Oud nieuws Climategate.nl haalt NOS: klimaatsubsidies werken niet

De NOS- ’s lands grootste bureauredactie is wreed in haar nachtrust verstoord op klimaat- en milieuzaken: Het parlementair onderzoek ‘kosten en effecten klimaat- en energiebeleid’ is verschenen, en meldt wat wij al jaren wisten: klimaatsubsidies werken niet. Eindelijk, nadat wij jarenlang van Bram Schilham en rooie kater Laroes moesten horen dat windmolentjes de wereld redden, op gezag van Greenpeace. Het Parlementair onderzoek werd uitgevoerd nadat VVD-kamerelid René Leegte dit aanvroeg.

Dankjewel voor alle waardering
Leegte nam actie na mijn bericht ‘kabinet zicht volledig kwijt op kosten klimaatbeleid‘, waarover Richard de Mos en volgens mij ook René Leegte Kamervragen stelden. Tenminste 18 miljard euro’s aan allerlei subsidies, waarbij de Algemene Rekenkamer constateerde dat onduidelijk is waar ze blijven, laat staan wat de doelmatigheid is. Dat Rekenkamer-rapport kon je eenvoudig opvragen, en was 2 jaar succesvol genegeerd door onze Twitterkamer.

Subsidies windmolens duurste vorm van strijd tegen gebakken lucht/ klimaatverandering
Het parlementair onderzoek verkondigt, wat wij al jaren schreven, en wat Matthijs Hisschemoller ook al jaren geleden schreef in ‘De lamentabele toestand van ons Energietransitiebeleid’: het ongebreidelde doneren aan voormalige nutsbedrijven als Eneco en Essent van miljarden euro’s MEP-subsidies en SDE naar wisselvallige energievormen zonder rentabiliteitstoetsing – eufemistisch ‘duurzaam’genoemd- is de duurste manier om CO2-uitstoot te mijden/brandstof te besparen.

Dit wist u al. Kosten per vermeden ton CO2: wind en vooral zonne-energie 15 to 50 maal duurder dan besparing en emissiebeprijzing

U bent jarenlang gefopt door overheid en media fijn dank u
Via SDE-subsidies zijn we 90 tot 200 euro per ‘vermeden ton CO2’ kwijt meldt het rapport. Zoals een studie van Weiman in 2010 aangaf, en Bodo Sturm in Dresden: wanneer je beslist minder CO2 wilt uitstoten in de strijd tegen gebakken lucht, en daarin succesvol wilt zijn moet dat stukken goedkoper en dat kan ook. In plaats van dure molens te planten voor minimaal 150 euro per vermeden ton, kun je via brandstofbesparing of slimmere beprijzing via emissiehandel komen op bedragen beneden de 10 euro per ton.

De milieubeweging- en dan vooral het Wereld Natuur Fonds- heeft u gefopt door te beweren dat je met windmolentjes effectief CO2-uitstoot mijdt, en zelfs de ijsbeer redt. Onze vaderlandse media faalde, door zelf géén van deze beweringen te controleren. En critici als ons af te serveren als lijdend aan Denial Disorder, of ‘boosheid en frustraties'(= u bent gek).

Niemand wilde dit verhaal 1,5 jaar geleden hebben
Het is kenmerkend voor onze tijd, dat zo’n ultralogische waarheid als een koe eerst in een ‘officieel rapport’van ‘vertrouwenswekkende autoriteit’moet verschijnen voorzien van een koebel met persbericht in Nieuwspoort: voor de vaderlandse journalistiek wakker wordt. Ik heb – ook met Marcel- enorm lopen leuren met dit verhaal: zelfs het Financieele Dagblad wilde het niet hebben, blijkbaar was verspilling van 18 miljard euro niet zo belangrijk. Nee, wij waren vast gek.

Ook Matthijs Hisschemoller is jarenlang tegen die muur van onbenul aangelopen, zowel bij de journalistiek als in de politiek. We mogen eenvoudig constateren dat de vaderlandse (milieu)journalistiek voornamelijk wordt bevolkt door Neanderthalers en zombies die alleen reageren als je ze via officiele kanalen prikkels toedient, liefst met zoveel mogelijk kabaal en gratis drankjes. Mijn indruk van het intelligentieniveau en dossierkennis van Kamerleden is al net zo hoog, en ik spreek velen die zich soortgelijk uitdrukken.

