In eerdere bijdragen op Climategate.nl en elders heb ik reeds van mijn verwondering laten blijken over de onkritische opstelling van mijn collega-economen ten aanzien van het dominante alarmistische klimaatnarratief.

Voor zover mij bekend, heeft geen van hen daar ooit vraagtekens bij geplaatst. Integendeel, de president van de Nederlandsche Bank, Klaas Knot, heeft volgens mediaberichten, vele medewerkers gerekruteerd voor de bijdrage van de bank aan de oplossing van het imaginaire klimaat’probleem’. Men kan zich afvagen of dit nu wel tot het mandaat van de bank behoort en of Knot ter zake wel voldoende geïnformeerd is.

Klaas Knot:

Klaas Knot. Foto: Shtterstock.

“In Slowakije maakt 42% van de jongeren zich grote zorgen over de klimaatcrisis.

73% Vindt dat de mensheid er niet in is geslaagd om voor onze planeet te zorgen. Twee derde vindt de acties van politici om de klimaatcrisis aan te pakken teleurstellend. Uit een recent onderzoek in een aantal andere landen blijkt dat 40% van de jongeren overweegt geen kinderen te krijgen vanwege de klimaatcrisis. Het is duidelijk: de volgende generatie weet dat we tijd tekort komen. Dat waren de woorden van uw president, Zuzana Čaputová op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties in Glasgow. Woorden die diepe indruk op me maakten. Als wereldburger, als centrale bankier en – meer nog – als vader. Statistieken zijn niet vaak zo visueel – ook al denken vele economen daar anders over …

Ze had gelijk: de klimaatcrisis is een allesomvattende crisis die we al lang zien aankomen. Dat is wat deze crisis, deze uitdaging, onderscheidt van andere uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd: we hadden het kunnen zien aankomen, maar we zaten op onze handen en staarden elkaar aan in plaats van actie te ondernemen. En nu komen we tijd te kort. Dus, zoals uw president zei: “We moeten onze inspanningen verdubbelen om de impact van de klimaatcrisis te verzachten om de verwoesting van onze planeet ongedaan te maken. Bron hier.

Men kan zich in gemoede afvragen waar hij zich mee bemoeit als president van een centrale bank – want dat behoort toch niet tot zijn mandaat – en of hij zich wel goed heeft geïnformeerd. Het antwoord op deze vragen is negatief.

Maar elders –  in Canada en andere landen – spelen soortgelijke problemen. Zie de video hierboven.

***