Help, de zeespiegelstijging daalt

Metingen werpen een helder licht op voorspellingen uit modellen

Zelfs het Planbureau voor de Leefomgeving matigde recent al haar klimaattoon. Dat heeft niet alleen politieke redenen, ze moeten zich ook bij de feiten aanpassen. Want een nieuwe studie van Boretti et al in Coastal Engineering legt 20 jaar zeespiegeldata van satellieten Topex en Jason langs de meetlat.

  En hij constateert dat er géén acceleratie is zoals activisten roepen, maar dat die zeespiegelstijging (gemiddeld 3 mm per jaar) juist afremt, vooral de laatste 5 jaar. Terwijl volgens Boretti ‘de oceaan de beste graadmeter is voor klimaat’.

Waar moet je als klimaatalarmist je heil nog zoeken, behalve in de overdrijving en in Nature/De Telegraaf waar Appy Sluijs – hier al vaker aangepakt door onze huisingenieur– zijn heil zoekt.

Zie dit tenenkrommende bericht, waarin ook het Wereld Natuur Fonds aanvullend weer met de ijsbeer komt opdraven, ookal gaat het over de Zuidpool van 50 miljoen jaar geleden: voegen we weer toe aan de misoogst in media over klimaat van deze week. Journalisten hebben het IQ van een bromvlieg, dus geldt: vergeef hen Heer, want zij weten niet wat zij doen.

Door | 2012-08-04T13:26:24+00:00 4 augustus 2012|114 Reacties

114 Reacties

 1. Arthur Rörsch 9 augustus 2012 om 23:16- Antwoorden

  Guido,

  Ik weet niet hoe je aan R2 0.79 komt voor T=f(CO2). Ik ben met een lineaire trend nooit hoger dan 0.55 gekomen. Met een polynoom tot de macht 6: 0.65. En dat is nog steeds een zwakke coïncidentie.

  Over 'onzekerheid en niet weten'. Mijn zorg is dat met de vooringenomenheid dat CO2 een sterke invloed op het klimaat heeft, de aandacht van het onderzoek naar de basisprincipes van variabiliteit wordt afgeleid.

 2. Guido 10 augustus 2012 om 00:28- Antwoorden

  Arthur, ik heb de datasets gebruikt zoals ik hierboven aan Turris meldde. Grafiekjes staan hier. Welk tijdvak keek je naar? Door te focussen op een korte tijdserie zal je R2 naar beneden gaan vanwege natuurlijke "ruis" die relatief belangrijker wordt.

 3. Amadeus Gould 10 augustus 2012 om 15:36- Antwoorden

  @Roelof

  a) Je was al m.i. ver heen met je opmerking over "schamen". Tja je krijgt die opmerking teruggekaatst. En je reageert daar weer op. Want zeg maar eerlijk ….het is niet leuk die opmerking " je moet je schamen" naar het hoofd geslingerd te krijgen. En je reageert nog feller en introduceert een beschuldiging van (moedwillige) desinfomatie. Tja als je de opmerking van "schamen" zelf al niet leuk vindt, hoe denk je dan dat een ander dat zal ervaren.

  b) Je schrijft hier zaken op alsof je de waarheid …nou laat ik het vriendelijk zeggen…"kent". Maar als je dat echt zou menen, zou je niet tegen Turris kunnen zeggen dat je het voorlopig wel niet eens zal worden met hem.

  c) Als je echt vindt dat hier gedesinformeerd wordt en dan je het voorlopig nooit eens zal worden met andere deelnemers aan deze blog….wat heeft het dan voor zin om dit te komen vertellen?

  d) Er is al een waarschuwing uitgedeeld…als je dat weet waar ben je dan op uit?

 4. Arthur Rörsch 10 augustus 2012 om 17:05- Antwoorden

  Roelof,

  Het Duitse citaat uit 1971 is nog steeds de basis voor de hedendaagse kritiek op de vreemde metafoor van de aardse ‘broeikas’ .

