Het overschatte potentieel van windenergie

De discussie over windenergie laait op. Dat is goed want nu wordt er ook aandacht besteed aan de punten die bij de energieconsumenten minder bekend zijn omdat de projectleiders van grootschalige windparken u dit liever niet vertellen.

Wetenschappers van twee Max-Planck instituten hebben een onderzoek gedaan hoeveel windenergie er nu eigenlijk nodig is voor de opwekking van elektriciteit door windmolens op land en wat de invloed van al die windmolens is op het klimaat.
De Duitse wetenschappers, Muller, Gans en Kleidon schatten de winbare windenergie met vaste windturbines wereldwijd op 18 – 68 TeraWatt terwijl schattingen van klimaatmodellen uitkomen op 18 – 34 TeraWatt.
Beide uitkomsten liggen verrassend dicht bij elkaar, maar zijn toch typisch 15 tot 100 keer zo klein als traditionele schattingen.

Gegeven een huidige globale energievraag van 17 TeraWatt en een geschatte verandering de komende 100 jaar tot misschien wel 120 TeraWatt (berekening van het Internationaal Energie Agentschap) suggereert dit dat windenergie geen haalbare kaart is, tenzij je min of meer al het beschikbare land en alle kustgebieden volplant met windturbines.

Volgens Muller en collegae is de traditionele berekening van beschikbare windenergie (bottom-up of ingenieursbenadering) onjuist omdat ze geen rekening houdt met het feit dat je door winning van windenergie er energie uit het klimaatsysteem onttrokken wordt.
Dan bedoelen ze niet het “wake” –effect, maar letterlijk dat grootschalige windenergiewinning de wereldwijde productie van wind zal doen afnemen.

Omdat in het klimaatsysteem wind evenredig is met drukverschillen welke van invloed zijn op de energietransporten in het klimaatsysteem wordt met grootschalige windenergiewinning ook het klimaatsysteem grootschalig beïnvloed.
De energie balans wordt als het ware ernstig verstoord.
Dat laatste is overigens ook al eerder door anderen gesuggereerd.

Een “populair’ artikel hierover staat in NewScientist.

Hierboven werd gesproken over de bottom-up benadering.

Bottom-up, door de auteurs van het rapport ook wel ingenieursbenadering genoemd, betekent het volgende:

– windsnelheid uit een klimaatmodel of een weermodel op een bepaalde hoogte
– een wind-turbine met een bepaald vermogen
– dichtheid van lucht
– een wind-turbine dichtheid, d.w.z. aantal windturbines per vierkante kilometer
– een geografisch gebied, bijvoorbeeld alleen het ijsvrije land, of ijsvrij land + kustgebieden, of alles (land + zee)
– en bereken uit deze gegevens wat de winbare windenergie is

In deze berekening wordt er nooit energie aan het klimaatsysteem onttrokken (de auteurs spreken van een “perpetuum mobile”).
Windenergie is als het ware tot in het oneindige in dezelfde hoeveelheid beschikbaar, hoeveel windmolens je ook neerzet en hoeveel energie je ook onttrekt. En dus: hoe meer windmolens of hoe groter het gebied of hoe groter de windmolens, hoe meer energie er in deze berekening uit de wind gehaald kan worden.

De top-down berekening van Muller en collegae neemt een ander uitgangspunt.

– begin bij hoeveel zonne-energie door de aarde geabsorbeerd wordt [175000 TeraWatt]
– bepaal vervolgens hoeveel van die energie beschikbaar is voor het creëren van globale temperatuurverschillen (in weer en klimaat geldt als basisprincipe: temperatuurverschil = drukverschil = wind), dus de tropen zijn warm en de polen zijn koud en dat genereert wind van tropen naar de polen [45000 TeraWatt]
– bepaal hoeveel van dat temperatuurverschil vervolgens ook daadwerkelijk omgezet wordt in wind (efficientie, experimenteel blijkt dat maximaal 2% te zijn) [900 TeraWatt]
– bepaal hoeveel daarvan NIET in de atmosfeer door dissipatie verdwijnt. Dissipatie betekent dat grote wervels uiteen vallen in kleinere wervels en nog kleine wervels en daarna hele kleine wervels net zolang tot de wervels zo klein zijn dat ze niet meer als wervels gezien moeten worden maar “temperatuur” zijn geworden. Temperatuur is in feite niets anders dan het gemiddelde van willekeurige bewegingen van moleculen of atomen [450 TeraWatt].
– bepaal vervolgens hoeveel van de overgebleven energie nabij het aardoppervlak NIET verdwijnt door dissipatie aan het aardoppervlak (weerstand, bijvoorbeeld door bomen of gebouw of het generen van golven op zee) [112 TeraWatt].
– bepaal tenslotte de typische de mechanische efficiëntie van het winnen van windenergie met windturbines (60%) [68 TeraWatt].