Maar gelukkig was Leegte er nog.
Gefeliciteerd René, en nu maar hopen dat jouw partij dit oppikt. De PvvdA wil nu 16 procent wisselvallige energie zonder rentabiliteitstoetsing voor 2020: een verdrievoudiging van het aantal molens op land, die niet op wind maar subsidie draaien volgens onze draaikont Rutte. Welke bestuurder zal gewoon zijn falen willen toegeven, en heeft de ballen die fout te herstellen?

Volgens mij is prestigeverlies minder belangrijk dan het landsbelang jongens en meisjes politici en bestuurders. Wordt eens volwassen, leg je kinderlijke neiging tot zelfprofileren af en stop met dat achterlijke getwitter. Ga gewoon doen waarvoor we jullie betalen: het landsbestuur CONTROLEREN, ipv wat Cameravragen stellen en landspolitiek degraderen tot jolige jeugdsoos.

Door | 2012-11-25T08:08:41+00:00 24 november 2012|40 Reacties

40 Reacties

 1. Paul Hagel 24 november 2012 om 17:33- Antwoorden

  Bij een elektriciteitsverbruik van 3.500 kWh en 1.700 m3 gas per jaar, betaalt een gemidddeld huishouden in Nederland (incl. BTW) ongeveer 420 euro energiebelasting. Bij in totaal 7,4 miljoen huishoudens levert dat per jaar ongeveer 3 miljard euro op. Dat bedrag moet kennelijk hoe dan ook,linksom (Samsom)of rechtsom (Ruttom) over de zogenaamd duurzame balk gegooid worden!

 2. tegenwinder 24 november 2012 om 17:54- Antwoorden

  Men moet beslist even kijken naar de reactie (en het gezicht) van Liesbeth van Tongeren in het NOSjournaal: vanaf 3.50 min.:
  http://www.uitzendinggemist.nl/afleveringen/13071
  Alsof ze echt een andere uitslag had verwacht…ongelooflijk…wat een onbenul.

 3. Niek Rodenburg 24 november 2012 om 19:34- Antwoorden

  Tegenwinder.

  Moet ik nu speciaal om naar mevrouw van Tongeren te kijken Microsoft Silverlight 2.0 installeren?

  Laat ik het maar niet doen in de volle overtuiging dat we met mevrouw van Tongeren te maken hebben met het meest onbenullige kamerlid ever.

 4. DWK 24 november 2012 om 19:41- Antwoorden

  1.Het FD schrijft over het algemeen met groene inkt.

  2.Twee dikke rapporten van de Algemene Rekenkamer over subsidies in het algemeen werden tot nu geheel genegeerd. Wij praten 11 miljard per jaar.

  3.En wat zegt Leegte? Ongeveer hetzelfde als Tongliesbeth: Tja … we zullen dus beter moeten toetsen, controleren.

  Terwijl het goede antwoord is: We moeten er nu mee kappen, want het is al getoetst, gecontroleerd!

  Heel eenvoudig: Subsidieaanvraag behelst meetbaar / toetsbaar doel, zoveel soepsidie en einddatum.

  Niet gehaald: afschaffen.

  E.e.a. als je al van mening bent dat subsidies überhaupt een middel kunnen zijn om welke doelen dan ook behalve ideologische te bereiken. Ik denk dus van NIET.

  Nog maar eens:

  . Subsidies maken LUI en

  . halen het slechtste in de mens naar boven.

  Allemaal!

  Met een MinFin die, meer nog dan de vorige, schatplichtig is aan allerlei NGO’s en andere gratis-geld-consumenten verwacht ik niet dat hij iets anders zal zeggen dan JKdJ:

  "… toetsbaarheid doelstellingen subsidies als instrument om te handhaven of te schrappen = onnodig want: Subsidies uitdelen is een kwestie van GUNNEN!"

