‘Klimaatmodellen geijkt op verkeerde temperatuurreeks’

nachttemperatuur steeg sneller dan dagtemperatuur

In de afgelopen eeuw stegen de minimumtemperaturen op aarde (’s nachts) harder dan de maximumtemperaturen overdag. Hoe dat kon was niet goed bekend, maar een nieuwe Amerikaanse studie met Wageningse inbreng geeft een inzicht. Niet een uniforme opwarming in de onderste laag van de atmosfeer zou voor die snellere opwarming zorgen. Maar turbulentie, ‘onrust’in de onderste luchtlaag met een andere menging van luchtlagen tot gevolg.

Wat dit betekent? Klimaatmodellen overschatten klimaatgevoeligheid CO2 mogelijk
De sterkere stijging van minimumtemperaturen in de nacht is dus niét (enkel) een direct gevolg van broeikasgassen, want dan zou je een uniforme opwarming vinden. Deze is beinvloed door turbulentie. Dat heeft gevolgen voor de ijking van klimaatmodellen.

Klimaatmodellen die toekomstige opwarming moeten ‘voorspellen’zijn geijkt op historische temperatuurreeksen van de gemiddelde dag én nachttemperatuur. De gemiddelden stijgen sneller door nacht en dag op één hoop te gooien, terwijl die stijging in de nacht harder gaat door aanvullende oorzaken: waarvoor modellen niet zijn gecorrigeerd.

Wat stellen de auteurs voor? Alleen maximumtemperaturen gebruiken voor klimaatmodellen
Klimaatmodellen koppelen de gemeten gemiddelde temperatuurtijging aan een gevoeligheid van het klimaat voor CO2. Zonder onderscheid tussen nacht en dagtrends. De auteurs stellen voor om bij het ijken van klimaatmodellen alleen de (minder hard gestegen) maximumtemperatuur te gebruiken. Een mogelijk gevolg daarvan is, dat de gevoeligheid van het klimaat voor CO2 dan (nog) lager uitvalt. Een uitgebreider uitleg kun je lezen op de blog van Marcel.

Door | 2012-07-14T11:44:11+00:00 14 juli 2012|23 Reacties

23 Reacties

 1. Niek Rodenburg 14 juli 2012 om 13:02- Antwoorden

  Niet een uniforme opwarming in de onderste laag van de atmosfeer zou voor die snellere opwarming zorgen. Maar turbulentie, ‘onrust’in de onderste luchtlaag met een andere menging van luchtlagen tot gevolg.

  Het is ook wetenschappelijk aangetoond dat de turbulentie nog eens versterkt wordt door de inzet van grote windparken.

  Vooral de hoge windmolens, met masten van 120 meter en een doorsnede van de wieken van soms meer dan 100 m mengen de luchtlagen tussen 120 en 200 m met de lagere luchtlagen.

  Vooral deze foto van een groot windpark voor de kust van Denemarken laat de gevolgen van het opwekken van de turbulentie door dit windpark goed zien: bewolking met op 100 km (!) achter het windpark zware regen.

  Veel van die onderzoeken hebben we verzameld in De invloed van windmolens op ons klimaat

 2. Turris 14 juli 2012 om 14:45- Antwoorden

  Zou een mooie bijdrage voor statisticus en IPCC-criticus Hans Erren zijn aan het klimaatdebat, te herberekenen en te corrigeren diverse voor IPCC-alarmistische-voorspellingen gebruikte bron-statistieken, maar dan alleen Tmax te gebruiken als maat voor klimaat.

  @ Hans Erren, lees je nog wel eens mee?

 3. Hugo Matthijssen 14 juli 2012 om 16:18- Antwoorden

  Deze menging tussen grondniveau lucht en die daarboven kan mede een gevolg zijn van het fors aantal windmolens die in de afgelopen periode zijn geplaatst.

  met name de steeds hogere masten kan dit effect versterken.

  Lijkt me leuk om het effect te gaan meten van verschillen in de gemiddelde minimumtemperatuur na plaatsing van windmolens.

