REGERING HOEPEL OP

Met een dikke streep heeft de regering de samenleving in tweeën gedeeld. Als je onder die streep zit dan ben je de klos want dan krijg je tal van lastenverzwaringen opgelegd. Studenten, huurders, gepensioneerden, woningkopers, werklozen, 377 000 kinderen onder de armoedegrens, woningbouwverenigingen en vele andere groepen kunnen er over mee praten.

Boven de streep staan de miljarden verslindende heilige huisjes zoals de JSF- straaljagers, de Europese Unie, die niet mag worden blootgesteld aan een referendum, het te warme  klimaat en de ontwikkeling van alternatieve energie . Voor dit laatste moeten er heel veel zwaar gesubsidieerde windturbines worden gebouwd. Wat dat kost krijg je niet te horen. Daarover doet de overheid als een alcoholist, die niet wil zeggen hoeveel hij drinkt. Ga er echter maar van uit dat  het in totaal om 15 000 miljoen euro’s gaat. De bevolking van Fryslân zal daarvan ongeveer 560 miljoen euro’s ofwel € 2000 per huishouden op moeten hoesten.

Natuurlijk willen de huishoudens weten waarom ze zoveel moeten betalen. Daarom moeten Gedeputeerde Staten, gedeputeerde  Konst voorop, een duidelijk antwoord geven op drie vragen.

Vraag 1 is hoe nuttig en hoe nodig  die turbines in Fryslân zijn.
Ook moet er van die turbineprojecten een degelijke analyse van de maatschappelijke baten en kosten komen.
En tenslotte moeten wij weten aan welke nuttige zaken dit gigantische bedrag ook kan worden uitgegeven. Zijn er geen zaken die véél belangrijker zijn dan het subsidiëren van turbines?                       

Het blijkt dat de provincie deze vragen niet kan beantwoorden omdat de bouw van turbines een Haagse aangelegenheid is. Dus moeten Provinciale Staten de heer Konst de opdracht geven om tegen minister Kamp te zeggen:  “al die turbines zijn goed en wel maar voordat Fryslân akkoord gaat met de plaatsing ervan moet je concreet antwoord geven op de drie hiervoor gestelde vragen. De bevolking van Fryslân heeft daar recht op”.

Gedeputeerde Hans Konst is pleitbezorger van grote windmolenparken in Friesland

Stel dat Konst dat doet, dan zal Kamp hem melden dat  hij het ook niet weet omdat hernieuwbare energie een zaak van Europa is. Dus rust nu op Kamp de plicht om in het landsbelang dezelfde drie vragen aan Brussel voor te leggen. Zonder twijfel komt hij met lege handen thuis.

Dat is wel logisch. Want de windenergieprojecten berusten niet op rationele gronden maar op politieke waan. Dit verklaart waarom er miljarden aan windenergie worden verspild zonder dat daar enig maatschappelijk nut tegenover staat. Degene die op dit punt twijfelt verwijs ik naar het onlangs verschenen Parlementair Onderzoek  “Kosten en effecten klimaat- en energiebeleid” en naar tal van andere publicaties.

Deze regering die in recessietijd de mensen uitperst om daarmee zinloze windturbineprojecten te subsidiëren moet ophoepelen. Wat wij nodig hebben is een regering die inziet dat er €15 miljard voor het oprapen liggen. Voldoende om het land uit de misère te trekken.

Dr Pieter Lukkes
Em.hgl. econ. geografie