Een aantal onzekerheden in het oog houdend komen de auteurs dan uit op 18-68 TeraWatt beschikbare windenergie. Klimaatmodelberekeningen suggereren 18-34 TeraWatt, wat van eenzelfde orde van grootte is en dus vertrouwen geeft in bovenstaande simpele schatting. Typische schattingen uit ingeneursbenaderingen zijn in de orde van grootte 1200-1700 TeraWatt, dus tot 15 tot 100 keer zo groot als de schatting van Muller en collegae.
Traditioneel wordt gezegd dat je met niet meer dan 1% van de windenergie de wereld van energie kunt voorzien. Maar volgens Muller en collegae is dat onjuist en in werkelijkheid heb je 25-95% van de windenergie nodig (neem hier even die 18-34 Terawatt als uitgangspunt). Met als bijkomend nadeel dat je dan het klimaatsysteem grootschalig aan het beïnvloeden bent.

Tot slot schrijven de auteurs het volgende:

Toekomstige windenergieplannen moeten accepteren dat het winnen van windenergie samengaat met klimaateffecten en dat bij een grootschalige inzet van windenergiewinning je rekening moet houden met een verminderde windproductie en dus verminderde opbrengsten. Onze schattingen zijn extreem in de zin dat de grenzen van wat winbaar is worden opgezocht, maar ze leveren cruciale informatie voor het begrijpen van de limiteringen van windkracht in het klimaatsysteem en hoe dat bij kan dragen aan de menselijke energiebehoefte.

Het hele rapport kan hier gedownload worden.

Door | 2013-10-08T18:20:54+00:00 28 juni 2012|31 Reacties

31 Reacties

 1. LeClimatique 28 juni 2012 om 14:16- Antwoorden

  het zou wat zijn als blijkt dat juist door op grote schaal windmolens neerzetten het klimaat letterlijk negatief beïnvloedt gaat worden. Dat juist de oplossing voor het gestelde probleem een nog groter probleem gaat veroorzaken. mozes kriebels.

 2. Niek Rodenburg 28 juni 2012 om 14:35- Antwoorden

  @LeClimatique

  Er begint in de literatuur steeds meer bekend te worden over de invloed van windmolens op het klimaat.

  Ik ben tot de grond toe afgebrand in discussies met hardcore voorstanders van windmolens.

  Ze willen het onderwerp gewoon niet horen omdat anders hun droom in duigen valt en ze mogelijk hun subsidie mislopen.

  Ik voorspel je, er komt een tijd en die is niet eens zo ver weg meer, dat de ogen open gaan bij de beleidsmakers, waar ze eigenlijk mee bezig zijn.

  Vorig jaar hebben we er op onze website Fibronot.nl ook aandacht aan besteed. Man, man, een stroom e-mails van die hardcore windjammers.

  Maar gelukkig ook positieve reacties.

  Bovenstaand blog is één van die positieve reacties, waarvan ik vond dat die eigenlijk op Climategate.nl thuishoorde.

  Ik ga echter wel een samenvatting in ons artikel zetten.

  Hier de link naar het artikel De invloed van windmolens op ons klimaat

  http://fibronot.nl/page_id1110/

  Het artikel is recent nog aangevuld met nieuwe informatie over wetenschappelijk onderzoek naar dit onderwerp.

  We hebben het artikel indertijd geschreven naar aanleiding van berichten uit Denemarken waar een groot windpark voor de kust op meer dan 100 km in het achterland nog regen veroorzaakt…..

  Denk je dat in de media verschijnt?

  Ze kijken wel uit. Negatieve publiciteit over deze miljarden verslindende hobby is uit den boze.

  Het is dat er toevallig een vliegenier in de buurt van dat Deense windpark was die de wolkenvorming die door het windpark werd veroorzaakt, vastlegde.

  Er is aan de eigenaar van dit windpark gevraagd of er op één van de windmolens een webcam bevestigd mocht worden. Zonder opgaaf van reden werd dit verzoek afgewezen.

