erik van der burgt
VVD-Gedeputeerde Bert Pauli van de Provincie Noord Brabant weigert verantwoording over de miljardensubsidies voor biomassabijstook aan Essent, en dubieus (milieu)rendement per bestede publieke euro. Dat blijkt uit de verschenen non-antwoorden op Statenvragen in de Provincie Brabant over Biomassabijstook.

Harry van den Berg van de PVV-fractie stelde Statenvragen, nadat wij op Climategate.nl berichtten over de miljardensubsidies aan nutsbedrijven als Essent voor bijstook van bos, dat gesubsidieerde houtbijstook de houtprijs door het plafond duwt, én het feit dat die bijstook éérst CO2 toevoegt.

Brabantse boerenretorica in plaats van cijfermatige onderbouwing
We gaan hier enkele antwoorden even na, let wel, het gaat hier om miljarden euro’s schade voor de samenleving, en de wijze waarop een VVD-politicus zich er vanaf helpt. Harry van den Berg (PVV) vroeg:

Is het college met de PVV van mening dat het gevoerde beleid ten aanzien van biomassa volledig faalt indien er ingezet wordt op bijstook van pellets die vervaardigd zijn uit Canadese en (vooral) Amerikaanse bossen en per stookolie gestookt schip de Atlantische Oceaan overgevaren zijn, resulterend in een berekende toename van de CO2 uitstoot per energie-eenheid (6 en 7, in dit laatste bericht wordt zelfs gerept over + 79%!)?

Pauli antwoordt dat verstoken van hout een ‘gesloten cyclus vormt’, dat kolen ook per schip naar Nederland komen (… dat was niet de vraag, geef ons in getallen het milieurendement aub van het kappen van duizenden hectares bos, verschepen naar hier en verbranden voor het milieu) en wil Climategate.nl beschuldigen van foute berichtgeving. Hij stelt:

In uw bron 7 wordt voorbij gegaan aan het feit dat alle CO2 die bij verbranding van hout vrijkomt eerst door de bomen uit de lucht is genomen

Bert Pauli wil ons afschepen met Brabantse boerenretorica
Denkt u, Bert Pauli nu echt dat wij gek zijn en wij ons met Brabantse boerenretorica laten afschepen? U subsidieert een kolencentrale om bos bij te stoken, duizenden hectares Amerikaans bos dat de áfgelopen (bv) 50 jaar CO2 opnam, en nu in één jaar afstaat. Terwijl ondertussen uit diverse bronnen de CO2-concentratie toenam, tot een niveau van 400 ppm: waardoor we klimaatbeleid voeren om dat in het HIER EN NU niet verder te laten toenemen. Iedere extra bron nú, is dus één teveel.

    Doordat u met uw beleid ervoor kiest dit bos met haar opgeslagen koolstof te verstoken- dat de AFGELOPEN 50 jaar groeide – veroorzaakt dit beleid éérst een netto CO2-toename in de atmosfeer, en dat is strijdig met klimaatbeleid. Theoretische schattingen van de Universiteit van Princeton gaven aan dat bij regeneratie van het bos van 100 jaar zo éérst een netto-emissie toename TEN OPZICHTE VAN KOLEN van 79 procent geldt (bij 50 jaar is dat lager): het is maar de vraag of alle verbrande bos- inclusief de ontginning en daarbij vrijkomende CO2 de komende decennia met herplant wordt gecompenseerd. Zo rekent het IPCC voor boskap en ontginning liefst 10-20 procent van de mondiale CO2-emissies. Het is géén gesloten cyclus, wanneer je bos enkel verbrandt.

En het belangrijkste bezwaar:
Bos dat voor bouwmateriaal werd gekapt, zou óók worden herplant door bosbouwers en CO2 opnemen in komende 50 jaar, maar dan zonder dat de Nederlandse overheden daarvoor nutsbedrijven sponsoren onder het mom van klimaatbeleid met miljarden euro’s subsidie, om het hier in een kolencentrale bij te stoken en zo eerst netto CO2 TOE TE VOEGEN.

Met zulke politieke vrienden heb je geen vijanden meer nodig.
Wat wij van Climategate.nl graag wilden is een kwantitatieve rendementsverantwoording. We krijgen wollig geleuter en Brabantse boerenretorica, waarmee Pauli de afkorting VVD een nieuwe definitie geeft: Vijanden van Vrijheid en Democratie. De arrogantie van de macht is voldoende om je van verantwoording te ontslaan. Het kan natuurlijk ook zijn dat Pauli gewoon te dom is, want de kwaliteit van onze bestuurders laat wel eens te wensen over….

    Bovenstaande foto is van Erik van der Burgt