Er gebeurt van alles momenteel in de Verenigde Staten dat de hoop op een wereldwijde ommekeer op het gebied van klimaat en energie – en een bijbehorende herinterpretatie van het begrip “duurzaamheid” aannemelijk maakt. De Engelstalige Duitse site Notrickszone.com van de Amerikaan Pierre Gosselin ontpopt zich steeds meer als een betrouwbare bron van vrijheidslievend nieuws.

Hierboven een door mij opgeduikelde video waarin we de zojuist in Wisconsin herkozen republikeinse gouverneur Scott Walker horen over industrie, energie en klimaat. We vervolgen met het artikel van Gosselin over Walkers zege (hierr). De Nederlandse kranten staan er vandaag vol mee. En dan het nieuwste blogbericht van Pierre…..

Alabama Begins The Great Pushback Against Global Environmental Tyranny – Tells UN, Europe To Filip Off!

Een goede titel is het halve werk. Het artikel verwijst naar dit uitgebreide verhaal op thenewamerican.com waarin haarfijn wordt uitgelegd hoe het zit met de tijdens Rio 1992 opgestelde Agenda 21 (lees en huiver: www.un.org/esa/dsd/agenda21). Via het in Duitsland opgerichte International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) verbonden wereldwijd allerlei lokale overheden zich aan de zweverige doelstellingen van de als “soft law” gepresenteerde Agenda 21.

Voor Nederland zijn dat: City of Amsterdam, City of Rotterdam, Gemeente Haarlem, Gemeente Tilburg en de VNG-Vereniging van Nederlandse Gemeenten (zie hierrr).

En nu aan de vooravond van Rio+20 zegt Alabama dus:

Blijf met je fikken van onze grond, onze industrie en onze grondwet af!

Yes we can! Dat is nog eens een revolutie. Bipartisan en met overweldigend enthousiasme aangenomen. The New American legt het hierrr allemaal uit en schrijft hierr hoe ook Arizona al doei gezegd heeft tegen het geneuzel. Tennessee is ermee bezig en met Scott Walker in het traditioneel democratische Wisconsin wordt ook daar weer gezonde economische politiek bedreven. Kan iemand onze grondwet er eens op nalezen?

In dit verband zijn er nog meer leuke dingen te melden….

De nieuwe vrijheidslievende Duitse president Joachim Glauck opende in Schloss Bellevue de “Woche der Umwelt” met allerlei zeer zinnige uitspraken zoals na te lezen valt op die Achse des Guten. Laat Mark Rutte en Alexander Pechtold er een puntje aan zuigen en laat Bea zich als staatshoofd zich bezinnen op ook een meer vrijheidslievende koers (dit drietal was enkele dagen terug samen te gast op de deze keer in Amerika gehouden Bilderbergconferentie!).

Over Amerika gesproken:  een Canadese website brengt het verrassende breaking news dat juist de USA zich momenteel ontpoppen als de grootste CO2-reduceerders. Grotendeels door een overgang van kolen naar gas. En natuurlijk een stukje economische recessie. Dat de CO2 uitstoot daar weer snel moge stijgen door economisch herstel en een herbezinning op de zegeningen van good old steenkool.

En wederom Amerika, Amerika, Amerika… het land van de onbegrensde mogelijkheden: Peter Gleick is in California door zijn werkgever vrijgesproken van enige consequenties voor het Fakegate schandaal (dus kunnen wij Diederik Stapel ook weer binnenhalen als redder des vegetarische vaderlands). Maar goed, California is samen met enkele staten aan de oostkust natuurlijk een dependance van het zieke Europa. Nee, dan de Heartland! Niemand minder dan Scott Walker (zie bovenaan dit bericht) zal spreker zijn op het jaarlijkse galadiner van onze door Peter Gleick genaaide broederorganisatie, waarvan de donatiestroom beter is dan ooit.

En laat me dan afsluiten met de wens dat de Europese “Heartland” staten Duitsland en Polen het tij ook in Europa kunnen keren. Moeten we eerst nog even het PIK Potsdam met pensioen sturen. Langzaam maar zeker…. er is hoop!

PS Dankzij Pat Swords wisten we al dat de Europese duurzaamheidsdoelstellingen juridisch onhoudbaar zijn (zie hierrr).