  Begrijpelijk, ze willen niet dat er nog meer beelden van wolkenvorming die achter dit windpark plaatsvindt, openbaar worden.

  Al dit soort bijverschijnselen moet om de een of andere reden angstvallig uit de media gehouden worden.

 3. DWK 28 juni 2012 om 16:32- Antwoorden

  Climatique,

  noem mij één klimaatreddende ingeving (die ook daadwerkelijk grootschalig is ingevoerd) die zonder negatieve gevolgen is?

  Overigens blijkt m.i. uit deze cijfers 18 – 68 TeraWatt resp. 18 – 34 TeraWatt dat er nogal wat onzekerheden / ongewisse aannames in de berekeningen zitten.

  Iets anders nu. Ik hoorde laatst iemand een grote “elektriciteitsmultinational” zeggen ( hij was goed op de hoogte van de literatuur) dat hij op basis van metingen aan de NL kust nooit aan meer dan 10% van het geïnstalleerde vermogen kwam. Gewoon op input. De over het algemeen genoemde 19% of 17% procent zat er naar zijn zeggen voor de Nederlandse situatie echt niet in. Dat neemt niet weg dat het betreffende bedrijf veel doet in deze branche maar dat ligt aan iets anders … Het begint met sub en eindigt op sidie.

 4. klimwim 28 juni 2012 om 16:33- Antwoorden

  Profiat Niek,

  Hoe helder kan je het vertellen. Had me nog niet gerealiseerd dat het om meer dan micro-klimaat gaat. En die energiebalans, dat is weer de basis van de weermodellen.

  Bij grootschalige zonne-energie zoals in de Sahara, Spanje en Australie moet iets dergelijks aan de hand zijn. Je onttrekt energie en brengt een deel daarvan elders weer terug. Weer wat om na te denken.

  Wat nu als je windmolens plaatst in droge gebieden, en er is wat meer CO2 in de lucht, dat is toch vergroting van het landbouwarsenaal?.

  Of droom ik nu echt….

 5. Turris 28 juni 2012 om 17:26- Antwoorden

  Goed dat de discussie over de onzinnigheid van windenergie weer oplaait!

  Waar ik ook over nadenk, rijdend over de A12, is dat de windturbines bij Zoetermeer slechts 250 meter uit elkaar staan.

  De wind stond bijna in de lengterichting van de rij molens, waardoor de achterste vrijwel stil stonden.

  Terug over de A12 was de wind half gedraaid en draaiden de wieken, opvallend, met zeer verschillende snelheden.

  Niet alleen kan je dus überhaupt geheel tegen windenergie zijn, vanwege negatieve natuur, milieu, klimaat en economische effecten, maar ook tegen ondeskundig geplaatste windturbines. AFZAGEN DIE KRENGEN!!!

  Windenergie is grove verspilling.

 6. Jeroen Hetzler 28 juni 2012 om 19:25- Antwoorden

  Prima verhaal! Ik vraag me af of er nog wel één voordeel van windmolens te noemen is, dat serieus te nemen is. Het is lastig te vechten tegen een eco-imperialisme met zoveel fanatieke ecozi's.

 7. Niek Rodenburg 28 juni 2012 om 19:27- Antwoorden

  Waar ik ook over nadenk, rijdend over de A12, is dat de windturbines bij Zoetermeer slechts 250 meter uit elkaar staan.

  De wind stond bijna in de lengterichting van de rij molens, waardoor de achterste vrijwel stil stonden.

  Turris, bij de splitsing A12 met A20 bij Moerkapelle staan ook 4 van die Raedthuys molens. Die hebben het zelfde probleem. Te dicht bij elkaar, minder dan 5 rotorlengtes, zodat wanneer de wind in de lengterichting van de opstelling staat de achterste molen gewoon stil staat. Maar de voorlaatste molen draait ook niet maximaal. Allen de eerste molen draait bij die windrichting volop.

  Naar schatting levert dat spul dus minder dan 50 procent van de energie die vooraf beloofd was.

  Kun je nagaan als er 20 of meer molens te dicht bij elkaar staan en de wind in de lengterichting van de opstelling waait.

  Je houdt niets over.

  Gelukkig (voor de belastingbetaler) krijgt de eigenaar alleen subsidie voor de opgewekte kilowatt uren. Bij stilstand van de helft van z'n windpark snijdt hij zich flink in de vingers want hij kan de bank ook niet lekker aflossen. En die bank maakt het niets uit of het waait of niet, elke laatste van de maand moet de termijn binnen zijn.