  Men zegt heel kort: Een kouder lichaam(de atmosfeer) kan een warmer lichaam (het aardoppervlak) niet verder ‘opwarmen’ want dat is in strijd met de tweede hoofdwet van de thermodynamica. (Warmte stroomt alleen van een warm naar een koud lichaam. Zo niet dan zou een perpetuum mobile mogelijk zijn).

  Spraakverwarring ontstaat hierbij omdat men onvoldoende rekening houdt men het procesmatige verschil tussen ‘opwarmen,’ en ‘warm houden’. Het eerste is een proces met energie- toevoer (en daarvoor is de Zon de enige bron) . Het tweede is het verschijnsel van isolatie.

  Men kan aan de atmosfeer de functie van een isolatiemateriaal toeschrijven, en dat is niet in strijd met de tweede hoofdwet. Echter, de hoeveelheid warmte die wordt vastgehouden is nog steeds een functie van de sterkte van de (oorspronkelijke) energiebron.

  Het is daarbij verleidelijk om ook een functie toe te kennen aan de dikte van het isolatiemateriaal, Maar zo simpel ligt het niet in de atmosfeer, als men kijkt naar de bijdrage van CO2 aan de optische dichtheid van de atmosfeer. De huidige concentratie maakt die voor de CO2 golflengten al vrijwel optisch dicht. 50 % van de uitstraling aan het oppervlak is in de eerste honderd meter geabsorbeerd. Op een paar km hoogte vrijwel 100 %.

  Het beeld (jouw woorden) dat fotonen ‘vertraagt’ door CO2 weer worden uitgezonden, wordt als vals beschouwd. De berekeningen over het effect van ‘terugstraling’ richting aardoppervlak (Schwarzchild 1905), bevatten deze component van ‘vertraging’ niet. Deze berekening zijn gebaseerd op de wetten van Planck voor emissie en Lambert-Beer voor absorptie. Die bevatten geen tijd component.

  De tijdcomponent dient vanuit een andere invalshoek te worden bekeken. Namelijk als er gedurende een zekere periode meer instraling dan uitstraling is aan de top van de atmosfeer (TOA) zou er opwarming van het gehele systeem (atmosfeer oppervlak) optreden. CO2 dringt hoger dan water tot de TOA door, waardoor de uitstraling naar het heelal door CO2 verhoging wordt versterkt. Het bevordert daardoor het energietransport door het isolatiemateriaal (de atmosfeer) aan de buitenkant van dat materiaal. En het transport wordt dan hoofdzakelijk tot stand gebracht door convectie, die primair het oppervlak koelt, des te sterker als de temperatuur daarvan toeneemt. Gelijkertijd ‘warmt’ vervolgens de condensatie de atmosfeer. De wolken verzorgen dan hoofdzakelijk de warmteoverdracht richting heelal door uitstraling. Ze stralen ook terug richting aardoppervlak maar de optische dichtheid vanaf 3 km hoogte, is voor neergaande straling even groot als voor opgaande straling. Toenemende bewolking leidt bovendien ook tot afscherming van de zon instraling bij korte golflengten. En CO2 op deze hoogte, bevordert daardoor de uitstraling richting heelal. Het draagt daarbij uiteindelijk bij aan de koeling, die echter door de convectie wordt ingezet.

  Vanwege de laatste is de vergelijking met de Maan, zonder atmosfeer, niet een correcte.

  Ik hoop hiermee een beetje te hebben duidelijk gemaakt wat het alternatief is voor de broeikastheorie, waarbij zeker niet wordt ontkend dat er sprake is van ‘isolatie’ van warmte door de atmosfeer. Maar, nogmaals, volgens de tweede hoofdwet kan isolatie zonder extra warmtebron, niet tot opwarming leiden.