 5. Niek Rodenburg 24 november 2012 om 19:46- Antwoorden

  Maar gelukkig was Leegte er nog.

  Gefeliciteerd René, en nu maar hopen dat jouw partij dit oppikt. De PvvdA wil nu 16 procent wisselvallige energie zonder rentabiliteitstoetsing voor 2020: een verdrievoudiging van het aantal molens op land, die niet op wind maar subsidie draaien volgens onze draaikont Rutte. Welke bestuurder zal gewoon zijn falen willen toegeven, en heeft de ballen die fout te herstellen?

  Ik begrijp die felicitatie niet zo.

  Sinds de kabinetsformatie heeft de heer Leegte op diverse websites en zijn eigen blog bewezen dat hij volledig achter het kabinetsbeleid staat.

  Van deze meneer hebben we NIETS meer te verwachten.

  Net zoals mevrouw Schipper tijdens de VVD vergadering over de kabinetsformatie het woord werd ontnomen door de heer Rutte over de inkomensafhankelijke zorgpremie, lijkt het erop dat de heer Leegte ook niets meer te vertellen heeft en zich moet conformeren aan het partijstandpunt over duurzame energie.

  De heer Leegte is zelfs te beroerd om persoonlijk te reageren op vragen die hem over deze materie worden gesteld.

  Nee, van mij geen felicitaties.

 6. werff 24 november 2012 om 20:00- Antwoorden

  Toch onbegrijpelijk dat (behalve de NOS) in de overige media vrijwel geen enkele aandacht aan dit bericht geschonken. Het is kennelijk veel belangrijker dat het kabinet bijv. niet wil meewerken aan het behoud v.d. gloeilamp(wel uitvoerig in de media),dan het voorkomen van pure verkwisting van miljarden.

 7. klimaatonnozelaar 24 november 2012 om 21:30- Antwoorden

  twee opvallende zaken:

  -van Tongeren zegt vooral verbaasd te zijn dat de overheid de afgelopen jaren niet beter heeft gecontroleerd wat effectief is en wat niet. Buiten twijfel staat voor haar, zo laat zij juist heel slim (en ook in volle overtuiging) weten dat windmolens en zonnepanelen op zich wel bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. In het rapport wordt alleen geconstateerd dat de overheid daarvoor niet de juiste middelen heeft ingezet. Hiermee laat zij zien dat ze helemaal geen onbenullig kamerlid is maar juist een heel goede politica; de feiten kunnen uitleggen op een manier die past bij jouw visie.

  – de onderzoeker van CE Delft beveelt aan om in plaats van subsidies over te gaan tot verplichtingen en heffingen. Hij heeft het over verplicht energiebesparen. Dat kan vanuit klimaatsceptisch oogpunt ook een voordeel zijn; als de heffingen enkele jaren opgelegd zijn en iedereen aan het besparen is wil iedereen op een bepaald moment ook wel eens weten of het nog zin heeft en wat het nou heeft opgeleverd, is de klimaatverandering hiermee werkelijk tegengegaan. Het kan op die manier ook een mogelijkheid zijn om dit onderwerp terug in de (bredere) publieke discussie te krijgen.

 8. Turris 24 november 2012 om 22:44- Antwoorden

  Ik stel voor een twaalftal schandpalen op het Binnenhof op te stellen omtrent alarmistisch ("the science is settled!") politici, jounaille en "wetenschappers".

  Wie komen er in de top 12:

  1. …………………..

  2. …………………..

  3. …………………..

  4. …………………..

  5. …………………..

  6. …………………..

  7. …………………..

  8. …………………..

  9. …………………..

  10. ………………….

  11. ………………….

  12. ………………….

  Gooien alleen toegestaan met biologisch gekweekte tomaten!

 9. JanWaalwijk 24 november 2012 om 22:59- Antwoorden

  1. Jan Rotmans, transitioneur extraordinaire (et createure d'automobile)

 10. baksteen 25 november 2012 om 00:54- Antwoorden

  Als ik de journaaluitzending interpreteer dan gaat dit leiden tot het volgende:

  -Subsidies blijven, ook al zeggen ze dat die terug moet worden gebracht.

