nachttemperatuur steeg sneller dan dagtemperatuur

In de afgelopen eeuw stegen de minimumtemperaturen op aarde (’s nachts) harder dan de maximumtemperaturen overdag. Hoe dat kon was niet goed bekend, maar een nieuwe Amerikaanse studie met Wageningse inbreng geeft een inzicht. Niet een uniforme opwarming in de onderste laag van de atmosfeer zou voor die snellere opwarming zorgen. Maar turbulentie, ‘onrust’in de onderste luchtlaag met een andere menging van luchtlagen tot gevolg.

Wat dit betekent? Klimaatmodellen overschatten klimaatgevoeligheid CO2 mogelijk
De sterkere stijging van minimumtemperaturen in de nacht is dus niét (enkel) een direct gevolg van broeikasgassen, want dan zou je een uniforme opwarming vinden. Deze is beinvloed door turbulentie. Dat heeft gevolgen voor de ijking van klimaatmodellen.

Klimaatmodellen die toekomstige opwarming moeten ‘voorspellen’zijn geijkt op historische temperatuurreeksen van de gemiddelde dag én nachttemperatuur. De gemiddelden stijgen sneller door nacht en dag op één hoop te gooien, terwijl die stijging in de nacht harder gaat door aanvullende oorzaken: waarvoor modellen niet zijn gecorrigeerd.

Wat stellen de auteurs voor? Alleen maximumtemperaturen gebruiken voor klimaatmodellen
Klimaatmodellen koppelen de gemeten gemiddelde temperatuurtijging aan een gevoeligheid van het klimaat voor CO2. Zonder onderscheid tussen nacht en dagtrends. De auteurs stellen voor om bij het ijken van klimaatmodellen alleen de (minder hard gestegen) maximumtemperatuur te gebruiken. Een mogelijk gevolg daarvan is, dat de gevoeligheid van het klimaat voor CO2 dan (nog) lager uitvalt. Een uitgebreider uitleg kun je lezen op de blog van Marcel.