Friends of Science oppert in deze video de vraag: “Wat als CO2 goed voor je is?”

Door Friends of Science.

In een Bloomberg-interview in Berlijn zei Larry Fink van BlackRock: ‘stoot nooit investeringen af in fossiele energie’ aangezien deze nog heel lang bij ons zal blijven, waardoor de energierealiteit op de voorgrond komt te staan, zegt Friends of Science Society. Sultan al-Jaber, de verkozen president van de COP-28 van de VAE, zegt ook: “…we moeten nuchter worden en realistischer en praktischer worden”, verwijzend naar klimaatactivisten die aandringen op onmiddellijke uitfasering van fossiele brandstoffen, die zich op dit moment tegen zijn voorzitterschap van COP28 ageren.

In een verrassend Bloomberg-interview op 29 september 2023 op het Berlin Global Dialogue-forum zei Larry Fink, CEO van BlackRock, ’s werelds grootste vermogensbeheerder en pleitbezorger voor het koolstofvrij maken van de economie:

“Koolwaterstoffen zullen nog heel lang bij ons blijven. en daarom werken we samen met energiebedrijven, niet tegen energiebedrijven. Daarom hebben we gezegd: ‘stoot nooit investeringen af in fossiele energie’, aldus de Friends of Science Society.

Friends of Science zegt dat deze boodschap zou moeten overkomen bij de Canadese senatoren voor klimaat, die proberen een wetsvoorstel voor klimaatfinanciering in te dienen om investeringen in fossiele brandstoffen af te remmen. Het Office of the Superintendent of Financial Institutions in Canada heeft advies ingewonnen van klimaatactivistische milieugroeperingen, zegt Friends of Science Society, een stap die wordt bekritiseerd in hun open brief van 31 juli 2023, waarin belangenconflicten in de wereld van de klimaatwetenschappen en -beleid aan het licht kwamen.

“Koolwaterstoffen zullen nog heel lang bij ons blijven en daarom werken we samen met energiebedrijven, niet tegen energiebedrijven. Daarom hebben we gezegd: ‘stoot nooit investeringen in fossiele energie af'”

In het Bloomberg-interview zei Larry Fink dat BlackRock kunstmatige intelligentie (AI) gebruikt om fysieke klimaatrisico’s te onderzoeken en over zeer geavanceerde modellen beschikt die kunnen laten zien waar klimaatrisico’s een reële impact kunnen hebben. “Hoe moeten we daarin investeren? Hoe moeten we daarover nadenken?” BlackRock biedt risicoanalyses van het type “Aladdin Climate“.

In een presentatie van 21 oktober 2022 voor de National Association of Scholars was klimaatbeleidsanalist Roger Pielke jr. kritisch over de klimaatmodellen die worden gebruikt door het Network for Greening the Financial system, en stelde dat de modellen die door centrale banken over de hele wereld worden gebruikt ‘volkomen onwaarschijnlijk en van twijfelachtig praktisch nut zijn’. Hij merkt op dat het onwaarschijnlijke scenario dat bekend staat als Representative Concentration Pathway 8.5 (RCP8.5) vaak wordt toegepast.

Robert Lymans rapport ‘Between the Implausible and the Impossible’ laat zien hoe dit scenario het klimaatbeleid verstoort. Klimaatanalisten Roger Pielke, Jr. en Justin Ritchie hebben een uitgebreid onderzoek gedaan waaruit blijkt dat RCP8.5 wordt gebruikt bij alle catastrofale voorspellingen. Zonder dit scenario is er geen klimaatcrisis.

Klimaatactivisten verzetten zich tegen het feit dat het komende mondiale klimaatconfab, de VN-conferentie van de partijen – COP28 – in de Verenigde Arabische Emiraten zal worden gehouden met kandidaat-voorzitter Sultan al-Jaber, CEO van de Abu Dhabi National Oil Co. Maar zoals gerapporteerd door CTV News, 30 september 2023, is Sultan al-Jaber ook een energierealist:

“Sommigen promoten het feit dat we de wereld gewoon kunnen loskoppelen van het huidige energiesysteem en met een vleugje energie. Na een omschakeling kunnen we gewoon een nieuw energiesysteem initiëren”, zei hij. “Dat werkt niet. Het zal niet werken. We moeten dus nuchter worden en realistischer en praktischer worden.”

In Alberta, Canada, heeft premier Danielle Smith geprobeerd deze boodschap over te brengen aan de Canadese minister van Milieu, Steven Guilbeault. Zoals gerapporteerd door de Globe and Mail op 29 september 2023, hebben Smith en Guilbeault verschil van mening over de voorgestelde regelgeving voor schone elektriciteit, waardoor Alberta het risico zou lopen op stroomuitval. Deze angst werd bevestigd door de Alberta Electric System Operator (AESO) tijdens een persconferentie op 28 september 2023.

Friends of Science biedt een discussie in eenvoudige taal over de de problemen voor het net van Alberta. Kortom, een te snelle adoptie van te veel hernieuwbare energiebronnen; een te snelle uitfasering van steenkool leidt tot niet genoeg schakelbare stroom. De AESO meldde dat er in de herfst van 2022 zeven bijna-black-outs waren. De temperatuur in Alberta kan in de winter dalen tot min 35 graden C Black-outs vormen een ernstige bedreiging voor het degelijks leven.

Een opiniestuk van energieanalist en auteur Ronald Stein, gepubliceerd door CFACT op 2 oktober 2023, bespreekt de “gevaarlijke waanvoorstelling van een mondiale transitie naar ‘rechtvaardige elektriciteit’“.

Zoals gerapporteerd door Physics.org op 27 september 2023, toont een nieuwe studie aan dat ijsberen de laatste deglaciatie hebben overleefd, waardoor een klimaatangst die Greta Thunberg vanaf haar kindertijd had achtervolgd, naar het land der fabelen kon worden verwezen..

In een interview met Friends of Science uit 2016 legde Dr. Ian Clark uit dat ijsberen zich kunnen aanpassen en de Holocene Hypsithermal zo’n 8.000 jaar geleden hebben overleefd, toen het Arctische zee-ijs smolt.

Dr. Clark was een van de eerste Canadese wetenschappers die kritiek had op de bewering dat kooldioxide een catastrofale opwarming zou veroorzaken, zoals hij vertelt in de documentaire uit 2008, ‘Climate Catastrofe Cancelled‘.

***

Over de Friends of Science Society
De Friends of Science Society is een onafhankelijke groep van aard-, atmosferische en zonnewetenschappers, ingenieurs en burgers die haar 21e jaar viert in het aanbieden van inzichten in de klimaatwetenschap. Na een grondige beoordeling van een breed spectrum aan literatuur over klimaatverandering is de Friends of Science Society tot de conclusie gekomen dat de zon de belangrijkste aanjager is van klimaatverandering, en niet kooldioxide (CO2).

***

Bron hier.

***