Alle wegen leiden naar de Club van Rome en een select clubje industrielen

Ons ceremoniële parlement en Henk Kamp van het Ministerie van Planeconomische Zaken voeren het energiebeleid uit dat Europa oplegt (20 procent weersafhankelijke energie-doelen). Europa voert op haar beurt slechts resoluties en plannetjes uit, die in achterkamers van VN-conferenties zijn besloten door een zeer kleine elite als in Rio de Janeiro (1992 en 2012).

Daar komt die ‘duurzame economie’ met ‘groene groei’uit die Eurocraten doordrukken, daarmee de industrie uit Europa verjagend door stijgende energielasten. Steeds omdat ‘deskundigen’zeggen dat het moet.

Rio: reshaping international order
Die conferenties ademen – zoals ik blogde– de geest van de Club van Rome in 1972, met haar pleidooi voor mondiale herverdeling van welvaart om ‘instorting’te voorkomen van een zelfbedacht ‘wereldsysteem’ en het latere rapport ‘Reshaping International Order’. Men klaagt steevast na een VN-milieuconferentie, dat wereldleiders niet willen luisteren en dat de conferentie mislukt.

Herverdeling mondiale welvaart = ‘strijd tegen klimaatverandering’
Maar via de achterdeur wordt toch het ene concept uit Agenda 21 na het andere ingevoerd in Europa, zoals de socialistische planeconomie die we kennen als ‘sustainable development’: de herverdeling van welvaart met het voorgestelde klimaatfonds van 200 miljard dollar per jaar in 2020 als concreet voorbeeld. Herverdeling van welvaart heet nu ‘strijd tegen klimaatverandering’. Europa stortte daar 7 miljard euro in afgelopen jaar.

Beleid Europe Aid leunt op harde leugen
Zie ook deze agenda ‘a decent life for all post 2015‘ van 22 februari die bureaucraten van Europe Aid uitrollen, met als rechtvaardiging de harde leugen dat ‘klimaatverandering en ecologische degradatie’ rampen zou veroorzaken die al miljoenen mensen doodde, omdat de Westerse welvarende landen de aarde naar de sodemieter zouden helpen.

Already today, climate change, depletion of natural resources and ecosystem degradation are
having a significant impact on livelihoods, for example through the increased number and intensity of natural disasters and the depletion of natural capital and infrastructure. Since 1992, natural disasters have caused € 750 billion of damage and killed 1.3 million people. The effects of unsustainable patterns of current economic development are still largely determined by developed countries and increasingly by emerging economies, while poorer countries are
disproportionately impacted and have the least resources to cope with negative effects.

Europe Aid: de ‘bullshit button on natural disasters and climate change’
Ze noemen in één zin zaken die niets met elkaar van doen hebben, zoals dé expert op dit vlak Roger Pielke jr al vaststelde: geen trend in natuurrampen veroorzaakt door de luttele 0,8 graden temperatuurstijging én geen oorzakelijk verband, zoals zelfs het nieuwe IPCC-rapport al vaststelt.

PielkeJR: With this post I am creating a handy bullshit button on this subject (pictured above). Anytime that you read claims that invoke disasters loss trends as an indication of human-caused climate change, including the currently popular “billion dollar disasters” meme, you can simply call “bullshit” and point to the IPCC SREX report.

Het volgende proza toont de ultralinkse intenties van de Europe Aid-bureaucraten, door een categorie zieligerds te definiëren die ondraaglijk lijden dankzij uw welvarende levensstijl. Na te suggereren dat ecologische degradatie met haar miljarden dollars rampenschade door ‘unsustainable development’ de belangrijke oorzaak zou zijn en niet wanbestuur, corruptie enz:

More than 1.5 billion people live in countries affected by violent conflict. Violence destroys lives and livelihoods and often affects women and people in vulnerable situations, such as children and people with disabilities

En dus heet ‘sustainable development’het enige antwoord: een door bureaucraten van boven opgelegde planeconomie

Climate change, natural disasters, biodiversity loss and the degradation of oceans, freshwater sources, land and soil have a particularly negative impact on the world’s poorest populations. To be able to act on these issues, the overarching framework needs to act as a catalyst for good governance, transparency, social cohesion and the empowerment of women, in all countries and internationally, all of which are essential for sustainable development and the eradication of poverty.

Blijkbaar is er een onderscheid tussen vrouwen en mensen bij Europe Aid: de vrouwen worden hier door de socialistische internationale bijgesleept samen met invaliden als ultrakwetsbare zieligerds, lijdend onder de ecologische rampen die uw levensstijl veroorzaakt. Uit dit proza blijkt dat men gelooft dat een door bureaucraten geleide planeconomie de beste manier zou zijn om armoede te bestrijden.

Wat is er in Rio 2012 besloten?
Vooral meer centralistische controle door, en versterking van organen die zich aan iedere democratische toetsing onttrekken, zoals de UNEP. Plots zijn er dan weer regels, en die worden ons via Brussel dan weer opgelegd.

Rio+20 started a process to reinforce the institutional framework for sustainable development, including strengthening the role of the UN General Assembly (UNGA) and ECOSOC. A major decision was to establish a High-Level Political Forum (HLPF) on sustainable development, which will replace the UN Commission on Sustainable Development. The HLPF will follow up and review progress in the implementation of the outcomes of Rio+20 and is also mandated to strengthen the science-policy interface, which will be crucial for the implementation of SDGs

en

Another important outcome of Rio+20 was the decision to strengthen and upgrade the UN Environment Programme (UNEP) and, in particular, the decision on universal membership for its Governing Council.

Het is bekend dat Maurice Strong- eerste voorzitter van de UNEP die haar hoofdkantoor in Nairobi Kenia heeft (waar veel mondiale bureauinstellingen zetelen)- in 1992 op de door hem voorgezeten Rio-conferentie een hint gaf naar de noodzaak van een meltdown van het Westen ‘voor de planeet’, en ook op de SS Rotterdam bij de conferentie van het WWF hintte Jorgen Randers van de Club van Rome in die richting. Mijn geloof in de Eerste hoofdwet van Sociale Dynamica ‘Iedereen doet maar wat’ weerhoudt mij slechts nog van het zien van opzet.

Deskundigen zeggen: 1+1= geen 2, dus doen we lekker mee
Maar het is onweerlegbaar logisch: wie zijn energievoorziening afhankelijk maakt van het weer zoals de UNEP wil en Brussel, en zoals socialistisch planeconoom Henk Kamp (PvvdA) nu braaf gehoorzaam opvolgt, vernietigt zijn economische groei, en ontgroeien was het doel van de Club van Rome voor het Westen. Uit ‘mindmanagement’-oogpunt is het erg interessant te zien dat iedereen dit accepteert, zolang ‘de wetenschappers’en ‘de deskundigen’maar zeggen dat 1+1 geen 2 is en iedere progressieve nepintellectueel/journalist dat braafjes overpent.