Wagenings alumnus en (ex)Milieudefensie-activist Marcel Schuttelaar lanceert vandaag met zijn ‘Schuttelaar en Partners’het Duurzaamheidskompas’, getiteld ‘Duurzaamheid in tijden van crisis’. Marktonderzoekbureau Market Response stelde de vragen.

Het persbericht claimt:

‘vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof’.

Vraag man in bijzijn echtgenote: ‘bent u vreemd gegaan’= duurzaam-enquête.
Je kunt het ‘marktonderzoek’van milieuclubs bij consumptie vaak plaatsen in Bill Clinton-context. Schuttelaar neemt genoegen met wat consumenten ‘zouden doen als de ondervrager dat belangrijk vindt’. Steevast vraagt men niet: ‘wat kocht u deze week’, maar ‘wat zou u eigenlijk kopen’. Het schokkende enquêteresultaat is dat slechts 5 procent van de ondervraagden volmondig instemmend antwoord op de volgende kernvraag:

Ik zal (…)duurzame merken eerder aanschaffen dan niet-duurzame merken


Duurzame merken hebben géén streepje voor Marcel Schuttelaar
Schuttelaar claimt boven de vraag wonderlijk genoeg ‘duurzame merken hebben een streepje voor’. Het ontnuchterende feit is echter dat slechts 5 procent overtuigd bevestigend antwoordt en dan ook nog in de ‘ik zal’-vorm. Dat moet verbloemen dat 62 procent ook in een HYPOTHETISCHE situatie (want niemand mat het feitelijke consumptiegedrag) geen interesse toont tot volledig afkeurend antwoord.

Hypothetisch gedrag zegt niets over het consumptiegedrag. Zoals het weinig over consumenten zegt, dat supermarkten onder druk van groene campagnebedrijven en de overheid meer ‘duurzaam’in het assortiment opnemen.
Omvang ‘bewuste consumenten’nam af in de laatste jaren, al is sample veel te klein
Boven de vraag ‘bent u bewust bezig met duurzaamheid als u kijkt naar consumptiegedrag’ claimt het Groene Politbureau van Marcel Schuttelaar: ‘bewuste consumenten nemen toe’.

Maar dat blijkt niet uit de resultaten van 7 peilingen van oktober 2009 (…je hebt samples en samples) tot november 2012. Bij de peiling april 2010 was 26 procent helemaal niet bezig met ‘duurzaam’en in november 2011 is dat hetzelfde. IN oktober 2009 was 33 procent ‘bewust’bezig/voldoende geïndoctrineerd, in november 2011 nog 27, en maart 2012 weer 31. Nu toevallig is dat even 37 procent, maar beste Marcel Schuttelaar: wanneer je een beetje analytisch vermogen hebt snap je toch ook wel dat dit gewiebel over 3 jaar niets zegt? Ik kan er ook een trend uithalen die me goed van pas komt.

Duurzaam ‘crisisbestendig’= ookal zijn de producten nodeloos duur…
Je kunt jezelf al de logische vraag stellen: als je als onderzoekstitel ‘duurzaam crisisbestendig’kiest, ben je dan zelf al heimelijk overtuigd dat ‘duurzaam’ vooral ‘duur’is en niet op de radar zit van mensen wanneer ze écht prioriteiten kiezen. Was dát niet de aanleiding van het onderzoek- in plaats van daadwerkelijk marktonderzoek: kijken wat mensen echt kopen.

    Conclusie: dit is weer het zoveelste WC-eend onderzoek waarmee de milieubeweging zichzelf wil overtuigen, enkele naïeve journalistjes bij Dagblad Trouw en 2 parlementariers van de Partij voor de Dieren.