Dit wordt u beloofd

 

Ruim 140% van uw inleg retour door snelle teruggave via belastingdienst

Prognose: ruim 80% dividend

Deelname vanaf € 100.000

U kent bovengenoemde kreten vast wel.

Ze zijn afkomstig van lieden die op een snelle manier met uw geld schatrijk willen worden.

Ook in de biomassawereld rukken dit soort advertenties steeds vaker op. Dit soort bedrijven denkt zeker met een stel sukkels te maken te hebben die toch niets van ‘duurzaam’ begrijpen en die er hun geld wel in willen steken. Die sukkels zijn er natuurlijk wel, maar ze worden in aantal snel minder.
Ik hoop met de waarschuwing hieronder dat het er heel snel nog minder worden.

Ondanks recente gebeurtenissen met inmiddels failliet verklaarde duurzame beleggingsfirma’s als CIG Biodiesel en EMS Beheer.

Tientallen miljoenen hebben beide bedrijven bij beleggers uit de zakken geschud.
Alle faillissementsverslagen over deze oplichter staan op de volgende link: http://fibronot.nl/page_id146/#f

Met deze oplichters heeft BioShape ook kennis gemaakt, want hoewel bekend was dat beide eigenaren van CIG Biodiesel een reeks van faillissementen en oplichtingen achter de rug had, probeerde het bedrijf waar Jan Paul van Soest toezicht op moest houden toch bij deze oplichters een bedrag van € 5 miljoen los te peuteren. Als controleur bij BioShape moet van Soest zonder meer op de hoogte zijn geweest van deze poging bij een criminele organisatie geld los te peuteren.
Hetgeen niet lukte.

Op Fibronot.nl hebben we nogal wat aandacht aan deze zaak besteed, niet in de laatste plaats omdat BioShape in de beademingsfase zou nauw bij CIG Biodiesel en EMS Beheer betrokken was.

Ons onderzoek was de reden dat de advocaten van gedupeerde beleggers in CIG Biodiesel contact met ons hebben opgenomen of ze de informatie die we op Fibronot in een reeks artikelen hadden gepubliceerd, in een rechtszaak tegen CIG Biodiesel mochten gebruiken. Natuurlijk hebben we daarin toegestemd.

Van één van de advocaten:

Geachte Fibronot redactie,

In een artikel over Bio Shape kwam ik de volgende passage tegen:

CIG Biodiesel B.V. zelf was bezig met de financiering voor de bouw van een biodiesel fabriek in Enns in Oostenrijk en had bij diezelfde ‘Trust’ in Luxemburg immers € 52 miljoen kunnen lenen?
Nu wil het feit dat CIG Biodiesel B.V. ter financiering van deze biodiesel fabriek in Oostenrijk aan die € 52 miljoen niet genoeg had, dus werden er aanvragen voor subsidie naar allerlei instanties gestuurd. Maar CIG Biodiesel B.V. kwam nog steeds € 6 miljoen te kort van de totale investeringskosten van € 72 miljoen. Een slimme failliete ex directeur van een bouwbedrijf in Zwijndrecht en zijn zoon, de directie dus van CIG Biodiesel B.V., wisten daar wel raad mee. Ze zouden obligaties gaan uitgeven, op een zodanige manier dat CIG Biodiesel B.V. niet onder de strenge bepalingen van de AFM zou vallen. Men zocht dus mensen met teveel geld die bereid waren € 50.000 of meer te willen lenen aan CIG Biodiesel B.V.. Aspirant beleggers werden lekker gemaakt met allerlei mooie woorden en folders, onder andere over de Luxemburgse Trust, Hima Finance SA, die toch maar even € 52 miljoen wilde geven.
Beleggers werd zelfs een jaarlijkse rente van 15% in het vooruitzicht gesteld.

