Visserijdruk in vrije val door krimp vloot

In tegenstelling tot de door bange bestuurders geleide Vissersbond, weet de Engelse visserijbond NFFO wél hoe je moet omgaan met NGO’s en hun zwartgallige beweringen in media en bij politiek. De Engelsen tikken NGO’s op de vingers met harde feiten van ICES: die tonen dezelfde dramatische vlootkrimp en val in visserijdruk, die de Algemene Rekenkamer in 2009 meldde (vloot kromp éénderde sinds jaren ’90), én wat ik schreef in de Discardwijzer.

    Diverse bestanden als tong- de belangrijkste vis voor Nedervisserij- bevinden zich binnen het niveau van Maximum Sustainable Yield (MSY). Uit gegevens blijkt dat veel bestanden zich juist herstellen.

Anti-visserijbrief NGO’s roept Dijksma op tot invoering averechtse discardban
Hoe groot is het contrast tussen realiteit en de lobbybrief op 9 april van linkse anti-visserijclubs als Stichting de Noordzee aan Sharon Dijksma. Zij schetsen een algemeen drama om tot hard overheidsingrijpen op te roepen:

Zevenenveertig procent van de beoordeelde visbestanden in de Atlantische Oceaan en tachtig procent van de bestanden in de Middellandse Zee wordt geclassificeerd als overbevist.

Maar hoe relevant is deze zwartgallige stemmingmakerij voor de Nederlandse Noordzeevisserij?Laten we gewoon de zelfde bron nemen als die de NGO’s zeggen aan te halen

In the North Sea, Skagerrak and Kattegat plaice, haddock, herring, Nephrops and sole (in the Skagerrak and Kattegat only) are fished in accordance with MSY fishing mortality rates.

Het probleem van overbevissing in de Noordzee is dus opgelost als je antivisserijclubs als Stichting de Noordzee -ondertekenaar van de brief- geen subsidie meer geeft. (en vissers ook niet) Hoe moeilijk kan dat zijn?