De kustlijn in 1910 in de Texelse Duinen: vele (geologische)factoren bij kustveiligheid belangrijker dan 'de'zeespiegelstijging

Jubileert de kantklosvereniging van Jubbega dan is de Leeuwarder Courant een onmisbare bron van informatie, en dat bedoel ik écht positief. Maar bij klimaatzaken ontpoppen ze zich consequent tot alarmistische leugenfabriek. Woensdag berichtte de Buitenland-redactie van LC op de 3 dat Manila op de Fillipijnen zou overstromen door ‘een steeds snellere zeespiegelstijging’, voorzien van dramaplaatje met verzopen fietsers. Ongetwijfeld hebben vele andere kranten dat ook overgeschreven.

Zeespiegelstijging? Inklinking van bodem zul je bedoelen
Inderdaad, dacht ik: dat moet wel onzin zijn, want
a. er is géén snellere zeespiegelstijging gemeten dan de 2-3 mm per jaar(zie verderop, bij ons 1,7)
b. het probleem in Manila op de Filipijnen is juist dat de bodem inklinkt; op sommige plaatsen wel met 6 centimeter PER JAAR. De stortbuien van de laatste tijd veroorzaken direct enorme overlast, versterkt door slechte stadsplanning.

Zoals dat bij meer Aziatische steden het geval is met buitensteden van Jakarta als meest pregnante voorbeeld: door grondwateronttrekking daalt de polder van Bandung met tientallen centimeters. Dat weet ik dankzij mijn reportage voor De Ingenieur over Derde Wereld Delta’s alweer 4 jaar geleden.

Filipijnse bestuurders mee in klimaatalarmisme om eigen wanbeheer te verdoezelen
Dat ik natuurlijk weer gelijk heb, blijkt ook uit de publicatie van Rodolfo et al in het Journal of Disasters in 2006, we citeren (LC leest u mee?)

Land subsidence resulting from excessive extraction of groundwater is particularly acute in East Asian countries. Some Philippine government sectors have begun to recognise that the sea-level rise of one to three millimetres per year due to global warming is a cause of worsening floods around Manila Bay, but are oblivious to, or ignore, the principal reason: excessive groundwater extraction is lowering the land surface by several centimetres to more than a decimetre per year.

Such ignorance allows the government to treat flooding as a lesser problem that can be mitigated through large infrastructural projects that are both ineffective and vulnerable to corruption.

Het is moeilijk bescheiden te blijven…

Géén gemeten acceleratie zeespiegelstijging, nog steeds 1,7 mm per jaar
En zoals wij al lang weten: voor de Nederlandse kust ligt de zeespiegelstijging al decennia op minder dan 2 millimeter per jaar, en van acceleratie is géén sprake: als ik ook Wilco Hazeleger van het KNMI even mag citeren. Lees dit uitgebreide verhaal van geoloog Gerrit van der Lingen , waar de geologische kant van de zeespiegelzaak nog eens op een rij staat. Ook de ‘verdrinkende Tuvalu’-mythe sneuvelt.

Vele andere processen belangrijker dan Global Warming
Lees de bijdrage van geoloog Gerrit van der Lingen door: er zijn vele andere geologische processen, gerelateerd aan bodemdaling, die in vele regio’s belangrijker zijn dan ‘de zeespiegelstijging’: die al 120 meter steeg sinds de laatste ijstijd. Ook bij kustverdediging zijn andere factoren belangrijker. Vandaar ook mijn foto hierboven van de kustlijn van Texel in 1910, nu midden in de duinen gelegen.

Om het verhaaltje aan ‘de klimaatverandering’te lijmen: Rahmstorf erbij halen
Is het dus domheid bij de Leeuwarder Courant, personeelsgebrek, luiheid of een combinatie van vele ondeugden? De LC-buitenlandredactie ontleende haar klimaatwijsheid aan een nieuwe studie die Stefan Rahmstorf weer heel toevallig vlak voor de VN-klimaatconferentie in Doha gepubliceerd kreeg waarin de zeespiegel weer ‘nog sneller dan we dachten’zou kunnen stijgen.

Net als voor Kopenhagen in 2009 toen bij Rahmstorf in de computer de zeespiegel al 1,80 meter steeg. In zijn computer, terwijl andere experts eenvoudig méten dat dit voorlopig nooit het geval kan zijn.

Wie het hoogste biedt mag bij Vellinga op de koffie komen
Het deed wetenschappelijke collegae als Simon Holgate al cynisch opmerken dat Rahmstorf een talent heeft voor het produceren van uitzinnige resultaten vlak voor klimaatconferenties. Lees verder De Staat van het Klimaat, het beste klimaatboek sinds Kroonenberg waarin ik die affaire behandel als gastauteur bij de onkreukbare Marcel Crok.

De Pier (Vellinga) Reviewed Literature
Omdat Rahmstorf zo hoog biedt, werd hij opgenomen in de Commissie Vellinga (inderdaad onze Pier, de Stapel van de klimatologie), die de uitzinnige zeespiegelprognoses voor de Deltacommissie produceerde van 4 meter voor 2200: die daardoor net zulke delta-adviezen gaf als corrupte bestuurders op de Filipijnen. Tsja, bewijs maar eens dat het NIET zo zou kunnen zijn in 2200, zo werkt postnormale wetenschap blijkbaar. En van die ‘wie biedt hoger’-klimaatwichelarij produceert men Stapels. Het komt eenvoudig door de Pier review als het in het juiste klimaatstraatje past. Of niet Pier?