Hoera, de (Poolse) vlag kan uit: het Europese parlement heeft voor schaliegaswinning gestemd! 492 stemmen voor, 129 tegen en 13 onthoudingen. Zie hierrr. Nu nog een fraai rapportje van een of ander Nederlands adviesorgaan en ook in Nederland kan het (socialistische) gasfeest beginnen. Wal keert schip. Schaliegas is de ideale “overgangsmeme” van tussen de meme “CO2 is een catastrofe” en “CO2 is OK”. Hoe dat zo?

Je kunt eigenlijk van te voren bedenken dat een massapsychose niet van de ene op de andere dag wordt genezen, behoudens een grondinvasie gevolgd door totale vernietiging van de symbolen van de vijand inclusief een reeks angstaanjagende executies. Nee, dit is geen oproep tot geweld jegens Jan Paul van Soest, Pier Vellinga, Jan Rotmans of wie dan ook. We zijn hier de vredelievendheid zelve. Bovendien hebben we geen fondsen, wapens en manschappen voor die grondinvasie. Dus al zouden we willen.

Nee als de grondinvasie geen optie is dan moet je de volksziel masseren, dat wil zeggen om de tuin leiden…. dus moet je om van waarheid A naar het tegendeel te komen eerst een  geloofwaardige tussenwaarheid lanceren. En een hele mooie tussenwaarheid is: met schaliegas reduceren we de de CO2 uitstoot drastisch en halen we eenvoudig onze 20% doelstelling in 2020. Nog een paar jaartjes later zitten we midden in de nieuwe Kleine IJstijd (zoals ook op de Bilderberg Conferentie besproken onder het kopje “global cooling”), is de CO2 concentratie flink verder gestegen en is de AGW-hypothese voor eeuwig weerlegd. En al die foute carrièremannetjes zijn dan met pensioen. Dan pas is de tijd rijp om het oude geloof te verlaten. En zoals ik al eerder schreef verlaten we het “footprint-geloof” uiteindelijk in 2065 als de mensheid weer gaat krimpen en als door urbanisatie en landbouwintensivering het areaal aan ongerepte natuur dramatisch stijgt.

Allemaal eigenlijk heel voorspelbaar. Waar maken we ons druk over? Nou dat kan ik ook wel vertellen: de miljarden die nu worden verspild en het feit dat we moeten luisteren naar gebazel als nu weer van Christiana Figueres van de UNFCC over haar eigen baan:

It is the most inspiring job in the world because what we are doing here is we are inspiring government, private sector, and civil society to [make] the biggest transformation that they have ever undertaken. The Industrial Revolution was also a transformation, but it wasn’t a guided transformation from a centralized policy perspective. This is a centralized transformation that is taking place because governments have decided that they need to listen to science. So it’s a very, very different transformation and one that is going to make the life of everyone on the planet very different.

Wat is het toch dat ik me druk maak over dit soort mensen met dit soort uitspraken die ik met een ander rechtsysteem met plezier tijdens een bergwandeling een heel klein zetje zou geven – zeg maar uit de heup onder het mom van “even mijn veters strikken”. Vervolgens een besmuikt “Oeps!” slakend. Er zijn ook filosofieën die leren dat je hen gewoon moet laten begaan, denkend aan spreuken als: het is beter te sterven voor een levend idee, dan te leven voor een gestorven idee. Ja dat is eigenlijk wel beter.