 4. Hugo Matthijssen 14 juli 2012 om 16:19- Antwoorden

  Sorry

  Ik had de bijdrage van niek nog niet gezien

 5. boel069 14 juli 2012 om 17:18- Antwoorden

  Ik heb een grafiekje gemaakt (op basis van de uurgegevens van De Bilt van het KNMI) van de trends per uur.

  http://www.boels069.nl/KLIMAAT2/slopesDeBilt.pdf

  Hier is de Tmax-trend duidelijk hoger dan de Tmin-trend.

 6. Niek Rodenburg 14 juli 2012 om 18:09- Antwoorden

  Lijkt me leuk om het effect te gaan meten van verschillen in de gemiddelde minimumtemperatuur na plaatsing van windmolens.

  Zie Impacts of wind farms on land surface temperature

  en hierrr de wat beter zichtbare grafieken.

  Nog een: Wind farms can cause climate change

 7. peterdek 14 juli 2012 om 18:25- Antwoorden

  Dit fenomeen heeft denk ik meer te maken met het UHI effect, dan met de wereldwijde anomalie (en dus klimaatmodellen). De laatste is amper te beinvloeden door het belang van de oceanen.

 8. Kees 14 juli 2012 om 21:54- Antwoorden

  Grappig.

  In het ene artikel lees je dat windenergie amper iets opbrengt, en volgens bovenstaande artikelen zou er sprake zijn van een "enorme klimaatimpact" en/of verstoring van de conventionele klimaatmodellen.

  Hoe zit het dan met het de invloed van koelwater en koeltorens (inclusief alle -condensatie-verontreinigingen) van alle andere energiecentrales? Het terug pompen naar hooggelegen stuwmeren van opgewarmd smeltwater m.b.v overtollige kernstroom uit bv Frankrijk? Wie zet deze getallen even naast elkaar? En dan even rustig relativeren…

 9. Turris 14 juli 2012 om 22:09- Antwoorden

  Windenergie turbines kosten mega subsidies, leveren verrassend weinig energie dat bovendien zeer variabel is, staan meer stil dan ze draaien, zijn vogelgehaktmolens, besparen geheel geen CO2 door benodigde back-up door snelle reactie gascentrales, voor de constructie zijn uiterst kostbare en zeldzame mineralen nodig (o.a. neodinium), geven opwarmingeffect af aan omgeving, frustreren nabije bewoners, produceren geluidsoverlast, verpesten milieu en horizon, wekken jaloezie op bij naburige boeren en buitenlui, beletten nuttige investeringen in economische en effectieve energie R&D,…..

  Grappig? Welke zinvolle vergelijking wil je verder trekken, Kees?

 10. Kees 14 juli 2012 om 22:52- Antwoorden

  Windenergie is er altijd al geweest. Windmolens produceren heel weinig energie en zullen dan ook relatief weinig energie verplaatsen tgv wervelingen ed.

  Zinvolle vergelijking:

  Hoe verhoudt dit zich tot de enorme hoeveelheden afvalwarmte van de andere energiecentrales (= extra energie die in het systeem vrijkomt)? Ken je die van de mug en de olifant :-).

 11. Niek Rodenburg 14 juli 2012 om 23:18- Antwoorden

  Kees, of moet ik zeggen Ipke?

  Je moet de zaken eens leren onderscheiden of ergens anders de trol uithangen.

 12. Kees 14 juli 2012 om 23:45- Antwoorden

  De invloed van windmolens op het klimaat is dus verwaarloosbaar?

  Je mag me gerust een trol noemen, maar ga geen gebakken lucht verkopen op climategate. De aarde warmt niet op, maar het is wel de schuld van de windmolens. Wie zit er dan te trollen?

 13. Turris 15 juli 2012 om 01:01- Antwoorden

  @ Kees, de andere energiecentrales leveren energie!

 14. Turris 15 juli 2012 om 09:21- Antwoorden

  @ Kees : Trollen betwisten geheel dogmatisch al de andere bepalende / dominante klimaatfactoren, behalve dan CO2-uitstoot, als oorzaak van de opwarming van de aarde. Ze hangen de wtenschappelijk verouderde AGW-theorie aan!