 8. Turris 28 juni 2012 om 19:54- Antwoorden

  @ Niek: Mijn onzuivere plaatsaanduiding was Zoetermeer, maar moet dan toch Moerkapelle zijn. Overigens eens met je aanvulling.

  Als de windturbines, zoals bij bevinding uit de praktijk is gebleken, slechts 10-17% van de door de fabriek opgegeven loadcapaciteit opleveren, en ook nog eens in een wind/energie reducerende lijnopstelling staan, wat is dan het waarheidsgehalte van de politieke prognose dat "145.000 nieuwe huishoudens" van "duurzame" stroom kunnen worden voorzien?

 9. JanWaalwijk 28 juni 2012 om 20:41- Antwoorden

  Eeehmm…helemaal niks van waar? Maar zolang je er gemeenteraadsleden/boeren/burgers/buitenlui/journalisten mee kunt flessen gaan ze echt niet ophouden met de windmolen halelujah.

  Quote uit de anwb kampioen van dit kwartaal (over Franse parkeerplaatsen langs de Autoroute) "windmolens zijn niet alleen nuttig, je kunt er bij Aire …. ook 1 bezoeken!!!".

  Wind has won, zeker in Nederland, en de enige die in de literatuur vocht tegen windmolens die heeft niet eens echt bestaan.

 10. Niek Rodenburg 28 juni 2012 om 21:34- Antwoorden

  wat is dan het waarheidsgehalte van de politieke prognose dat “145.000 nieuwe huishoudens” van “duurzame” stroom kunnen worden voorzien?

  Turris, dit soort kreten wordt alleen voor PR doeleinden misbruikt.

  De spanning die windmolens opwekken gaat gewoon het net op waar de industrie ook z'n stroom vandaan haalt.

  Ik weet even niet precies wat de verhouding particulier – industrieel energieverbruik is, maar ik weet wel dat de industrie het grootste deel verbruikt.

  Ze kunnen voor hetzelfde geld zeggen, 2750 bedrijven kunnen 'duurzame' stroom gebruiken dankzij dit windpark, maar dat spreekt de Nederlandse consumenten niet aan. Die denkt dan, so what.

  Nu zijn het ineens die 145.000 huishoudens en dan veert iedereen ineens op, denkend van, hé, wat leuk, hoor ik daar ook bij?

  Nou, ik kan ze garanderen dat ze daar niet bij horen.

  Ze rekenen dus het opgewekte vermogen van het windpark gedeeld door het gemiddelde jaarverbruik van 1 Nederlands huishouden = het aantal huishoudens en aangezien die molens maar tussen de 10 procent en 17 procent van de tijd stroom leveren en de rest fossiel is wordt de burger door de PR lieden een oor aangenaaid.

 11. Boels069 29 juni 2012 om 00:41- Antwoorden

  Zou iemand kunnen uitrekenen bij welk aantal windmolens een verdubbeling van dat aantal een mondiale opwarming van 3,5 graad veroorzaakt?

  (Inclusief de CO2-voetprint van de fabricage)

 12. DWK 29 juni 2012 om 11:06- Antwoorden

  Utrecht / Brussel 2015,

  Belgische diepvriesspinazie alleen nog voor de aller aller rijksten mede dankzij de Nederlandse Boerenleen:
  http://www.telegraaf.nl/dft/nieuws_dft/12453473/_

  Ik herinner het me nog goed de grapjes op kantoor bij de introductie van het nieuwe logo van de Rabo: Een hongerlap op een tollend kompas, geen idee welke kant het uit moest.

  Inmiddels is het wel duidelijk hoe de Rabomunten rollen. Drie x Bah!

  DWK, heeft er na het scannen van de ochtendkranten toch al flink de P in. De Noordelijke weekdierenalliantie (die feitelijk niet bestaat) heeft het de sleutel van de suikerpot overgedragen aan de Latijnse mooivoetballers.

  Het enige wat me vandaag nog op de been houdt is het jennen van de ontroostbare bediendames: Ach meine liebe Edeltrout, sei nicht traurig. Troost je met de gedachte dat jullie in elk geval de “Vizeweltmeister” hebben verslagen. Dat kunnen wij Hollanders niet zeggen.

 13. Turris 29 juni 2012 om 11:34- Antwoorden

  DWK: citaat uit bericht "Bij een overschot aan stroom, wordt simpelweg de koeling een graadje harder gezet. Zo blijft het elektriciteitsnetwerk stabiel functioneren."

