Trouw brengt zojuist dat het een horde zuurzame communicatiedeskundigen met fraaie uurtarieven is gelukt om de overheidsopdracht van de eeuw in de wacht te slepen:

Met een landelijke voorlichtingscampagne wordt volgend jaar de grootste energiebesparingsoperatie ooit in gang gezet. Milieubeweging, overheid én energiesector willen met ‘een vliegende start’ een nationaal draagvlak bereiken voor de omschakeling naar een duurzame energievoorziening.

Dit blijkt uit een nog vertrouwelijk conceptrapport, onderdeel van het Nationaal Energieakkoord. Overheid en maatschappelijke organisaties werken er al maanden in beslotenheid aan. Zuiniger omgaan met energie is een van de pijlers onder het akkoord. Alleen door hard ingrijpen in het energieverbruik kan de uitstoot van het broeikasgas CO2 worden teruggedrongen, aldus het rapport. (lees het hele artikel)

Wat mij bij de vraag brengt: Waarom überhaupt energiebesparing? Om te beginnen is er de Jevons Paradox die zegt dat hoe energie-efficienter apparaten worden, hoe betaalbaarder in het gebruik, hoe meer ze worden gebruikt, hoe meer energie er wordt verbruikt. Ten tweede vraag ik me af hoe het te rijmen is dat Rutte II de burger oproept meer geld uit te geven en nu dus tegelijkertijd aan de burger vraagt minder energie te verbruiken. Een burger die het geld laat rollen door met volle verwarming aan alle ramen open te zetten (nu ja, met volle verwarming aan hou je het tegenwoordig net aangenaam in je huis eind mei)… die voldoet aan Rutte’s eerste eis maar overtreedt de tweede. Maar als diezelfde burger met de auto vanuit Groningen naar de Efteling gaat voor een dagje hoogenergetisch vertier dan is het weer wel goed. Maar een Ferrari huren en daar eens lekker gas mee geven mag weer niet, ook al rij je in Duitsland en koop je je benzine netjes in Nederland.

Het derde punt is natuurlijk dat onze overheid en wij als samenleving juist welvarend zijn dankzij energieverbruik en dan bedoel ik niet eens de algehele welvaarststijging na WWII maar vooral gewoon onze harde pecunia die we vangen voor ons gas. Eén ding is zeker: als een producent gaat roepen aan zijn gebruikers om minder te gebruiken dan is er blijkbaar een parasiet aan het werk. Wie is die parasiet? Inderdaad de communicatiekwezel van de milieubeweging die zich ertussen heeft gewurmd.

Er zijn dus 3 redenen voor de overheid om zich totaal niet niks nada met energiegebruik van de burger te bemoeien:

 1. Jevons Paradox
 2. Geld van de burger moet rollen
 3. Nederland moet energie-exporteur willen blijven

Tja en dan is er nog reden 4. Als CO2 in de verste verte wél bij machte zou zijn het klimaat een paar tienden van graden op te warmen….. kweenie hoor!

 1. Jevons Paradox
 2. Geld van de burger moet rollen
 3. Nederland moet energie-exporteur willen blijven
 4. Mogelijk prettige opwarming door CO2

En dan is er nog reden 5: ik zal het nog wel eens uitleggen maar de natuur in haar diepste wezen is….. verspilling. Denk eens heel diep na over de natuur en de schellen vallen je van de ogen. Overal in de natuur zie je overdaad en spilzucht en vooral comsumptiezucht. Cradle to cradle onbreekt geheel. Er is eigenlijk alleen maar troep en organismen hebben zich Darwiniaans dankzij die overdaad aan troep ontwikkeld om verschillende soorten troep en gore bagger lekker te vinden.

Komen we op de 5 redenen om tegen energiebesparing te zijn:

 1. Jevons Paradox
 2. Geld van de burger moet rollen
 3. Nederland moet energie-exporteur willen blijven
 4. Mogelijk prettige opwarming door CO2
 5. Als je verspilt en consumeert sta je het dichtst bij de natuur cq. ben je natuur

Is er ook nog een reden om wél aan energiebesparing te doen? O ja hoor! Dat zie je ook in de natuur. Heel simpel. Efficiënt met je calorieën omgaan zodat je trots als een pauw kunt smijten met kleurenpracht. Winterslaap houden om in dat voorjaar weer heerlijk te gaan knallen! Kortom: minder hier voor meer daar! En dus is het prima als iemand energiezuinig wil rijden om met de 1000 euro benzine (lees: grotendeels belasting) die hij bespaart eens lekker op vakantie te gaan. Of die 1000 euro in het casino in te zetten. Alles op zwart (de natuur gokt ook steeds). En dan of zelfmoord te plegen als een bultrug op het strand om allerlei klein gedierte hun consumptieorgie te gunnen. Of als het echt zwart wordt met die 1000 euro extra op je vakantie nog wat bordelen te bezoeken. Waarvan dan vast ook ergens een kindje geboren wordt. Aiaiaiai en als er iets wel smijten met energie is dan is het kinderen op de wereld zetten.

Eens zien of in het door Trouw aangekondigde plan ook iets over minder kindertjes komt te staan. Ik bedoel als Forbes kan komen met een artikel dat betoogt dat Angelina Jolie met het verwijderen van haar borsten helpt de Republikeinen te overtuigen klimaatverandering te gaan bestrijden, dan kan echt alles…. alles…