over deze grafieken gaat het WETENSCHAPPELIJKE klimaatdebat

Veel blogdiscussies over klimaat gaan over de gevoeligheid voor onzin. Waarbij met name Paul Luttikhuis van NRC Damesblad zijn grenzen op dat terrein wekelijks verlegt, mogelijk onbewust. Het klimaatdebat gaat over klimaatgevoeligheid voor CO2, niet of CO2 nu wel of niet een broeikasgas is en of het wel of niet opwarmt.

Nieuwe peer to peer review
Wat te denken van deze posting van wiskundige en fysicus Nicolas Lewis op het blog van klimaatwetenschapper Judith Curry ‘Questioning the Forest et al sensitivity-study‘: die laat een belletje rinkelen bij iedereen die ooit de moeite nam ZELF het IPCC-rapport AR4 deel 1 te bestuderen.

Daarin komt de Forest et al studie prominent voor (zie grafiek), om de zogenaamde ‘propability distribution’van diverse equilibriumscenario’s richting de hogere kant te schuiven. Het ‘meest waarschijnlijke’scenario van het IPCC komt zo op een 3 graad temperatuurstijging bij verdubbeling van CO2. Je kunt deze discussie ook uitgebreid lezen in het beste Nederlandse klimaatboek aller tijden, ‘De Staat van het Klimaat‘van Marcel Crok, met zeer bescheiden bijdrage van mijn persoontje.

Wat interessant is aan de Forest studie: hij baseerde zijn berekeningen niet op enkel op modelsimulaties, maar verificatie met een verzameling metingen. Lewis voerde een herberekening uit op basis van vergelijkbare data en komt op 1 graad uit bij verdubbeling CO2.

Lewis publiceerde eerder met McIntyre de rebuttal op Steig et al: de coverstudie op Nature in januari 2009 die zou aantonen- door metingen te fabriceren waar ze niet zijn- dat de Zuidpool sneller zou opwarmen dan gedacht terwijl hij (behalve dan bij de Ross Iceshelf) grotendeels afkoelt. Een sterk staaltje Michael Mann-made global warming (Mann was co-auteur). Het is interessant deze discussie verder te volgen, waarbij ik de details graag aan Marcel overlaat die daar beter is ingevoerd dan ik.

We zien hier in ieder geval weer een mooi staaltje peer to peer review: een bijdrage in de discussie. Gezien de vele alarmerende politiek gemotiveerde onzin die in Nature en Science verschijnt getimed voor grote milieuconferenties als Rio, ontwikkelt de blogosfeer zich zo tot een waardevol correctiemechanisme.

Of Lewis ‘gelijk’heeft?
Ik ben geen wiskundige, slechts een gesjeesde biojournalist. Wel kan ik- op basis van de vele onzin die al in Nature en Science én het IPCC-rapport verscheen voor de Rio-conferentie over ‘kantelpunten’of over door opwarming naar de kou vluchtende diersoorten (Chris Thomas) verklaren dat ik Lewis bijdrage serieus mag nemen: terwijl de ‘autoriteiten’steeds vaker politieke pulp verkopen.

Klimaatgelden sinds Rio 1992: over deze grafiek gaat de motivatie van veel klimaatsceptici