Na onderzoek door de redactie van Fibronot.nl blijkt dat er nog niets terecht is gekomen van de biodiesel fabriek in Oostenrijk, terwijl in de prospectus toch was beloofd dat die biodiesel fabriek in het voorjaar van 2009 operationeel zou zijn. Van betrouwbare bronnen is vernomen dat de directie van CIG Biodiesel B.V. de stekker uit het Oostenrijkse project heeft getrokken omdat de bouw van deze fabriek aan de Donau niet ethisch verantwoord zou zijn. Nu kun je je bij zoiets van alles voorstellen, maar het staat vrijwel vast dat vader en zoon Breur nooit de intentie hebben gehad om biodiesel te maken en slechts uit waren op de miljoenen die beleggers maar al te graag wilden geven.
De aangevraagde subsidies bij diverse Oostenrijkse instanties zijn door die instanties nooit uitbetaald en ook de € 52 miljoen van de Luxemburgse ‘Trust’ heeft nooit bestaan.
De redactie van Fibronot.nl kwam er ook achter dat deze ‘Trust’ in Luxemburg, Hima Finance SA dus, in feite een lege firma was die administratief weliswaar in Luxemburg was gevestigd maar als enige werknemer en directeur de zoon, directielid van CIG Biodiesel B.V., had.
Geen Amerikaanse suikeroom, niets. Gewoon oplichting in optima forma.
Deze ‘venture capitalist’, genaamd Hima Finance SA, bestaat helemaal niet. Het is een vennootschap van de familie Breur zelf, die ze kennelijk louter hebben opgericht om hun investeerders voor de gek te houden.
De statutaire directie is namelijk het Luxemburgs trustkantoor CRT Register dat de fiscale en vennootschappelijke zaken van haar cliënten regelt. Eén van de vennoten van CIG Biodiesel B.V. heeft de Hima Finance SA zelf aangekocht voor €26.000. In deze vennootschap zitten dus geen ‘tientallen miljoenen’ van een Amerikaanse suikeroom.

Inmiddels lopen er diverse rechtszaken tegen CIG Biodiesel B.V., die zijn aangespannen door beleggers die menen dat ze voor de gek zijn gehouden en verkeerd zijn voorgelicht terwijl ook de AFM een onderzoek aan het instellen is. De AFM legde op 7 september 2010 een last onder dwangsom op aan CIG Biodiesel B.V., waarna CIG Biodiesel B.V. tegen de opgelegde dwangsom en publicatie daarvan door de AFM in beroep ging.
De bestuursrechter in Rotterdam heeft op 5 oktober 2010 toezichthouder AFM gelijk gegeven in haar oordeel dat het bedrijf de Wet handhaving consumentenbescherming overtreedt. Ondanks tussentijdse aanpassingen van correspondentie met obligatiehouders verzuimt het bedrijf volgens het vonnis nog altijd te voldoen aan ‘begrijpelijke en ondubbelzinnige’ informatieverschaffing en ‘deugdelijke onderbouwingen’ aan de AFM. Het faillissemen van CIG Biodiesel B.V. nadert dus met grote stappen.
En wat doet de familie Breur? Die geeft nu de autoriteiten de schuld als het energieproject in Oostenrijk mislukt vanwege de negatieve publiciteit.
De kranten besteedden in augustus 2009 ruime aandacht aan deze zaak.

 

Op dit moment ben ik als advocaat van een crediteur van CIG Biodiesel b.v. bezig met het voorbereiden van een faillissementsaanvraag. Volgende week dinsdag is de zitting. Er zijn al eerdere zittingen geweest maar namens mijn client heb ik telkens uitstel verleend aan CIG.

Mijn vraag is of u op grond van uw artikel informatie voor mij heeft over Hima Finance B.V. etc en of u weet welke schuldeisers er op dit moment zijn?

Wellicht kunt u mij bellen op onderstaand telefoonnummer.

Alvast veel dank.

wg. **************
advocaat/lawyer

Nadat CIG Biodiesel failliet werd verklaard zijn we ook door de curator benaderd om inlichtingen te geven:

Mijne heren,

Via mr xxxxxxxxx van xxxxxxxxx Advocaten ontving ik uw mail van
begin november met bevindingen inzake CIG Biodiesel (failliet sinds
gisteren met mijn aanstelling tot curator). Met name interesseert mij
op dit moment wat u schrijft over

1. Hima.

2. betaling van gelden van beleggers naar privérekeningen van
vechtzicht , EMS beheer en een directielid in Belgie ( wie bedoelt u
daarmee overigens?)

Beschikt u over onderliggende (bewijs)stukken en zo ja zou u mij daar
afschriften van willen verstrekken?

Veder noemt u faillissementen waar de familie Breur, anders dan via
het bouwbedrijf , persoonlijk betrokken zouden zijn; kunt u dit nader
toelichten ?

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet

Mr. xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx Advocaten

Postbus xxxxxx

xxxxxxx Alkmaar

 

Het geeft voldoening als er naar aanleiding van onderzoek op Fibronot.nl informatie wordt gevraagd. In veel gevallen kunnen we geen persoonlijke details op de website geven vanwege mogelijke privacy schendingen, maar ook in dit laatste geval hebben we de curator alle informatie gegeven.
De verzoeken geven ons het gevoel dat we onze onderzoeken gedegen en onafhankelijk uitvoeren.

Hoe anders ging dat bij de curator in het faillissement van de BioShape Holding B.V.

Deze curator was totaal niet geïnteresseerd in de oorzaken die tot het faillissement hebben geleid en was ook niet bereid om persoonlijk in Tanzania onderzoek te doen. De curator was er in dit geval alleen in geïnteresseerd om zo snel mogelijk zoveel mogelijk geld in de boedel te krijgen.