  De aarde warmt namelijk al 13.000 jaar op. Gestage langzame en opmerkelijk stabiele opwarming, door de zon als licht variable klimaatfactor.

  CO2 is vooral gezond groeigas voor de aarde, waarvan vooral te weinig in de atmosfeer is. Dat alles is geen nieuws.

  Windenergie is wel constant nieuws, dat is vergelijkender wijs namelijk puur "lachgas".

  Probeer eerst wat te lezen en op te steken op Climategate.nl of bij De Groene Rekenkamer (http://www.groenerekenkamer.nl/), voordat u weer iets dat inmiddels achterhaald is probeert te poneren in onze discussie.

 15. Niek Rodenburg 15 juli 2012 om 10:39- Antwoorden

  Kees, Ipke e.v.a.

  Je zit op allerlei manieren anderen te treiteren:

  The Project Honey Pot system has spotted the IP address 109.xx.x.xxx with at least one Honey Pot.

  http://www.stopforumspam.com :109.xx.x.xxx appears in our database. Current country of origin: Netherlands.

  Overleg gebruiker: 109.xx.x.xxx – Wikipedia : Via uw internetverbinding of aangemaakte gebruikersnaam zijn een of meer dubieuze bewerkingen gedaan in de encyclopedie.

  Malwaregroup : Categories. ProxiesTor Nodes. IpAddress : 109.xx.x.xxx

  Moet ik nog een uurtje doorgaan?

  Nogmaals, verveel deze website niet met een onderwerp waar je kennelijk niets vanaf weet.

  Ga ergens anders lopen treiteren.

 16. Rypke 15 juli 2012 om 13:20- Antwoorden

  @reageerders: kunnen we aub on topic blijven ipv weer modder heen en weer gooien of de klassieke stokpaardjes berijden, bij voorbaat dank, en Niek laat je niet zo opnaaien door iedere blogtrol die hier zijn poepje of plasje komt doen. Heb mededogen met deze mensen

  blogtrols zijn collateral damage van ieder blog dat wél lezers heeft, meestal zijn de blogtrols mensen die zelf een onopgemerkt blog hebben dat niemand volgt, waarna ze op andere blogs aandacht op hun eigen hopeloze onderneming en gebrek aan denkkracht willen vestigen

  Begrip en warmte zijn voldoende: vergeef hen Heer want zij weten niet wat zij doen…

 17. Rypke 15 juli 2012 om 13:26- Antwoorden

  En het punt dat Kees inbrengt is zo gek nog niet. Wat zijn de lokale effecten van de warmteuitstoot van steden, luchthavens en energiecentrales, precies de plaatsen waar de thermometers staan opgesteld op basis waarvan wij opwarming meten

  Die warmteuitstoot zou wel eens een grote rol kunnen spelen op lokaal klimaatniveau, ook bij die turbulentie

  zo krijg je een intelligenter discussie dan wanneer iemand bij het woord 'windmolen'schuim in de mond krijgt en de bekende politieke stokpaardjes berijdt waarbij de linkse medemens er weer stevig van langs krijgt

 18. Turris 15 juli 2012 om 14:13- Antwoorden

  Kees Trol vergoeilijkt / relativeert onzinnige windenergie ("beetje" opwarming van omgeving slechts door windtyrbines) met het UHI-effect door afvalwarmte van de andere energiecentrales, dat NIET-verdisconteerd wordt in de klimaatmodellen. Verschil met windenergie: Die andere energiecentrales leveren tenminste betaalbare constante energie!

  Gesubsidieerde Windenergie (en gesubsidieerde Zonnenergie niet te vergeten) frustreert de gehele energiemarkt, drijft de energiekosten op voor de minima/gezinsbudget in Nederland, zorgt door belastingdruk, economische rem, en dus voor extra werkeloosheid. De ontiegelijke frustratie is, dat de politiek in NL "gewoon" doorgaat met plaatsen van nieuwe windparken.

  Het NIET-verdisconteren UHI-effecten door IPPC en KNMI in hun recente klimaatmodellen werd echter reeds ruim bediscussieerd op climategate.nl en "De Groene Rekenkamer"!