  Ik bemerk in 50% van alle gevallen dat ik windturnines passeer dat ze bijna of zelfs geheel stil staan:

  Diepvries spinazie >> kledder!

 14. Niek Rodenburg 29 juni 2012 om 13:32- Antwoorden

  Zolang de belastingbetaler het pikt dat z'n geld wordt afgeroomd ten behoeven van de windhobby, gaat men gewoon verder.

  Let daarop op 12 september a.s….

  RWE/Essent bouwt twee 'superwindmolens'

  http://www.telegraaf.nl/binnenland/12457275/__RWE

  En ook hier weer de bekende PR kretologie:

  De turbines kunnen ruim 10.000 huishoudens van stroom voorzien.

  Hele dorpen zelfs: „Dat is ruim genoeg voor de inwoners van een gemeente als Veendam, Heerenveen of Huizen”

  Mensen, hou nou toch eens op met die onzin.

  Bedrijven gebruiken toch ook dezelfde stroom? Of worden die buiten gesloten?

  Deze molens draaien nog geen kwart van de tijd, voor de rest mag de consument gewoon fossiele stroom gebruiken die bovendien steeds duurder wordt om deze windmolen onzin te kunnen betalen.

 15. Amadeus Gould 30 juni 2012 om 12:08- Antwoorden

  Goede blog, Niek.

  Aan de grootte van wind turbines zitten natuurlijk ook grenzen (d.w.z. het opschalen naar nog groter, square cube law). Natuurlijk door de technologische ontwikkeling kun je wat winnen, maar een 20 MWatt turbine was toch een beetje de grens.

  Zie plaatje met de olifant
  http://www.fvee.de/fileadmin/publikationen/Themen

  En ook in 2011 werd dit nog wel verkondigd.

  Maar anno 2012, zie daar men heeft weer hoop gevonden in nieuwe technieken…Het gaat mogelijk toch lukken met die 20 MWatt…

  Blijft natuurlijk dat probleem van de zeldzame aardmetalen…

  http://www.fraunhofer.de/de/publikationen/fraunho

  En het moet het eerst nog maar gebouwd worden en verder onderzocht worden…Onderzoekers allang blij, dat ze iets te doen hebben (”het houd je van de straat”).

  Maar 10000 windturbines is nog steeds een onvoorstelbare logistieke operatie (bij de bouw, onderhoud) met onbetrouwbare en veel te geringe stroomleverantie als perspectief. Gaat het niet worden, denk je dan.

  Maar met politieke ideologie …kan natuurlijk alles….tot het gewoon spaak loopt. De beslissing om nu ermee te stoppen, is nu vooral een politieke.

  Zo was het een minister van economische zaken, die niets meer in Fokker zag. Die keek gewoon naar de centjes. Vond men erg jammer, maar terugkijkend zeggen velen..het bedrijf was zo verbureaucratiseerd…dat het ook om die reden niet meer te redden was.

 16. Niek Rodenburg 30 juni 2012 om 13:41- Antwoorden

  Aan de grootte van wind turbines zitten natuurlijk ook grenzen (d.w.z. het opschalen naar nog groter, square cube law). Natuurlijk door de technologische ontwikkeling kun je wat winnen, maar een 20 MWatt turbine was toch een beetje de grens.

  Ik las laatst ergens in een onderzoeksrapport dat er nauwelijks nog hogere prestaties te behalen zijn bij een masthoogte van meer dan 150 meter en een rotordiameter van meer dan 150 meter.

  Aerodynamisch zijn de rotorbladen helemaal uitontwikkeld. Daar valt nauwelijks nog iets te winnen. Je ziet bij de nieuwste types aan de omgevouwen rotortipjes aan het einde die wat 'geknakt' lijken, net als de vleugeltip bij moderne vliegtuigen. Ook wordt er soms een vogelvleugel nagebootst. Je herkent het wel bij roofvogels als ze op thermiek drijven dat de uiteinde van de vleugels gespreid is.

  Al met al leveren deze aerodynamische verbeteringen hooguit een paar procent winst.

  En dan de toekomst, masten van 300 hoogte met een rotordiameter van 280 meter en een generator van 20 MW on top. Ze staan gepland voor 2020.

  Afgezien van de mechanische problemen die je met dat soort afmetingen gaat krijgen, tegen die tijd hebben ze waarschijnlijk door hoe sterk het klimaat wordt beïnvloed door de hele windmolen hype, dat ze het stadium van de tekentafel niet eens meer verlaten.