Het is te hopen dat de overheid eindelijk met regels komt die een curator verplichten onderzoek te doen naar feiten en omstandigheden die tot een faillissement hebben geleid.
De curator in het faillissement van BioShape vertelde in een persoonlijk gesprek aan één van onze redactieleden dat ze gewoon opschrijft wat de directie vertelt en als daar geen aanleiding toe is, er verder geen vragen worden gesteld.
In feite kan de directie gewoon liegen en wordt opgeschreven wat er verteld wordt.

We zijn dan ook niet tevreden hoe de verdere afhandeling van dit faillissement is gedaan. Het laatste woord is daar zeker nog niet over gezegd. Dit wordt nog door een jurist uitgezocht.

Een nieuwe zaak in wording?

Terug naar het begin van dit blog.

Om te voorkomen dat we opnieuw door advocaten van gedupeerde beleggers om informatie worden gevraagd, daarom de volgende waarschuwing voor een beleggingsfirma, genaamd MESTPARTNERS

Ze adverteren de laatste tijd nogal in glossy magazines en het FD, bladen met een hoge leesdichtheid onder beleggers.

Uit hun advertentie:

DUURZAAM INVESTEREN? DIRECT PROFITEREN

Ruim 140% van uw inleg retour door snelle teruggave via belastingdienst

Prognose: ruim 80% dividend

Deelname vanaf € 100.000

WAARSCHUWING:

Dit bedrijf MESTPARTNERS is niet door de AFM erkend.
U belegt dus buiten AFM toezicht. MESTPARTNERS heeft geen vergunning- of prospectusplicht voor deze activiteit.

 

Deelnemen in 2012 is mogelijk vanaf €100.000,= (20 participaties). De Stille Maatschap MestPartners is niet onderworpen aan de voorschriften uit de Wet op het financieel toezicht op grond van het bepaalde artikel 5:3 lid 1 sub c van die Wet. Vanwege deelname met een minimum van €100.000 (20 participaties à €5.000) valt Stille Maatschap MestPartners onder de vrijstelling van artikel 4, lid 1, Vrijstellingsregeling Wft. De investering valt derhalve niet onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

MESTPARTNERS is een initiatief van AquaPurga en Sustainable Growth Capital en is een manier voor u om te investeren in groene technologie. Sustainable Growth Capital belegt in Sustainable Innovation Ventures BV., maar de website daarvan is nog steeds under construction.

Nederland kampt met een mestoverschot. Mestverwerking is een moderne en natuurvriendelijke manier om overbemesting te voorkomen. AquaPurga is de producent van een zeer innovatieve mestverwerkingsinstallatie en heeft de ambitie een leidende rol te spelen bij de oplossing van het mestprobleem in Nederland. Aldus MESTPARTNERS.

Door te investeren in MESTPARTNERS krijgt u dankzij het fiscale voordeel binnen korte tijd meer dan uw ingelegde vermogen terug. De winst op de exploitatie van de mestverwerkingsinstallatie zelf ontvangt u tegen het einde van de looptijd van 15 jaar.

Aha.

Zéér innoverende mestverwerkingsinstallatie.
Leidende rol.
Oplossing mestprobleem.
En de winst krijgen we pas over 15 jaar?
Bullshit.
Laat u niets wijsmaken.

Punt 1

Een mestoverschot kan in Nederland alleen voorkomen worden door de veestapel kleiner te maken. Niet om de mest te vergisten, verbranden of er via torrefactie biokolen van te maken en al helemaal niet door uw zuurverdiende centen aan een beleggingsfirma te geven die u gouden bergen belooft.

Punt 2

Beleg nooit, ik zeg NOOIT, in firma’s die geen vergunning van de AFM hebben en al helemaal niet als ze geen vergunnings- en prospectusplicht hebben.

Punt 3

Als dank voor de waarschuwing dat deze mestsector letterlijk stinkt en u zeer waarschijnlijk uw geld kwijt bent als u uw geld in dit soort fantasiefondsen stopt, stort u één tiende van het bedrag dat u van plan was in een bodemloze put te storten als donatie op de rekening van de Groene Rekenkamer. Alle gegevens over de GRK vindt u links boven op deze pagina.

Eén ding is zeker

De Groene Rekenkamer wordt door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Uw gift mag u aftrekken van uw belasting.

Beleggingsfirma’s die u gouden bergen en dito rendementen beloven zijn niet als Algemeen Nut Beogende Instelling erkend en zullen die erkenning ook nooit krijgen.
Dat betekent dat u in een geval van faillissement uw geld kwijt bent.

En dit is het eindresultaat