Oudste windustrieterrein van Nederland bij Oosterbierum: sinds 1988 al 825 dode vogels per turbine


Gisteren maakte ik wat foto’s in de zware klei bij windustrieterrein de Bjirmen bij Oosterbierum. Dit is het oudste windustrieterrein van Nederland, waar in 1988 12 turbines verschenen van 0,3 MW, bij een productiefactor van 0,2 op land goed voor het vermogen van een boodschappenkarretje (Ford K).

Kinderziektes? …
De Bjirmen werd in 1996 door Nuon overgenomen, en sindsdien hebben de molens een vermogen van 0,5 MW elk. Ik ben bij Oosterbierum in de buurt opgegroeid, en heb de afgelopen kwart eeuw nooit gezien dat álle molens draaiden: ook bij harde wind niet, meestal staat een kwart stil, gisteren 3 van de 12 molens, en heb meerdere malen meegemaakt dat turbines vervangen werden.

Mijn eigen waarneming wordt ondersteund door het gros van de feiten bij andere windustrieterreinen. We weten al dat bij het windmolenindustrieterrein op zee voor de kust van Egmond na 3 jaar al een kwart van de molens werden vervangen. Horns Rev, dat succesverhaal voor de Deense kust: zelfde verhaal, daar moesten al snel álle turbines worden vervangen. Enzovoort, geen uitzonderingen maar regel.

…dan hebben windmolens een eeuwige jeugd
Al een kwart eeuw horen we dat dit ‘kinderziektes’zijn, wat je doet afvragen wanneer zo’n molen dan volwassen wordt: ik bedoel, ook een molen die wél blijft werken is na 15 jaar al afgeschreven. Forever Young is blijkbaar het motto van windmolens, ze hebben de eeuwige jeugd en deze knuffelspeeltjes van Greenpeace en co mogen we dus navenant ontoerekeningsvatbaar verklaren als betrouwbare energiebron met enige economische waarde.

Onderzoek nodig om onderhoudskosten openbaar te krijgen
Reparatie op zee is goddeloos duur, en bij mijn weten zitten die kosten NIET inbegrepen bij de huidige ramingen van het immer leugenachtige Agentschap.nl- de kasspekker van voormalige nutsbedrijven als Eneco- en het Ministerie van (On)economische Zaken om de 14-procent niet-fossiele energie zonder rentabiliteitstoetsingsdoelstellng (‘duurzaam’) te halen. Wanneer komt een onderzoek dat een realistische onderhoudskostenopgave berekent?

Nauwelijks stroom, wel 825 dode vogels per turbinetje
Meer dan stroom, hebben ze vooral veel vogels vermalen: volgens onderzoek van Winkelman et al in 1992 jaarlijks per Oosterbierumer turbine 33. Even omrekenen hoor. Dat is 825 vogels per Oosterbierumer molen in hun lange leven vol ‘kinderziektes’. Maar een geluk voor de vogelfauna dat ze bijna nooit allemaal draaien. Er zijn mensen strafrechterlijk vervolgd om het doden van één vogel, mensen geruineerd voor het in gevangenschap HOUDEN van vogels die volgens AID en activisten niet door de beugel konden: maar ben je ‘duurzaam’ dan val je in een uitzonderingscategorie en krijg je steun van de groene medemens.

Hier is Vogelbescherming/Fondsenbescherming Nederland voorstander van:
Volgens het immer corrupte Imares zijn windparken zelfs een aanwinst voor de natuur: zij hopen op 10 tallen miljoenen euro’s subsidies via de TKI Wind op Zee. Wie niet wordt omgekocht en gewoon onderzoek doet, zoals het Vlaamse INBO in 2008 kan echter zomaar tot de volgende conclusie komen:

Extrapolatie van de gegevens met kleine 300 kW windturbines te Oosterbierum en Urk in
Nederland (open landschap nabij of aan de kust gelegen), toonde dat bij 1000 MW geïnstalleerd vermogen aan windturbines, op jaarbasis gemiddeld 21000 (maximaal 134000) zekere en zeer waarschijnlijke aanvaringsslachtoffers zouden vallen (Winkelman 1992a).

Inclusief mogelijke slachtoffers geeft dit een gemiddelde van 46000 (maximaal 257000). Extrapolatie van recente gegevens met grote 1650 kW windturbines te Almere, Waterkaaptocht en Groettocht in Nederland (open landschap nabij of aan de kust gelegen, zie Tabel 41), geeft voor 1000 MW geïnstalleerd vermogen aan windturbines (=500 grote turbines van 2000 kW) op jaarbasis gemiddeld 17000 zekere, zeer waarschijnlijke en mogelijke slachtoffers (34 per 2000 kW per jaar).

Alwéér stuk: reparatie door Wolff windenergie


Bedenk dat de provincie Fryslan in Natura 2000 meer windindustrieterrein wil neerzetten zoals rond Pingjum en het IJsselmeer. De Milieu-effectrapportage wordt uitgevoerd door mensen die ZELF financieel belang hebben. En stel dan de vraag: wat is er met onze bestuurders in hun hersenpan gebeurd? Dat is- naast een nationaal onderzoek naar onderhoudskosten- toch een belangrijke vraag dames en heren..

Windmolens zijn vooral peperdure monumenten voor een periode waarbij ‘de elite’ via media- en massahysterie haar gezonde verstand verloor nadat eerder hun betrouwbaarheid al was geofferd voor verregaande zelfzucht.