  -Er komt een dwang op het reduceren van CO2 = belasting bij niet onvoldoende reductie.

  Dus naast de extra heffingen door subsidie komt er een boete op een te hoog verbruik tov een gestelde norm.

  Een eerste poging daartoe door een energielabel op huizen verplicht te stellen is gelukkig net mislukt maar de intentie is duidelijk.

  Alle huizen worden straks genormeerd naar de meest energievriendelijke Vinex-locatie en alles wat daar boven zit krijgt een extra heffing.

  Zoals mijn moeder al zei, "2x genaaid houdt beter"

 11. Hugo Matthijssen 25 november 2012 om 09:10- Antwoorden

  De PVDA en Rutte kunnen wel windmolens bijplaatsen maar al snel zal ons energiesysteem dan gaan vastlopen.

  Zolang we nog zitten met de zeer beperkte transportmogelijkheden van windstroom vanuit noord naar zuid Duitsland krijgen wij een deel van hun balancering op ons bord.

  Er is op dit moment gewoon geen ruimte meer voor uitbreiding.

 12. Hajo Smit 25 november 2012 om 09:11- Antwoorden

  @baksteen: “2x genaaid houdt beter” is geniaal! Groeten aan je moeder!

  The whole aim of practical politics is to keep the populace alarmed (and hence clamorous to be led to safety) by menacing it with an endless series of hobgoblins, all of them imaginary.

  H. L. Mencken

  Zie trouwens in het tweede journaalitem het faillissement van Thermphos. Met dank aan de milieuregulering!

 13. Niek Rodenburg 25 november 2012 om 10:16- Antwoorden

  Hugo.

  Eén flinke blackout deze winter en het hele sprookje is uit.:)

  Dat die blackout er komt staat voor mij vast.

  De CEO van TenneT houdt er ook rekening mee heeft hij deze week in een interview met energiedeskundige Gijs den Brinker in het FD gezegd.

  TenneT heeft net over de grens met Beieren in Oostenrijk enkele verouderde centrales standby staan om in ieder geval Zuid Duitsland van stroom te voorzien mocht het fout lopen.

 14. boels069 25 november 2012 om 13:03- Antwoorden

  De BBC is ongenadig onderuit gehaald vanwege de warme bindingen met klimaatfanaten.

  Dezelfde abjecte journalistieke integriteit waart rond bij de publieke omroep.

  De NOS doet nu zwakke pogingen om het blazoen te zuiveren.

  Dat gaat pas lukken na de vierde bezuinigingsronde.

 15. Turris 25 november 2012 om 13:33- Antwoorden

  NOS-blazoen Hans Laroes is inmiddels opgestapt bij de NOS. Hij heeft altijd heftig ontkend dat NOS slechts linksvoorgesorteerd nieuws bracht. Dat heeft nauwelijks indruk gemaakt, want de feiten lagen er. Laroes heeft altijd achter de gepolitiseerde klimaat- & duurzaam-alarmisten aangelopen.

  Hans Laroes publiceerde onlangs een boek met de titel: "De littekens van de dag"

  Bij objectief nieuws loop je echter geen littekens op!

  http://www.uitgeverijbalans.nl/web/Artikel/Hans-L

 16. Rypke 25 november 2012 om 13:36- Antwoorden

  @allen: René Leegte moet wel een beetje met de wolven meehuilen, anders kan hij zijn kritischer positie nooit staande houden. Bedenk dat hij ook binnen de VVD niet de meest gezaghebbende politicus is, en er een blok binnen de VVD zit rond Nijpels dat graag wil rentenieren op een vrijgevige staat, genoemd Liberaal Groen

  Dat is op eieren lopen dus

  @Turris, dat 'schandpaal'gedoe en geschreeuw zonder zelfrelativering zou ik niet teveel doen. Als je het doet, dan altijd met een knipoog anders zegt het al snel meer over jezelf dan een ander voor de buitenstaander, om dezelfde reden als bij Leegte: bedenk dat wij voor de doorsneeburger – opgevoed door massamedia- een afwijkend standpunt vertegenwoordigen, waardoor de boodschap zo totaal niet landt, hoezeer wij WETEN dat we het bij het rechte eind hebben wat de zwendel rondom klimaat betreft (niet wat de klimaatwetenschap betreft, maar die was in het publieke domein altijd al ondergeschikt aan de politiek, macht- en winstbejag).

