8300 jaar klimaatbeleid compenseert 1 jaar ijsbeerjacht Canada

Is dit 'bewustwording'door het Wereld Natuur Fonds of misleiding van kindjes??

Het WNF belaagde in 2008 kindjes in ijsbeerpak op de Jaap van Eden IJsbaan. Zoals het immer (gr)oenige Trouw meejubelde om de campagne een duw te geven:

Met de actie ‘IJsbeer in nood’ (van het WNF) willen de kinderen aandacht vragen voor de klimaatverandering en de invloed daarvan op de Noordpool.

Maar hoe effectief is de aanpak die deze ‘natuurbeschermers’en ‘kwaliteitskrant’aanprijzen?
Laten we daarvoor eens de presentatie van ijsbeerbioloog Markus Dyck van het Fur Institute Canada van afgelopen maand er bij pakken, met grafiek van de historische jachtquota van ijsberen in Nunavut en de Northern Territories. In deze gebieden leven ongeveer 17.000 ijsberen, 2/3de van de sinds 1973 zeer sterk gegroeide wereldpopulatie.

Jachtquotum in 2009: 500 ijsberen, 50 voor sportjagers
IN 2011 schoten sportjagers 30 ijsberen, het totale Canadese jachtquotom lag op 400, in 2007 – na Al Gore’s film over een ‘verdrinkende ijsbeer’- werden liefst 135 ijsberen door sportjagers geschoten in Canada. Uit zelfverdediging- ijsberen zijn levensgevaarlijke in aantal toenemende plaagdieren- schoten locals ongeveer 60 beren.

Hoe zou U het liefst de ijsbeer ‘beschermen’?
Klimaatwetenschapper Tom Wigley berekende dat Kyotoklimaatbeleid voor 2100 een geschatte 7 procent aan opwarming zou schelen, áls zijn aannames voor klimaatgevoeligheid kloppen. Statisticus Bjorn Lomborg, rekende dit door naar het aantal ‘geredde ijsberen’door Kyoto- bij aanname van een lineaire relatie tussen temperatuur, zeeijs en ijsbeervoorkomen: hij komt zo op 0,06 door Kyoto geredde ijsberen per jaar.

  Dus: 1 jaar ijsbeerjacht in Canada in 2009 compenseer je pas met 8300 jaar klimaatbeleid, zoals het WNF voorstaat (emissiehandel, windmolens, zonne-energie). De hoeveelheid van 30 door sportjacht gesneuvelde beren van afgelopen jachtseizoen, compenseer je met 500 jaar Kyotobeleid.


2/3 van sportjagers op ijsbeer in Canada komt uit Europa

Lomborg geeft een zeer ruwe indicatie- die uitgaat van de éigen áánnames van de klimaatbeweging zelf, en een verondersteld lineair verband tussen zeeijsoppervlak en ijsberen (dat er niet is, maar gebaseerd op de trend tussen 1980 en 2004 van één populatie in de Westelijke Hudsonbaai uit de studie van Regehr et al in 2007: 22 procent waar per decade een opwarming plaatsvond van 0,2-0,3 graden. In de Oostelijke Hudsonbaai vond een vergelijkbare AFKOELING plaats).

Russen registreren jacht niet
De Inuit op Groenland schieten jaarlijks 200 ijsberen, en de Russen officieel niets, maar inofficieel zouden hier ook 200 ijsberen per jaar sneuvelen. Wat zien we verder: van alle sportjagers, komt 2/3 uit Europa.

Wordt het echt geen tijd dat het Wereld Natuur Fonds eens wordt afgerekend op haar marketinguitlatingen? Ik ben geen dieractivist, dus van mij mogen ze die ijsberen gewoon oogsten, en er zijn meer dan genoeg. In Roemenie kun je ook Tava ursu eten, een berensteak, en WWF-Spanje oprichter en beschermheer Juan Carlos komt regelmatig beren jagen: waarom jaarlijks wel miljoenen biggen slachten, maar géén ijsbeer of walvis?

Het gaat mij alleen even om de manier van bescherming van ijsberen die het Wereld Natuur Fonds adverteert. Volgens het Wereld Natuur Fonds zou het plaatsen van megawindparken op de Noordzee de ijsbeer redden, zo beweerden ze met de Rabobank op abri’s en paginagrote krantenadvertenties. Dit nadat Al Gore in ‘An Inconvenient Truth’de ijsbeer deed smelten door Global Warming. Ook onze parlementariers waren meteen voor de ijsbeer gesmolten, en stemden in met de 20-20-20-doelen van de EU.

