Foto: Shutterstock.

 

 

Van een onzer correspondenten.

De verrekenfactor voor de milieuprestatie van warmtepompen stopte per 31 december 2023. In plaats daarvan geldt een beperkte verrekenfactor voor kleine warmtepompen met een vermogen tot maximaal 4,0 kW voor nieuwbouwprojecten. Dit blijft nodig om bij kleine woningen en wooneenheden zoals chalets en tiny houses de MPG van 0,8 te halen, aldus Duurzaam Gebouwd.

De bepalingsmethode wordt in samenspraak met marktpartijen en overheid continu aangepast aan Europese en nationale ontwikkelingen van circulair bouwen.

Nadat eerder bleek dat de milieukostenindicator (MKI) van warmtepompen veel hoger was dan aanvankelijk werd aangenomen, werd door de stichting NMD, in samenspraak met Ministerie van Binnenlandse Zaken en brancheorganisaties FME, Techniek Nederland en de Vereniging Warmtepompen een tijdelijke ‘verrekenfactor’ ingevoerd. Sindsdien werd, naar eigen zeggen, veel nieuwe milieudata geleverd voor verschillende soorten en varianten van warmtepompen. Hierdoor kwam veel meer informatie beschikbaar over de milieu-impact (van de onderdelen) van de verschillende soorten warmtepompen.

In de BMNL zijn maar liefst 18 partijen vertegenwoordigd, zoals o.a. BosKalis, Aedes, Neprom, Bouwend Nederland, Betonhuis, Dura en Koninklijke Metaalunie.

Vanaf 1 januari 2024 geldt daarom het volgende: de generieke verrekenfactor mag niet meer worden gebruikt en de beperkte verrekenfactor wordt uitsluitend opgenomen in de milieuverklaringen van warmtepompen met een vermogen tot en met 4,0 kW. Ook geldt deze factor uitsluitend voor nieuwbouwprojecten. Vakblad Warmtepompen:

Met warmtepompen blijft milieuprestatienorm haalbaar, markt niet gerustgesteld.

De maatregelen moeten ertoe leiden dat de bouw van kleinere woningen en wooneenheden maximaal duurzaam plaatsvindt. Om te monitoren of de maatregel blijvend aan de doelstelling bijdraagt wordt ook de Beleidscommissie Milieuprestatie Nederland (BMNL) periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

In de snelgroeiende BMNL zijn maar liefst 18 partijen vertegenwoordigd, zoals o.a. BosKalis, Aedes, Neprom, Bouwend Nederland, Betonhuis, Dura en Koninklijke Metaalunie. Voorzitter is het oud PvdA-kamerlid John Kerstens.

***

Bron o.a. hier.

***