  Het verschil in opvatting tussen de klassieke klimatologen (van voor 1971) en de verkondigers van de broeikastheorie daarna, komt neer op een verschil hoe het atmosferische isolatiemateriaal werkt. In de glazenbroeikas is dat het onderdrukken van de convectie terwijl die in de atmosfeer een hoofdrol speelt om de oppervlaktetemperatuur te regelen. Zo doet men dat overigens ook in de glazenbroeikas. Als het te warm wordt zet men de ramen open.

  Of anders gezegd, het atmosferische isolatiemateriaal vervult twee functies tegelijkertijd: warm houden en koel houden.

  Dit is het duidelijkst boven de tropische oceaan. De zoninstraling is daar zo sterk dat zonder convectie de oppervlaktetemperatuur tot ca 90 C zou oplopen. De oceaantemperatuur komt echter niet boven 28 C uit. Dat is één deel van de warmtethermostaat. Het andere deel zit aan de TOA waar de in en uitstraling wordt geregeld door de optische dichtheid want ‘warmte’ kan slechts door straling aan het heelal worden afgestaan..

  PS

  De opmerking van Roelof naar aanleiding van de referentie anno 1971 kan ik niet meer terugvinden. Is deze verwijderd? Mag hij niet meer meedoen?

 5. Arthur Rörsch 11 augustus 2012 om 00:17- Antwoorden

  Guido

  Over de correlatie T=f(CO2).

  Je dataset was me even ontgaan. Dank voor de grafieken.

  Inderdaad heb ik mijn R2 berekening toegepast op een beperktere dataset, namelijk sinds (1979) De tijd waarin we over waarnemingen beschikken voor de twee parameters met satellietwaarnemingen en die op Hawaï, waar we enige betrouwbaarheid aan kunnen hechten. In principe kan ik je volgen, dat een kleinere dataset tot een lagere R2 kan leiden dan een grotere. Maar is dat ook zo als je twee parameters bekijkt die direct fysisch gecorreleerd worden verondersteld te zijn?

  Voorts, statistiek, heb ik vroeger alleen maar leren toepassen op foutberekeningen bij waarnemingen. (bepaling standaarddeviatie e.d.). Mijn oude leerboekje,

  (M.K. Moroney “Facts from Figures” 1957) waarschuwde echter ernstig in een hoofdstukje “Time series and Fortune Telling” tegen het gebruik van statistiek. Daarbij met een openingzin : “There was a time when popes and kings had astrologers at court, to help them plan for the future. Nowadays government departments have statisticians for the same purpose”

  Daarom blijf ik zitten met enige twijfel of een R2 =0.79 over je grotere dataset wel hoog genoeg is om tot een conclusie over correlatie te komen, en dat het toch een kwestie van coïncidentie zou kunnen zijn? Beide kunnen nog steeds verschillende oorzaken hebben. Het leerboekje gaf als voorbeeld een tijdserie, van warme zomers en omzet in consumptie-ijs. De laatste leek toch sterker samen te vallen met stijging van de welvaart, dan met temperatuur.

  Later kreeg ik beroepsmatig met dit soort statistische analyses te maken en leerde ze met de nodig reserve te beschouwen. Sommige leidden wel degelijk ergens toe, anderen helemaal niet. Voorbeeld van het eerste. Uit bevolkingsonderzoek zou blijken dat 2-4 glazen rode (niet witte) wijn per dag goed voor de gezondheid is. Het leidde tot onderzoek welke component daarvoor verantwoordelijk zou kunnen zijn. Men vond een antioxidans. En het leidde ook tot verder onderzoek waarom Thee drinken zo gezond is. Hoewel het toch een grote hoeveelheid cafeïne bevat (Ca 1/3 van koffie). Cafeïne is 20 jaar verketterd als carcinogeen (20.000 modieuze publicaties !) op grond van bevolkingsonderzoek en niet altijd grondig experimenteel werk. De laatste jaren is gebleken dat cafeïne eerder een anti-carcinogeen is dan een carcinogeen. Omdat het radicalen afvangt.