 17. DWK 25 november 2012 om 13:40- Antwoorden

  Baksteen,

  Ik geloof dat het niet zover gaat komen. Binnenkort hebben we allemaal een “slimme energiemeter”. De leverancier zal er dan op last van de overheid op toezien dat u uw quotum niet overschrijdt. Praktisch betekent dat uw va ntijd tot tijd zonder elektra en gas komt te zitten. Uiteraard zijn er aan deze dienstverlening (die de burger tegen zichzelf in bescherming neemt: Dank u lieve Heer!) wel wat kosten verbonden, maar dat zult u er graag voor over moeten hebben. Toch dubbel genaaid?

  Niek,

  Ik help het je hopen. De mensen die gezamenlijk dit absurde bouwwerk aan het optuigen zijn, zijn zo overtuigd van hun gelijk, anderen zo benauwd voor imagoschade dat zij doodleuk verder zullen gaan op dit heilloze spoor. “Wie mooi wil zijn moet pijnlijden” en bij gevolg pijpleiden. We gaan miljarden steken in “intelligente bekabeling” en bijbehorende ambtenarij en god weet wat al niet meer. Men zal zeggen: We zijn in transitie; dat u dit jaar een paar keer de inhoud van uw vriezer* weg moet pleuren is letterlijk een zoenoffer aan de geest van de reeds overleden poolberen en walvissen. Een kinderziekte op weg naar een “heile Welt”. De schizofrenie van de groene beweging in alweer een andere gedaante: want dan is adaptatie opeens het decreet! Aanpassen aan de natuur, ho maar. Aanpassen aan de zelf gekleide absurditeiten: we zullen wel moeten.

  Het is allemaal eigen aan een mensensoort die momenteeel de overhand heeft: De veel te goed opgeleidde kaste van gratis-geld verslaafde bureaucraten die zelf nog nooit één greintje toegevoegde waarde op de toonbank hebben gelegd waar iemand een cent voor over had.

  * Ik vertelde eerder over de koelkastsubsidie van Altmaier, maar deze zwaarlijvige is ook een groot liefhebber van humor om te lachen. Zo liet hij zich laatst bij wijze van besparingstip ontvallen dat eten er is om op te eten en niet om in te vriezen.

  Zolang de burger niet in opstand komt, gebeurt er helemaal niets. Wie hier nie tin gelooft, heeft niet goed naar de afgelopen Kabinetsformatie gekeken. Mark Rutte, onze Unileverintellectueel heeft het trouwens wel een beetje gehad met dat debatteren over principes: Aan de slag. Ja inderdaad tot de volgende opstand.

  Mijn vrouw, die het leven te kort vindt om je al te zeer met politiek bezig te houden, zei onlangs na een perspraatje van onze premier: “Wij worden geregeerd door blagen”.

 18. Turris 25 november 2012 om 13:42- Antwoorden

  Rypke:`Twas un hyperbooltje!

  Analoog aan de "Top 100 milieu-vervuilers" van Jan Rotmans.

  Gooien met spaarlampen is ook toegestaan! 🙂

 19. DWK 25 november 2012 om 14:00- Antwoorden

  Rypke:

  Op eieren de verkeerde kant op lopen; wat heeft het voor zin?

  Dit is DE kans voor Leegte voor een potje straatpolitiek van de bovenste plank.

  Wat zou ik graag een stukje schrijven voor De Volkskrant over Mensen, Vooruitgang, Duurzaamheid, De Natuur, Energiepolitiek en Het Leven. Mag René Leegte er zijn naam onder zetten. “Ridley-Style” om zo te zeggen. Leegte kan dat verhaal natuurlijk ook heel goed zelf schrijven.

  Zou hij de partij uit gegooid worden? Benieuwd of de liberalen zich nog iets kunnen permitteren.