  Verder voor Kees Trol:

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Hitte-eilandeffect

  http://www.klimaatportaal.nl/pro1/general/start.a

  http://joannenova.com.au/2011/02/the-urban-heat-i

  http://www.knmi.nl/cms/content/101978/weeramateur….

  Het KNMI heeft schijnbaar haar leven verbeterd!

  Het IPCC broddelt gewoon alarmistisch door door UHI-effecten niet-te-verdisconteren in hun klimaatmodellen!

 19. boel069 15 juli 2012 om 17:04- Antwoorden

  Een "bewijs" van UHI in De Bilt zou je kunnen zien aan de trend van de temperatuur bij noordoostelijker-wind.

  Daar is de trend met 37,1 mK/y ruim boven de trend van Tavg van 29,5 mK/y en die van Tmax van 32,5 mK/y.

  Helaas zou je de KNMI-gebouwen en de woonwijk ten noorden van het KNMI moeten slopen omdat "bewijs" hard te maken.

  Ik raak er steeds meer van overtuigd dat gegevens verkregen op de ouderwetse manier van meten aan het weer niet geschikt zijn voor gebruik in de klimatologie.

 20. Turris 15 juli 2012 om 21:57- Antwoorden

  Marcel Crok refereerde (naar Watts) over het grote aantal weerstations in specifiek koude gebieden, voorheen in de IPCC klimaat-meetpopulatie opgenomen, die sinds de jaren 70 niet meer meetelden in de IPCC-dataverzameling voor hun klimaatprognoses.

  Het was een verschuiving van het zwaartepunt van de meetpopulatie bij het IPCC naar meer verstedelijkte (warmere) gebieden. Dat was nog maar een deel van het weggelaten UHI-effect door het IPCC.

  Vervolgens bleek een significant deel van de meetpopulatie / weerstations niet volgens de voorgeschreven plaatsing en in de dichte buurt van warmte producerende apparaten te staan zoals Airco's, transformatoren, fabrieksuitlaten.

  UHI-veroorzaakte een opwarming van tussen de 0,5 en 1,5 graden Celcius, werd berekend door IPCC-sceptici. Tot op heden werd dit met stelligheid ontkent en weersproken door het IPCC. Men beweerde bij het IPCC, dat het UHI-effect in de modellen was verdisconteerd. Hun 20ste eeuw opwarming kwam uit op 0,8 grC.

  Mijn stelling is dat door het foutief niet-verdisconteren van het UHI-effect de opwarming in de 20ste eeuw slechts 0.6 grC of 0,65 grC is geworden. En dat is in lijn met de voorafgaande eeuwen en als gevolg dus geen significante opwarming te melden door het IPCC.

  Nu ja, de Romeinse Warmteperiode, de Middeleeuwse Warmteperiode,en de record-warmtepieken in jaren '30 van de 20ste eeuw heeft het IPCC-kernteam ook weggemoffeld en is feitelijk van een nog grotere orde.

  IPCC volhardt nog steeds, dat deze feiten allemaal niet significant zijn.

 21. Niek Rodenburg 15 juli 2012 om 22:48- Antwoorden

  Misschien heeft het WNF naar het IPCC gekeken hoe ze met de cijfers moeten rommelen.

  Bij het IPCC wordt het immers ook getolereerd?

 22. boels069 15 juli 2012 om 23:38- Antwoorden

  @Turris:

  Men beweert dat door met anomaliën te werken het effect van UHI wordt verdisconteerd.

  Dat kan echter alleen als de grootte van UHI en het tijdstip waarop het invloed ging uitoefenen bekend is.

  Ik vermoed dat de relatie tussen UHI en de opwarming groot is omdat dat urbanisatie en industriële ontwikkeling behoolijk in de pas lijken te lopen.

 23. […] vertoont met CO2.Temperatuur ‘s nachts stijgt sneller dan overdag Wel werd recent een paper gepubliceerd door Bert Holslag die toont dat de GEMIDDELDE temperatuur- samengesteld uit het miniumum ´s nachts en maximum […]

Geef een reactie