  De achtergrond van mijn betoog is dat in de experimentele wetenschappen, waar je proeven kan doen, statistische samenhang niet als ‘bewijs’ voor iets wordt gebruikt. Het moet tot nader onderzoek van oorzaak gevolg relaties leiden. (Stond al in mijn oude statistische leerboekje). De klimatologie heeft wat dit betreft een achterstand omdat je met de atmosfeer nu eenmaal niet zo makkelijk kan experimenteren. Ik denk dat hierdoor een overwaardering voor statistische vergelijking is ontstaan, omdat men niet veel anders heeft om gevolgtrekkingen op te baseren. En ‘nowadays goverment departments’ weten niet beter.

  Je verwijt aan Turris (feiten zouden hem niet boeien) waardeer ik op grond van het bovenstaande niet.

  Het zou mij niet verbazen (met een paar wetenschappelijke revoluties achter de rug) dat zal blijken dat het effect (zoals bij cafeïne) van verhoging van de CO2 in de atmosfeer het omgekeerde zal zijn van wat AGW protagonisten verwachten.

  Je hebt het over ‘ruis’. Maar wellicht is wat je ruis denkt te zijn, juist de hoofdoorzaak van de hoofdtrend in de tiidserie voor de stijgende temperatuur. En zou die stijging sneller zijn geweest als gelijktijdig de CO2 concentratie niet was toegenomen.

  Begrijp me goed, ik verkondig dit niet als wijsheid. Maar ik probeer onder de aandacht te brengen welke valkuil er kan zitten onder het huidige statistisch interpreteren van waarnemingen.

 6. Guido 12 augustus 2012 om 22:24- Antwoorden

  Arthur en allen die hem de duimpjes omhoog geven: Citaat: "In principe kan ik je volgen, dat een kleinere dataset tot een lagere R2 kan leiden dan een grotere. Maar is dat ook zo als je twee parameters bekijkt die direct fysisch gecorreleerd worden verondersteld te zijn?"

  Dat ligt er aan welke parameters nog meer van belang zijn. Als extreme voorbeeld kunnen we 1990-2000 nemen. Hierin zit zowel de vulkaanuitbarsting Pinatubo (Juni 1991) en de strerke El Nino van 1997-1998. De R2 met CO2 over dit tijdvak is 0.37. Maar met vulkaanuitbarstingen (stratosferische aerosolen) en ENSO krijg ik een R2 van 0.58.

  Samen ziet het er behoorlijk goed uit en lijkt CO2 van ondergeschikt belang, maar op de langere tijdschaal, in dit geval tot 130 jaar, wordt CO2 steeds belangrijker. Simpelweg ook omdat in de andere factoren die we kennen geen trend zit die overeenkomt met wat we zien in temperatuur. Oftewel, ik begrijp je opmerking wel maar denk dat die alleen van belang zou zijn als twee grootheden alleen van elkaar afhankelijk zijn. Het klimaat is dat niet; met alleen CO2 kunnen we niet alles verklaren, zeker niet op jaarlijkse schaal.

  Als analogie zou ik de relatie tussen stand van de aarde t.o.v. zon en aantal zonne-uren in Nederland kunnen nemen. Als we een heel jaar nemen zal er een goede correlatie tussen zitten maar wel met ruis. Als je alleen naar de afgelopen maand kijkt zal het tegenvallen omdat dan het weer belangrijker is.

  Nogmaals, als ik de langste periode neem waarover fatsoenlijke data beschikbaar is krijg ik een R2 van 0.79 tussen CO2 en temperatuur. Dit is belachelijk hoog in dit soort wetenschappen. ENSO, PDO, vulkanen, en zon voegen daar 0.06 aan toe in mijn berekeningen maar door rekening te houden met vertragingen in het systeem zou je die vast wat omhoog kunnen schroeven en misschien het 1900-1940 verloop nog beter kloppend kunnen krijgen.