  Dit zijn helaas geen tijden voor subtiele balletjes door de benen. In dat opzicht ben ik het helemaal met Rotmans eens. Met het dreigende Europa op de achtergrond is het tijd om er met gestrekt been op zakhoogte in te vliegen.

  Prettige zondag samen.

 20. DWK 25 november 2012 om 14:20- Antwoorden

  Rypke schrijft:

  “… bedenk dat wij voor de doorsnee burger — opgevoed door massamedia- een afwijkend standpunt vertegenwoordigen …”

  Ik ben daar helemaal niet van overtuigd. Er gaapt een groot gat tussen wat men zegt in het straatinterview en wat men vermoedt …..

 21. Turris 25 november 2012 om 19:13- Antwoorden

  Ik herken de toestand van een Rene Leegte.

  Je moet meevaren in het schuitje maar het liefst zou je een nieuwe koers en stuurman hebben, je bijft tweeslachtig inhangen omdat je denkt dat je tijd nog komt, na de grote opruiming. Die komt zonder meer, maar tot die tijd is het balanceren.

  Als adviseur kom ik vele managers tegen in een dergelijke toestand van ambivalentie t.a.v. hun directie en koers. Te vroeg op het verkeerde paard wedden of je te vroeg keren tegen de mainstream, beide dodelijk!

 22. Niek Rodenburg 25 november 2012 om 20:52- Antwoorden

  @Turris

  Hoe denk jij over een mogelijke overstap van de heer Leegte naar een andere partij?

  Zou dat een serieuze optie zijn?

  Energie woordvoerder van een partij zijn, ja en amen knikken naar de grote roerganger zonder dat je inhoudelijks iets mag zeggen lijkt me weinig arbeidsvreugde geven.

 23. Leo Bokkum 25 november 2012 om 21:09- Antwoorden

  Dat begrip voor Leegte & cs is m.i juist dodelijk.

  Weet niet of ze het daar in Den Haag doorhebben, maar ze behoren het VOLK te dienen. Niet hun carriëre.

  Iemand met ballen en een béétje principe in zijn donder gaat tegen een verkeerde partijlijn in.

  Tjah, dan heb je natuurlijk kans dat je over 4 jaar ergens voor een modaaltje op een nietszeggend kantoor eindigt ipv als directeur van Shell.

  Maar dan heb je wél gedaan waarvoor je bent gekozen.

 24. Turris 25 november 2012 om 22:32- Antwoorden

  @ Niek: Nee Leegte is ras-VVD-er, hij is goed voorgelicht en kent het complete klimaat-, duurzaam-, energie-dossiers, ook via informatie vanuit het sceptische climategate.nl, blogs die hij dikwijls leest, is dus een VVD-er, een wél met een kritische opinie / kritische kern, een opinie die hij nu wijselijk achterwege moet laten, terwijl hij steeds meer zijn gelijk krijgt over de onzinnige "Groene" politiek. Hij zingt nu eenstemmig mee in het VVD-koor onder zangmeester Rutte. Geen valse noot te horen van Rene Leegte! Dat kan je hem niet kwalijk nemen. Rutte vloerde binnen de VVD reeds eerder criticasters Rita Verdonk en ook Geert Wilders, het maakte niet uit wat het de VVD aan zetels kostte. Rutte is staalhard bedekt onder een softe/ beleefde / innemende / verontschuldigende buitenlaag.

  Kortom, ik begrijp Rene Leegte wel!

 25. DWK 25 november 2012 om 23:07- Antwoorden

  Turris,

  Neem me niet kwalijk hoor. Maar een Kamerlid is geen manager. Een Kamerlid dient de belangen van zijn land en de burgers te behartigen. Als een parlementariër zo nodig hogerop wil dan is er in het bedrijfsleven nog plek zat waar hij zijn regelgevingfetisj te gelde kan maken. Lees het stuk van Theo hierboven.