  Leuk voor de statistieken: In de VS staan op dit moment 14.000 windmolens stil wegens defecten, geen reserve onderdelen besteld omdat 'ze toch 20 jaar goed blijven werken', fabrikant failliet, enz. enz.

  En nu komt het, 80 procent van die 14.000 stilstaande windmolens is niet ouder dan 6 jaar!

  Las net ook dat één van de grootste Amerikaanse PV bedrijven, Abound Solar, failliet is.

  Ze kregen de afgelopen drie jaar meer dan $ 600 miljoen steun, subsidie, schenkingen van particuliere beleggers, etc.

  Weg poen, weg pensioen, weg droom en allemaal weer een illusie armer.

 17. Turris 30 juni 2012 om 14:57- Antwoorden

  Hoe groter/hoger de conventionele turbine-masten/-wings hoe hoger de investeringskosten/belastingverspilling. Huidige masten zitten qua ontwerp/effectiviteit aan een technisch optimum. Het is en blijft "verbeterde 17de eeuwse techniek", Door plaatsing op zee stijgen de al hoge onderhoudskosten van windturbines exponentieel, vergeleken met windturbines op land.

  Nieuwe ( industriële vormen) ontwerpen/oplossingen zijn nodig. Thans wordt in zeldzame grondstoffen/mineralen als neodinium (metallurgische en composiet vernieuwing) gezocht.

  Feitelijk is na het technische, nu het politieke en economische einde in zicht van windenergie! Het heeft te veel nadelen, de meesten stonden vorig jaar reeds in Lse4 opgesomd:

  * Te hoge startinvesteringen (25 mio € per stuk/ op zee nog meer)

  * Te weinig electriciteitsopbrengst (20% loadfactor)

  * Te hoge onderhoudskosten op zee (helikopters)

  * Te hoge exploitatiekosten (Grid-management)

  * Enorme fluctuaties in het wind/energie aanbod

  * Miljarden investeringen in intelligent-grid is nodig

  * Verbindings hoogspanningsmasten verpesten horizon

  * Opwarming van Klimaat

  * Investeringen in snelle-reactie-gascentrales benodigd (CO2-uitstoot door deze backup)

  * Boven 80Db Lawaai

  * Ziekmakende lage tonen uitsotend

  * Milieu/horizon verspestend

  * Maatschappelijke onrust verhogend

  * Het zijn trekvogel/roofvogel gehaktmolens

  * Boerenafgunst verhogend door de boeren-subsidie-miljonairs

  * Er zijn er in de praktijk 3000-5000 van nodig om de continu capaciteit één kerncentrale te kunnen bereiken.

  * Tel uit je winst…..

  Je vraag je af welke GEK in Nederland nog voor windenergie is?

 18. Niek Rodenburg 30 juni 2012 om 17:40- Antwoorden

  Boels 069 schreef:

  Zou iemand kunnen uitrekenen bij welk aantal windmolens een verdubbeling van dat aantal een mondiale opwarming van 3,5 graad veroorzaakt?

  (Inclusief de CO2-voetprint van de fabricage

  Ik denk dat je niet het aantal windmolens moet nemen maar het opgestelde vermogen zoals dat ook hierboven in de top-down berekening is gedaan.

  Ik moet ze even opzoeken, maar computersimulaties tonen aan dat een door windturbines geleverde elektriciteitsproductie van 4,4 TW (tien procent van het verwachte energieverbruik in 2100) een temperatuurstijging veroorzaakt van 1 graad Celsius op de plaatsen waar windparken op land staan opgesteld. Bovendien werden er opnieuw ook op plaatsen ver weg van de windparken temperatuur-verschillen genoteerd, net als veranderingen in wolkenvorming en regenval.

 19. JWR 30 juni 2012 om 19:08- Antwoorden

  Waar we nu over moeten praten is dat we die nutteloze investeringen van windmolens zo snel mogelijk stoppen.

  Op land geven die windmolens 17% in kWh van de geinstalleerde vermogens dwz een kW-wind geinstalleerd geeft per etmaal gemiddeld 0.17*24 kWh.

  Te veel wind of te weinig.

  Je hebt dus voor een 24/7 samenleving voor de volle 100% stand-by centrales nodig: kolen, olie, gas, kern, en zeer binnenkort LENR (zie http://www.e-catworld.com/)
  Windmolens zijn dus een nutteloze dubbele investering.Het CO2 argument is een leugen, CO2 is niet de oorzaak van klimaatschommelingen. CO2 is plantenvoedsel.