  Het is misschien simpele statistiek, maar fysisch klopt het in de zin dat alle relaties in de richting gaan die je verwacht (sterkere zon, hogere temperatuur, etc). GCR's / wolken heb ik niet meegenomen want data van GCR's is pas vanaf 1950 beschikbaar voor zover ik weet, maar aangezien daar geen trend in zit zou dit het niet veel beter kunnen maken. De kracht van deze exercitie zit misschien nog wel meer in wat de opwarming niet kan verklaren (zon, m.u.v. 1e helft vorige eeuw, oceaanstromingen, vulkanen) en het bewijst dat Turris' "mix" niet van wezenlijk belang is geweest op het klimaat van de laatste 130 jaar, en ik zie niet in waarom het wel opeens van belang zou worden op het klimaat voor de komende paar eeuwen. Mijn verwijt aan Turris dat feiten hem niet boeien leek me dus niet geheel ongegrond.

  Uiteraard zijn correlatie en causaal verband niet hetzelfde, maar in combinatie met de logica en fysische wetenschap dat het zonder broeikasgassen 33 graden kouder zou zijn kom je een eind met bewijsvoering. Dat de relatie niet andersom is (CO2 omhoog omdat de temerperatuur steeg) lijkt me duidelijk: ook in periodes dat de temperatuur constant was of zelfs afnam bleeft CO2 stijgen. Volgens jou zit er in de natuurlijke "ruis" misschien wel het echte signaal, maar geen enkele dataset heeft een vergelijk verloop als temperatuur, ook niet als je ze gaat combineren zoals ik gedaan heb.

  Citaat: "Mijn zorg is dat met de vooringenomenheid dat CO2 een sterke invloed op het klimaat heeft, de aandacht van het onderzoek naar de basisprincipes van variabiliteit wordt afgeleid.". Ik begrijp je gedachte, maar probeer je ook eens in te denken dat de vooringenomenheid van veel mensen hier op het blog dat CO2 geen sterke invloed ook niet echt constructief werkt en in tegenspraak is met behoorlijk veel bewijslast.

  Zo, nu eerst twee weekjes vakantie!

 7. Turris 13 augustus 2012 om 12:57- Antwoorden

  De klimaatwetenschap zal toch eerst de volledige werking van de klimaatfactoren-MIX en hun feedbacks moeten ontdekken/ontwarren, om te voorkomen dat ze wederom in AR5 met een invalide onwetenschappelijk klimaatmodel komen zoals het IPCC nu tot op heden heeft geconstrueerd. De verwachtingen zijn laag!

  In die zin is de exacte werking van de MIX wél uiterst relevant. IPCC-klimaat onderzoekers geven dit ook toe, dat dat de zwakte is van het huidige klimaatmodel en dat nader wetenschappelijk "dringend" nodig is.

  Over het tijdframe van 10 jaren, of 20, of 130, of nog langere periode zoals 200, 500, 1000, 2000, zul je zien dat je (verrassend?) steeds andere voorspeluitkomsten krijgt, waarbij de 1 op 1 correlatie tussen CO2 en klimaatopwarming/-afkoeling juist vermindert hoe langer het timeframe genomen. De keuze door klimaatalarmisten met de voorkeur voor een 20 jaar timeframe lijkt daarmee te zijn verklaard.

  Uit de emails van de CRU-scam: IPCC-klimaat-alarmisten bleken een voorkeur te hebben het statistisch gelijk in hun klimaatmodel naar zich toe te willen rekenen / manipuleren, door het "juiste" tijdframe te selecteren, wat middeleeuwse pieken en dalen te "smoothen" en ontbrekende betrouwbaarheid met nog meer onbetrwouwbaardere proxies aan te vullen.

  Als één issue significant is, dan is dat het wel!

 8. Arthur Rörsch 15 augustus 2012 om 22:40- Antwoorden

  Guido,

  Verontschuldig mij voor een paar maanden dat ik de discussie op dit blog niet voortzet. Ik ben even druk bezig met het redigeren van een speciale uitgave van het tijdschrift E&E (als quest editor)met tien artikelen van intelligente fysici en atmosferische wetenschappers, die de wetenschappelijke argumenten naar voren brengen waarom de IPCC conceptie van AGW prinicieel verkeerd is.