 26. TINSTAAFL 25 november 2012 om 23:34- Antwoorden

  Tja Leo, toch is dit de bittere werkelijkheid. Echte politici en staatsmannen zoals Drees, Lieftink, Toxopeus zijn reeds lang uitgestorven. Ook horzels als Boer Koekoek en Marcus Bakker zijn helaas verleden tijd. Wat blijft zijn lichtgewichten als de meisjes Verhoeven en Cramer, die er inmiddels warmpjes bijzitten na hun totaal mislukte carriere als minister…

 27. Leo Bokkum 26 november 2012 om 07:19- Antwoorden

  @Turris: Samengevat is er hier dus een stemadvies gegeven voor iemand met een ruggengraat van verse kauwgum…

  Wat maakt het uit als Leegte de partij wordt uitgezet? Wilders heeft het toendertijd bij de volgende verkiezingen ook niet bepaald slecht gedaan.

  Als Leegte daar nou eens een voorbeeld aan nam (wel exlusief de IQ-loze Wilderiaanse godsdienswaanzin & buitenlanderhaat aub).

  De tijd is rijp voor een partij die het volk DIENT en hen vertelt in welk groen gat hun zuurverdiende miljarden spoorloos verdwijnen. Volgens mij zijn daar wel een paar zeteltjes mee te halen in een tijd dat de buikriem fors wordt aangesnoerd om de politieke EU-droom voort te laten bestaan. Een EU-droom die óók al niet de keus van het volk is.

  Beste Leegte, richt een partij op tegen de groene gekte én tegen de EU. Best kans dat je bij de volgende verkiezingen nog groter wordt dan Rutte en zijn volgzame Kameraden.

  En Turris? Ik word echt niet goed van je verdedigende geschrijf als het om rechtse politiek gaat. Als dit in een rode/groene partij gebeurt blaas je met meterslange epistels hoog van de toren, maar gebeurt het in je eigen kamp dan is het opeens "begrijpelijk".

  Je zou in de politiek moeten gaan. Er is vast nog wel een plaatsje over in het ja-knikkende kauwgomballen-kader van Kameraad Rutte.

  Sorry dat ik misschien wat hard uit de hoek kom, maar ik kan nu eenmaal niet tegen zigzaggend politiek geleuter en bruine armpjes.

  Goed is goed, en fout is fout. Dat geldt voor bevriende partijen net zo goed als voor de tegenstander.

  Daarbij komt dat een foute vriend meestal gevaarlijker is dan een foute vijand, want van die laatste verwacht je het tenminste.

 28. Turris 26 november 2012 om 08:39- Antwoorden

  @ Leo: U heeft een rode bril op, en kunt niet lezen. Ik beschreef slechts mijn perceptie hoe het in elkaar steekt in het bedrijfsleven, de politiek en in de "Groene" VVD, aangaande dissonanten. Als René Leegte een aparte partij opricht van weldenkende Nederlanders, tegen de idiotie van de klimaat & duurzaam hysterie, dan ben ik zijn man. René Leegte gaat dat niet doen, zo is mijn inschatting.

 29. Ivo 26 november 2012 om 09:30- Antwoorden

  Als het René Leegte (energie) en Remco Dijkstra (Klimaat en milieu) lukt om een goed onderbouwd geluid te laten horen in de fractie, is dat daarmee sterker dan als ze dat alleen buiten deze fractie doen. Jammer als ze enig compromis moeten tonen, maar dat is onderdeel van het politieke werk. Wat wij kunnen doen is ze niet de emotionele, maar de wetenschappelijke argumenten aanreiken zodat ze gesteund worden in hun werk. Sluitende argumentaties en goed gedocumenteerd zoals nu al velen dat doen. Houdt vol, dan bereiken we resultaat.

 30. Niek Rodenburg 26 november 2012 om 09:49- Antwoorden

  Als het René Leegte (energie) en Remco Dijkstra (Klimaat en milieu) lukt om een goed onderbouwd geluid te laten horen in de fractie, is dat daarmee sterker dan als ze dat alleen buiten deze fractie doen.

  En vervolgens kan de fractie er niets mee doen om de gewapende vrede met de regeringspartner niet te verstoren.

  Leegte en Dijkstra zijn roependen in de woestijn zolang deze fractie met de andere partij het landsbestuur vormt.

  Het enige dat helpt is een totale blackout en daar wachten we dan maar op.

