Is dit 'bewustwording'door het Wereld Natuur Fonds of misleiding van kindjes??

Het WNF belaagde in 2008 kindjes in ijsbeerpak op de Jaap van Eden IJsbaan. Zoals het immer (gr)oenige Trouw meejubelde om de campagne een duw te geven:

Met de actie ‘IJsbeer in nood’ (van het WNF) willen de kinderen aandacht vragen voor de klimaatverandering en de invloed daarvan op de Noordpool.

Maar hoe effectief is de aanpak die deze ‘natuurbeschermers’en ‘kwaliteitskrant’aanprijzen?
Laten we daarvoor eens de presentatie van ijsbeerbioloog Markus Dyck van het Fur Institute Canada van afgelopen maand er bij pakken, met grafiek van de historische jachtquota van ijsberen in Nunavut en de Northern Territories. In deze gebieden leven ongeveer 17.000 ijsberen, 2/3de van de sinds 1973 zeer sterk gegroeide wereldpopulatie.

Jachtquotum in 2009: 500 ijsberen, 50 voor sportjagers
IN 2011 schoten sportjagers 30 ijsberen, het totale Canadese jachtquotom lag op 400, in 2007 – na Al Gore’s film over een ‘verdrinkende ijsbeer’- werden liefst 135 ijsberen door sportjagers geschoten in Canada. Uit zelfverdediging- ijsberen zijn levensgevaarlijke in aantal toenemende plaagdieren- schoten locals ongeveer 60 beren.

Hoe zou U het liefst de ijsbeer ‘beschermen’?
Klimaatwetenschapper Tom Wigley berekende dat Kyotoklimaatbeleid voor 2100 een geschatte 7 procent aan opwarming zou schelen, áls zijn aannames voor klimaatgevoeligheid kloppen. Statisticus Bjorn Lomborg, rekende dit door naar het aantal ‘geredde ijsberen’door Kyoto- bij aanname van een lineaire relatie tussen temperatuur, zeeijs en ijsbeervoorkomen: hij komt zo op 0,06 door Kyoto geredde ijsberen per jaar.

    Dus: 1 jaar ijsbeerjacht in Canada in 2009 compenseer je pas met 8300 jaar klimaatbeleid, zoals het WNF voorstaat (emissiehandel, windmolens, zonne-energie). De hoeveelheid van 30 door sportjacht gesneuvelde beren van afgelopen jachtseizoen, compenseer je met 500 jaar Kyotobeleid.


2/3 van sportjagers op ijsbeer in Canada komt uit Europa

Lomborg geeft een zeer ruwe indicatie- die uitgaat van de éigen áánnames van de klimaatbeweging zelf, en een verondersteld lineair verband tussen zeeijsoppervlak en ijsberen (dat er niet is, maar gebaseerd op de trend tussen 1980 en 2004 van één populatie in de Westelijke Hudsonbaai uit de studie van Regehr et al in 2007: 22 procent waar per decade een opwarming plaatsvond van 0,2-0,3 graden. In de Oostelijke Hudsonbaai vond een vergelijkbare AFKOELING plaats).

Russen registreren jacht niet
De Inuit op Groenland schieten jaarlijks 200 ijsberen, en de Russen officieel niets, maar inofficieel zouden hier ook 200 ijsberen per jaar sneuvelen. Wat zien we verder: van alle sportjagers, komt 2/3 uit Europa.

Wordt het echt geen tijd dat het Wereld Natuur Fonds eens wordt afgerekend op haar marketinguitlatingen? Ik ben geen dieractivist, dus van mij mogen ze die ijsberen gewoon oogsten, en er zijn meer dan genoeg. In Roemenie kun je ook Tava ursu eten, een berensteak, en WWF-Spanje oprichter en beschermheer Juan Carlos komt regelmatig beren jagen: waarom jaarlijks wel miljoenen biggen slachten, maar géén ijsbeer of walvis?

Het gaat mij alleen even om de manier van bescherming van ijsberen die het Wereld Natuur Fonds adverteert. Volgens het Wereld Natuur Fonds zou het plaatsen van megawindparken op de Noordzee de ijsbeer redden, zo beweerden ze met de Rabobank op abri’s en paginagrote krantenadvertenties. Dit nadat Al Gore in ‘An Inconvenient Truth’de ijsbeer deed smelten door Global Warming. Ook onze parlementariers waren meteen voor de ijsbeer gesmolten, en stemden in met de 20-20-20-doelen van de EU.

WNF zou kindjes in korstmospak moeten belagen
Je kunt zo toch zonder juridische consequenties vaststellen dat WNF het publiek misleidt? Want waar op haar website lezen we ook maar iets over de honderden ijsberen die jaarlijks door jacht sneuvelen? Of dat opwarming GUNSTIG is voor de totale biodiversiteit in Arctische streken, die DANKZIJ de kou en droogte in poolwoestijnen het laagste van alle regio’s is op aarde: de familie van 1200 arctische kostmossen op Spitsbergen uitgezonderd dan. Ik geloof niet dat het WNF kindjes benadert verkleed als korstmos, noch dat op termijn van plan is.

    Als het WNF (67 procent FTE 2009/10 zit in marketing en financien) dit ‘bewustwording’mag noemen: mag ik dan vragen waarvan? Van hun onbetrouwbaarheid?

Over 8300 jaar is ongetwijfeld al weer een IJstijd aangebroken.
Dan zitten de ijsberen tot in Nederland: er zijn ook in onze Noordzee ijsbeerbotjes aangetroffen van vorige ijstijden. Kunnen we mooi met inkomsten uit (15.000 euro per beer) ijsbeergastjacht voor rijke Afrikanen en Aziaten ons inkomen aanvullen. Terwijl 8300 jaar beleid van windmolens, zonnepaneeltjes, emissiehandel en CDM ons bankroet bezegelden om de ijsbeer te redden via CO2-beleid. Ik mag dat hier lineair doortrekken, want op het doortrekken van huidige trends naar 2050, 2100 of 2350 zijn ook álle prognoses van de groene beweging gebaseerd.

We leven in interessante tijden..