  Vooral LENR, low energy nuclear reaction, is veelbelovend.Het is geen kernsplitsing maar een fusie van twee waterstofatomen op lage temperatuur: geen straling, geen afvalproducten. Het wordt dan ook wel genoemd "koude fusie".

  De blogwereld staat er vol van, de door links gedomineerde pers probeert het dood te zwijgen, want het is de dolksteek van niet alleen olie, maar ook van zonnepaneeltjes en windmolentjes.

  In de aangegeven link, waarop men zich gratis kan abonneren, wordt twee- tot driemaal per week het laatste nieuws over LENR gebracht, met de nodige reakties van wetenschappers die er veel vertrowen in hebben en anderen, vaak uit de plasma research hoek van de "hot fusion" die beweren dat het een wetenschappelijke fraude is. Deze beweringen zijn al meer dan 20 jaar oud, toen in 1988 de eerste LENR experimenten in Utah werden gepubliceerd.

  Maar sinds ongeveer anderhalf jaar is LENR in stroomversnelling gekomen, dank zij de experimenten van de Ialiaan Rossi.

 20. Niek Rodenburg 30 juni 2012 om 19:23- Antwoorden

  @JWR

  Je hebt al vaker dit onderwerp aangesneden. Sindsdien houd ik de ontwikkeling in de gaten.

  Op laboratoriumschaal ziet het er leuk en interessant uit, maar hoe gaan straks de grote centrales van 1000 MW werken?

  Voordat deze ontwikkeling het laboratorium heeft verlaten en een commercieel verantwoord product is gemaakt zitten we naar mijn inschatting al weer in 2016.

  Op zich is dat niet erg, want er is, gezien de enorme gasvoorraden op de wereld, genoeg tijd om deze alternatieven te ontwikkelen.

 21. JWR 30 juni 2012 om 20:33- Antwoorden

  @Niek R

  En dan is 2016 al een heel oportunistische schatting!

  Waar het om gaat nu, is geen dubbele investering te doen in nutteloze windmolens.

  En bestaande centrales met een boiler op kolen,olie, gas of nucleair kunnen in de toekomst omgebouwd worden met een boiler op LENR!

  Het is dus van belang dat meer en meer mensen op de hoogte zijn van LENR en de veelbelovende aspecten ervan.

  Laat het een rol spelen op 12 september in Nederland. Het zal zeker een rol spelen op 4 nov bij de Amerikaanse verkiezingen.

 22. Turris 30 juni 2012 om 23:19- Antwoorden

  CO2-uitstoot door piek-schering-gas-centrales ter compensatie van de fluctuerende windenergie is wel degelijk een tegenargument, en juist aan het adres van de AGW-ers.

  Ook de opwarming die wordt veroorzaakt door de windturbulentie vanaf de turbine wings is een tegenargument. De AGW-ers zijn bijna zonder uitzondering juist vóórstander van windenergie.

  (Exploitatie-)kosten daarentegen zijn doorgaans geen enkel argument bij de AGW-ers. Bestrijd deze opponent in een debat daarom altijd met haar eigen belangrijkste argumenten.

  Hoe naïef kan je de windlobby bewijzen te zijn door ze in de eigen staart te laten bijten in het debat?

 23. Boels069 1 juli 2012 om 00:48- Antwoorden

  @Niek Rodenburg:

  Dank voor de berekening/schatting!

  Ruwweg kan dus gesteld worden dat een verdubbeling van windenergie van 10% naar 20% ongeveer gelijk is aan de CO2-gevoeligheid.

  Het schiet aldus niet op met de "duurzaamheid", los van de kapitaalvernietiging waar in vergelijking de hulp aan zuideuropesche landen kinderspel is.

 24. JWR 1 juli 2012 om 01:21- Antwoorden

  @turris

  Ben het niet met je eens.

  Door met CO2 argumenten te komen, speel je de AGW'ers in de kaart:"Zie je wel, de sceptici vinden het ook dat minder CO2 goed zou zijn".

  De hele CO2 discussie is trouwens voorbij.

  Niemand gelooft er nog in, een enkele eenzame ziel bij het KNMI ook wel RvD genoemd.

  Er is geen CO2 gevoeligheid.

  Praat me erdan ook niet over.

