De Noordpool rond 2008

Weerman Reinier van den Berg krijgt dit weekend in de Stentor over twee pagina’s breed  uitgebreid de gelegenheid zijn alarmistisch  klimaatgeluid ten gehore te brengen. Maar, zo zijn we hier in Apeldoorn ook wel weer, krijgt Marcel Crok in de gedrukte Stentor uitgebreid de gelegenheid zijn versie van het verhaal te vertellen.
Bovenaan het krantenartikel staat in grote letters vermeld dat van den Berg een eigen adviesbureau heeft dat duurzame adviezen geeft. De oplettende lezer vraagt zich dan af welke pet hij draagt, die van weerman of directeur van zijn eigen bedrijf dat in een zogenaamd  achterblijvend verduurzamend Nederland om opdrachten schreeuwt?

Van den Berg zegt:

“We moeten ons absoluut zorgen maken, want de ontwikkelingen gaan ontzettend snel, of het nu nog drie of tien jaar duurt. Het lijkt er al een tijdje op dat de werkelijkheid sneller gaat dan het worst-case scenario van onze berekeningsmethodes.”

Van den Berg toont zich een activist. Het is in zijn ogen de hoogste tijd om de problemen onder ogen te zien. ‘Jongens, kom op! Laten we nu eens wakker worden en onze verantwoordelijkheid nemen.’

Al Gore op de Noordpool in 2040. “I saw three  laughing icebears….”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gevolgen voor Nederland
Van den Berg maakt zich dan ook grote zorgen. Alle bekende en doorgeprikte theoriën over ijsberen en Eskimo’s in een ijsloze Artic passeren de revue, maar ook voor het weer in Nederland heeft het zeer waarschijnlijk grote gevolgen. Zelfs de droogte en de tegenvallende maïsoogst in de VS worden door van den Berg toegeschreven aan de klimaatverandering, terwijl deze bewering op websites als WUWT volledig is lek geprikt.

De bekende praatjes van een onderlopend West Nederland doen sterk aan de film en toespraken van Al Gore denken.

Maar gelukkig plaatst de Stentor in de gedrukte versie van de krant een uitgebreide reactie van Marcel Crok.

Marcel zegt:
“Misschien dat de poolkap al wel veel eerder ijsvrij is geweest. Wat er nu gebeurt hoeft helemaal niet uniek te zijn”.

“Ja, er is een record,” zegt Marcel. Nog nooit was de hoeveelheid zeeijs rond de Noordpool zo klein. “Maar wat is nooit?”, stelt hij als tegenvraag. “Immers, pas vanaf 1980 zijn we met satellieten structureel opnames gaan maken van het poolijs. Van de periode voor 1980 weten we veel minder. Er zijn aanwijzingen dat de Noordpool 10.000 jaar geleden zomers geregeld ijsvrij was. Wat er nu gebeurt hoeft dus helemaal niet zo uniek te zijn.”

Over het zwartste scenario van van den Berg (‘binnen drie jaar  geen ijs meer op de poolkap’) haalt Marcel zijn schouders op.

Hij zegt: “In de literatuur zijn er tientallen voorspellingen gedaan, die variëren van dit jaar tot over drie jaar, tot over vijftien jaar of zelfs tot 2100.
Over drie jaar weten we of van den Berg gelijk had.”

De koppeling die de weerman legt tussen het smeltproces en weersextremen in Europa en de VS is volgens Marcel “uitermate speculatief”.

“Laat van den Berg dat maar eens wetenschappelijk onderbouwen.”