WNF zou kindjes in korstmospak moeten belagen
Je kunt zo toch zonder juridische consequenties vaststellen dat WNF het publiek misleidt? Want waar op haar website lezen we ook maar iets over de honderden ijsberen die jaarlijks door jacht sneuvelen? Of dat opwarming GUNSTIG is voor de totale biodiversiteit in Arctische streken, die DANKZIJ de kou en droogte in poolwoestijnen het laagste van alle regio’s is op aarde: de familie van 1200 arctische kostmossen op Spitsbergen uitgezonderd dan. Ik geloof niet dat het WNF kindjes benadert verkleed als korstmos, noch dat op termijn van plan is.

  Als het WNF (67 procent FTE 2009/10 zit in marketing en financien) dit ‘bewustwording’mag noemen: mag ik dan vragen waarvan? Van hun onbetrouwbaarheid?

Over 8300 jaar is ongetwijfeld al weer een IJstijd aangebroken.
Dan zitten de ijsberen tot in Nederland: er zijn ook in onze Noordzee ijsbeerbotjes aangetroffen van vorige ijstijden. Kunnen we mooi met inkomsten uit (15.000 euro per beer) ijsbeergastjacht voor rijke Afrikanen en Aziaten ons inkomen aanvullen. Terwijl 8300 jaar beleid van windmolens, zonnepaneeltjes, emissiehandel en CDM ons bankroet bezegelden om de ijsbeer te redden via CO2-beleid. Ik mag dat hier lineair doortrekken, want op het doortrekken van huidige trends naar 2050, 2100 of 2350 zijn ook álle prognoses van de groene beweging gebaseerd.

We leven in interessante tijden..

Door | 2012-07-05T12:54:14+00:00 5 juli 2012|4 Reacties

4 Reacties

 1. Niek Rodenburg 6 juli 2012 om 15:28 - Antwoorden

  Laat het WNF dit maar niet horen:

  Provincie Groningen verheugd over stop nieuwe windmolenparken

  Vrijdag 6 juli 2012

  De provincie Groningen reageert opgetogen op het besluit van de Tweede Kamer om de bouw van nieuwe windparken onder de regie van het rijk stil te leggen.

  Een meerderheid van de kamer wil eerst meer duidelijkheid over de gevolgen van windparken voor de omgeving. Ook moeten de windparken beter worden verdeeld over het hele land. Niet alle plannen voor nieuwe windmolens zijn meteen van de baan; alleen de plannen die omstreden zijn worden voorlopig in de ijskast gezet.

 2. Rypke 5 juli 2012 om 23:47 - Antwoorden

  Maria Damanaki (@MariaDamanakiEU)

  02-07-12 18:38

  #EU takes action against #ClimateChange, protecting #Arctic #environment, contributing to Arctic #research, promoting economic development

  Maria Damanaki (@MariaDamanakiEU)

  02-07-12 18:36

  2005-2010 stands out as the warmest period ever recorded in the #Arctic and this is projected to continue well into the future

  Dat is onzin: lees de paper van oa Svend Funder in Science in 2011: in Holocene Optimum lag het zeeijs tot 800 kilometer noordelijker, en de groenlandgletsjers in het Journal of Quaternary Science: 80 kilometer verder landinwaarts

  Wie doekt de EC eens op: ze hebben enkel gelovige idioten in huis als Damanaki, de gucci communist Damanaki, die richten meer schade aan dan ze goed doen

 3. Rypke 5 juli 2012 om 23:43 - Antwoorden

  Maria Damanaki (@MariaDamanakiEU)

  02-07-12 19:06

  the #EU is one of the largest contributors to #Arctic #research: since 2002, it has committed € 200 million

  Ook veroorzaakt door de ijsbeer….

 4. Niek Rodenburg 5 juli 2012 om 14:29 - Antwoorden

  Het WNF heeft op hun website nog steeds van die misleidende posters:

  assets.wnf.nl/downloads/wnfposters.pdf

  Van de ijsbeer poster:

  VERMIST

  Hij is het laatste gezien op smeltend poolijs

  Hij weegt ongeveer 500 kg

  Hij heeft een witte vacht

  Hij eet voornamelijk vis en zeehonden

  Hij leeft niet bij u in de buurt, maar we kunnen uw hulp gebruiken!

  BEL WNF 0900-xxxx lokaal tarief

  Nergens een glimp waaruit blijkt dat WNF uw geld gaat gebruiken om de ijsbeer te redden. Integendeel, het WNF is alleen op uw geld uit om er politiek mee te bedrijven.

  Deze zaak stinkt, gezien de enorme aanwas van ijsberen.

  Het WNF misleidt de bevolking en is alleen maar uit op de inhoud van uw portemonnee en niets anders.

  Het WNF moet gewoon die poster van de website verwijderen.

Geef een reactie