  CO2 is geen belangrijk broeikasgas.

  Waar ik mij in het bijzonder mee bezig ga houden is het opzetten van een gedegen peer-review van deze artikelen, waarbij ik in het bijzonder ook AGW protagonisten vraag hun kritiek te leveren.

  Na publicatie van genoemde speciale uitgave (begin 2013) zal ik nog eens hoor en wederhoor op deze artikelen bundelen in een soort Summary for Policymakers, in een vragende vorm: Op wie denkt U meer te kunnen vertrouwen? De politiek gedreven wetenschappers of de nuchtere?

  Ik wil je graag de gelegenheid geven commentaar te leveren op deze tien artikelen. Hoe meer referees hoe liever. De uitnodiging geldt ook voor anderen die zich enigszins wetenschappelijk kunnen kwalificeren. Meld je op arthur@keykey.nl

  Jouw interesse zal waarschijnlijk vooral hebben het artikel 5. Accuracy of temperature measurements and their "anomalies” (M. Limburg)

 9. Guido 17 augustus 2012 om 22:35- Antwoorden

  @Turris: de grap is dat de correlatie juist hoger wordt naarmate we een langere tijdserie bekijken, zoals ik ook in mijn voorbeeld hierboven aangaf. De hoogste correlatie zit bij de langste tijdserie waarvoor enigszins fatsoenlijke data hebben (±130 jaar dus). Geen modellen, geen gebruik van proxies om data te reproduceren, geen vaag gedoe, gewoon goed kijken naar de data.

  @Arthur: mooi initiatief, mail is naar je onderweg, maar wat temperatuurmetingen lijkt me Marcel Crok de aangewezen persoon.

 10. Turris 17 augustus 2012 om 22:52- Antwoorden

  @ Guido: ………en bij de langste tijdserie bekeken, blijkt de CO2 stijging/daling voor honderdenduizenden jaren steeds met 800 jaar vertraging de aardse opwarming/afkoeling te volgen. Hoe benoem je die Olympische correlatie?

  "Vertraagd simultaan schoonspringen?"

  "BMX Olympische achtervolging?"

 11. Guido 18 augustus 2012 om 10:10- Antwoorden

  Inderdaad Turris, je krijgt een gouden medaille voor het herhalen van argumenten die geen argument zijn. Dat Al Gore die samenhang gebruikte als argument voor AGW is net zo triest als dat jij het gebruikt om aan te tonen dat CO2 geen effect zou hebben.

 12. Turris 18 augustus 2012 om 11:27- Antwoorden

  @ Guido; opnieuw dus:

  Juist! Precies, de wetenschap weet het nog niet, dat is het blote feit. Met die klimaatfactoren Mix, de terugkoppeleffecten en hoe dat precies in verhouding zit hebben ze de grootste kennisleemte. Het is slechts te erkennen, ook door IPCC-wetenschappers toegegeven om dit verder te kunnen onderzoeken.

 13. Guido 19 augustus 2012 om 09:49- Antwoorden

  Turris, als ik jouw manier van redeneren volg dan kom ik uit bij iemand die met een gebroken been niet naar het ziekenhuis wil gaan omdat we de volledige werking van het menselijk lichaam niet begrijpen. Onzekerheid en 'het niet weten' zijn trouwens nog steds totaal verschillende dingen.

 14. Turris 19 augustus 2012 om 11:51- Antwoorden

  @Guido: Vergelijkingen? Het is nog erger! Ik zou niet eens met een lichte longontsteking in het afdeling longziekten van het VU Medisch Centrum van Amsterdam willen worden opgenomen, na de kennis die ik opdeed gisteren bij de uitzending van VPRO-Argos: Het is een puinhoop daar! Evenzo in de gesubsidieerde alarmistische klimaatwetenschap.

Geef een reactie