 31. Leo Bokkum 26 november 2012 om 18:15- Antwoorden

  @ Leo: U heeft een rode bril op, en kunt niet lezen. Ik beschreef slechts mijn…etc

  Turris: Een antwoord waarmee je bevestigt in welke strak omlijnde stigma's je denkt. Zodra iemand kritiek heeft op jouw "liberale" gedachtengoed, moét het wel een rode rakker zijn.

  En daar rood alhier de kleur van de vijand is, zet je me snel in dat hokje want dan hoef je er verder niet meer over na te denken.

  Een zeer benauwende denkwijze Turris, één waarmee je je hersencellen onrecht aan doet.

  De rest van je antwoord is een politicus waardig.

  Die hebben namelijk ook nooit gezegd wat ze gezegd hebben. Zodra het ze uitkomt bedoélden ze "slechts" iets anders of ligt het aan het bevattingsvermogen van hun criticus.

  En daarom ben ik dus a-politiek.

  Ik hou niet van huichelaars, leugenaars, kontlikkers, baantjesjagers en machtswellustelingen die hun volk benadelen ten faveure van hun eigen belang.

  De enkele politicus die wél oprecht is hangen we apart in de biblebelt, daar geloof ook meestal slechts wordt misbruikt om mensen te onderdrukken.

  Tjah, het is niet snel goed bij mij. ;~)

 32. Turris 26 november 2012 om 23:00- Antwoorden

  @ Leo: Inderdaad bevestigt u mijn eerdere constatering.

 33. Leo Bokkum 27 november 2012 om 02:54- Antwoorden

  Grinn, had niet anders van u verwacht heer Turris.

  Ik draai nog een keer mijn lijflied http://www.youtube.com/watch?v=vxqgcdnPjOM en wens u verder veel wijsheid.

  ;~)

 34. […] nog 1500 extra windturbines planten. De turbinisering van Nederland.Steeds worden critici van de duurste en meest opzichtige manier om een ton CO2-uitstoot te mijden weggezet als ‘boze burgers’: iemand voor wiens ‘emoties’je als bestuurder […]

 35. […] ons kabinet in haar strijd tegen gebakken lucht/klimaatverandering, zónder toetsing rentabiliteit.Hét taboe in Tweede Kamer en media dat onbesproken moet blijven.Syp Winia van Elsevier blogt over het tot 3,4 procent opgelopen begrotingstekort en wijst op het […]

 36. […] de Hartwell-paper (met gerenommeerde klimaatwetenschappers als Mike Hulme) én het CE Delft-rapport, resultaat van het door VVD- aangevraagde onderzoek na Kamervragen na een bericht op Climategate.nl. Jammer dat hij niet naar dat rapport verwijst, want de tegenstanders zullen hem van […]

 37. Hugo Matthijssen 19 april 2013 om 07:29- Antwoorden

  De journalisten zijn weer ingeslapen.
  Rutte loopt met windmolentjes op onze kosten en van Rene hoor je ook niet veel meer want men heeft zich geconformeerd aan de pvda die windmolentjes hebben beloofd aan hun kiezers.
  Wat de VVD aan de kiezers heeft beloofd is ergens in de beerput verdwenen

 38. […] gebaseerd op een door de Tweede Kamer genegeerd advies van de Algemene Rekenkamer: dat subsidies aan wisselvallige energievormen de kostbaarste vorm van klimaatbeleid zijn per vermede…. Henk Kamp negeert de uitkomsten van dit onderzoek, evenals de volledige Tweede Kamer die dus het […]

 39. […] in 2007, het aan de hand van Climategate.nl-berichtgeving middels Kamervragen van René Leegte gelanceerde CE-Delft onderzoek uit 2011: alles succesvol genegeerd door klimaatheerser Henk Kamp. En door onze Twitterkamer-leden die […]

 40. […] van onze totale energievoorziening? Het Energieakkoord handelt tegen de conclusies in van het Parlementair Onderzoek kosten en effecten klimaat- en energiebeleid: klimaatsubsidies WERKEN NIET. Ja voor de mensen die daarmee hun zakken […]

Geef een reactie