. Voorbeelden zijn legio; indmolens, zonnepanelen, ov chipkaart, etc. Je moet voor een doel gaan, een verbetering, niet voor de techniek.

 12. Turris 7 mei 2012 om 22:15 - Antwoorden

  @ Matthijs: Mee eens! We kunnen wel nog een heel eind komen met nieuwe techniek, zonder dat het doel op zich wordt!

  Op energiegebied hebben we low radiation Thorium, cold-fusion, fission, PV, (100% géén stupid windenergie!), brandstofcel, solar-hydro-electric, waterstof, grondwarmte etc. die nog verder kunnen uitontwikkeld, naast de nieuwe enorme voorraden technische aardolie winning/productie (fracking etc).

  We hoeven ons geen zorgen te maken, anders dan over GreenPeace fascisten/anarchisten en haar politiek stromannen en de gesubsidieerde alarmisten.

  Nota bene volgens Italiaanse Persbureau:

  Italiaanse anarchisten schoten vandaag in Genua Kernfysicus Roberto Adinolfi in zijn been, door een aanvaller die hem bij zijn woning opwachtte. De schutter droeg een helm en ging er als passagier achter op een scooter vandoor.

  Anarchistische Rode (lees Groene) Brigades weer actief?

 13. Turris 7 mei 2012 om 22:38 - Antwoorden

  Aanslag op topman nucleair bedrijf Italië in Genua:

  In Italiaanse media wordt gesuggereerd dat de daders anarchisten zijn die tegen kernenergie zijn. De anarchistische beweging telt vele militanten in de grootste havenstad van Italië.

  http://www.telegraaf.nl/buitenland/12077428/__Ker

 14. Matthijs 8 mei 2012 om 13:49 - Antwoorden

  @Turris

  Onnozelaars,..

  Hoe kun je ZO dom zijn,..

  Wereld zit blijkbaar vol met mensen die ergens bij willen horen, iPhone kopen iemand?

Geef een reactie

Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK