Boeketreeks op Climategate. De IMBY-filosofie van Climategate helpt natuur, een Taskforce biodiversiteit helpt het overschot academici

In het Vakblad Natuur Bos en Landschap las ik een naief huppelverslagje over de zegeningen van ‘klimaatbuffers’. Ze zal wel lid zijn van de VWN. Met ‘veiligheid’als schaduwargument, wordt hier met gemeenschapsgeld de hobby uitgevoerd van het overschot aan academici dat ‘iets met natuur’ wilde, liefst van achter een bureau. Klimaatbluffers.

´Asielzoekers´
Neem dan de klimaatbuffer die ik dit voorjaar in mijn voortuin realiseerde. In de oertijd – maart dit jaar- was het een temperatuurgevoelige vlakte met tegels en onkruid, die mijn broer de legendarische woorden ontlokte: ‘het lijkt wel of op dit adres asielzoekers wonen’.

Er was geen draagvlakcampagne nodig (= met belastinggeld reclame maken voor je eigen toko, om met belastinggeld je eigen hobby uit te voeren), of zelfs een ´taskforce´. Ik trok mijn eigen portemonnee. Alleen een schep, wat eurootjes en wat plantjes uit het tuincentrum en daarbuiten. Met de nieuw gegraven sloot een serieuze temperatuurbuffer in de zomer. Die buffer van vegetatie is belangrijker voor klimaat dan de Stapels van de natuurwetenschap u wijsmaken.


Spectaculaire stijging biodiversiteit met boeketreeks zonder enig beleid
Nu staat er een boeket van stinkende gouwe (die gele bloempjes vooraan met ‘eikenbladen’, op afstand favoriet), ridderspoor, monnikskap, egelsboterbloem, ridderspoor, kaardebol, kattenstaart, kattenkruid, voorjaarszonnebloem, lupine, wolfsmelk, ijzerhard, valeriaan, lelietjes van dalen, vlinderstruiken, bramen en nog een rits plantjes die zich spontaan vestigde. Groene kikkers vestigden zich, en tenminste vijf soorten bijen komen regelmatig op bezoek, vlinders als atalanta, oranjetipje, kleine vos en citroenvlinder. Alles geheel zonder een Taskforce Biodiversiteit en hulp van Hans Alders.

Vegetatie belangrijke klimaatkoeler, één boom is 5 airconditioners
Klimaatmodellen van het IPCC rekenen de werking van de biosfeer niet mee. Dat is oerstom, maar we weten dat het IPCC geen wetenschappelijke intenties heeft. Eén grote boom heeft door transpiratie in de zomer al het effect van 5 airconditioners. Ecoloog Josef Reicholf noemde op de FDP-conferentie al de invloed van dichtere en hogere vegetatie op het microklimaat. Een hogere stikstofdepositie veroorzaakt veel meer hoge dichte vegetatie, met koelende werking.

Dat idee van Reicholf wordt bevestigd door onderzoek van vegetatiekundige Joop Schaminee. Hij vond dat door ander bosbeheer in Zuid Limburg met dichtere schaduwwerking de meer koudebestendige soorten terrein wonnen.

Rupsen achteruit door monotonisering, temperatuur speelt nauwelijks rol
Die koelende invloed van microklimaat is volgens Reichholf van groter klimaatbelang voor dieren als rupsen, vlinders, en daarmee ook vogels dan de 0,8 graadjes temperatuurstijging sinds 1850. In Beieren, zijn onderzoeksgebied is alvast géén positieve trend waarneembaar tussen zuidelijker vogelsoorten en temperatuur, wel is er een duidelijke negatieve correlatie met voedselbeschikbaarheid, zoals de sterke afname van rupsen.

Dus géén opwarmingsinvloed door gemiddelde temperatuurstijging, want beestjes leven lokaal. Wel een voedselinvloed. Want een beest leeft niet ergens omdat het ´precies koud genoeg´is, de aanname in klimaatenvelop-computerstudies. Wel omdat er voedsel is.

Rupsendip door monotonisering landbouw, en dus ook invloed op klimaatkanarie NIOO
Reicholf wijt de rupsendip aan overbemesting en monotonisering van de landbouw. Volgens mij is dat hele rupsenpiek-verhaal van Christiaan Both- die de bonte vliegenvanger zou benadelen- daar ook deels een artefact van.

Hij deed vooral op de zandgronden van de Veluwe onderzoek naar deze NIOO-klimaatkanarie, waar in zijn onderzoekstijd sterke verandering in landbouw optrad. En waar stikstofdepositie op de arme grond veel meer invloed heeft dan op kleigronden. In verschillende andere delen van Nederland blijkt dat de NIOO-klimaatkanaries zich niets aantrekken van de publicaties van het NIOO. Het wordt tijd dat bonte vliegenvangers realiseren hoe belangrijk impactfactor en onderzoeksgeld is voor de natuur.

Alleen in stapels computerstudies vluchten plant- en diersoorten noordwaarts op zoek naar voldoende kou. En in Dagblad Trouw.

Mijn transsylvanische asbak heeft ook zijn stek gevonden, met valeriaan, longkruid, kattenkruid ea

Water werkt als magneet op wildlife