  Windmolens zijn eenvoudig weg nutteloze dubbele investeringen. .

  En daar komt dus nu ook nog bovenop dat we binnenkort de boilers van onze electriciteits centrales, nu nog gestookt met kolen en nucleair,

  kunnen vervangen met boilers gestookt met LENR.

  Dus beste Turris, trap niet in hun smoesjes debat.

  Noem niet het niet bestaande fenomeen CO2 footprint.

  Dat zijn kreten om de burger bang te maken.

  Lees http://www.e-catworld.com/ en kom erachter dat de blogwereld veel verder is dan de welles nietes verhaaltjes van KNMI,ECN etc.

  Laat climategate.nl de energiediscussie in Nederland open gooien en dat de wetenschappers bovenstaande blog gaan volgen.

 25. Turris 1 juli 2012 om 09:51- Antwoorden

  @JWR: "De hele CO2 discussie is trouwens voorbij"? Waar baseert u dat op? Volgens mijn waarneming zijn alle uitingen in politiek en marketing nog steeds gericht op primair terugdringen van CO2. Ik denk dat u te ver voor de muziek uitloopt met:"Niemand gelooft er nog in, een enkele eenzame ziel bij het KNMI ook wel RvD genoemd."

  Laatste nieuwtje : Mei Li Vos (PvdA-kandidaat-2deKamer) verkoopt GroenGas (=CO2-reductie) bij Orangegas.

  http://www.meilivos.nl/Wat-doe-ik http://www.orangegas.nl/

 26. JWR 1 juli 2012 om 10:31- Antwoorden

  @Turris

  Ik dacht te hebben opgemerkt dat Turris ook de mening toegedaan is dat CO2 niet de oorzaak is van klimaatschommelingen.

  Mijn punt is dat we dan ook niet de vermindering van CO2 bij nucleaire centrales, en binnenkort LENR centrales, maar ook bij windmolentjes en zonnepaneeltjes als argumenten moeten aanvoeren. Dan speel je in de kaarten van die politici.

  CO2 is plantenvoedsel, het helpt eventuele hongersnoden tgv een groeiende wereldbevolking te voorkomen.

 27. Dick R. 1 juli 2012 om 11:48- Antwoorden

  Hi Nick. Was just reading your blog. Interesting stuff. Still able to read ur language.

  You will rember me….say Lampedusa….USCG station?

  I'm on transit frm Moscow to Houston, just passing Amsterdam airport. Sorry I'm not able to stay any longer. Say my regards to your wife.

  Best wishes Nick and hpe to cuagn soon.

  Dick Reijntjens

 28. TC 24 april 2013 om 17:06- Antwoorden

  Helemaal gestoord zijn de Friese beleidsmakers en met name de provinciale staten leden die in hun onmetelijke wijsheid een aantal windmolenparken hebben gepland in de meest kwetsbare plaatsen in Friesland. Een daarvan is een megapark aan de de Afsluitdijk waarbij 1/3 van het IJsselmeer verloren gaat.
  Een groot toeristisch gebied met jachthavens en stranden waar duizenden dagelijks hun vertier zoeken.
  Op een afstand van 1 tot 2 kilometer komen windmolens met een hoogte van 125 mtr.
  De ondergaande zon over het IJsselmeer zal nooit meer hetzelfde zijn in de slagschaduw van honderden wieken.

  Het rendement?

  Enige optie is dit soort beleidsmakers op te sluiten in een gesticht voor zwakzinnige en wereldvreemde idioten.

 29. JanWaalwijk 24 april 2013 om 19:09- Antwoorden

  Je zienswijze indienen (en dan niet je eerste gedachte: ze zijn volslagen krankzinning, ben dit overigens wel met je eens) bij de Gedeputeerde Staten is een idee waar ikzelf in Zuid-Holland mee zit te spelen, niet dat dat ook maar ene fuck gaat schelen, maar misschien wordt er eens eentje wakker die inziet dat 260 MW aan opgesteld vermogen aan windmolens (zoals waarmee ze het landschap van Goeree-Overflakkee voorgoed mee willen gaan vergallen) qua rendement nou niet echt zoden aan de dijk zet maar wel voor dode roofvogels op de dijk zorgt.

 30. […] van het Max Planck Instituut in Duitsland hebben uitgevoerd en waarvan de resultaten op 28 juni op Climategate.nl zijn […]

 31. […] bovenstaande artikel is twee jaar geleden als blog op Climategate.nl […]

Geef een reactie