Een groep van 55 hoogleraren heeft het de overheid wel erg makkelijk gemaakt een volgende onderwijsbezuiniging door te voeren. Ze beseffen maar al te goed dat schaliegas – energetisch veel ongunstiger dan het pas echt groene steenkool – maar voor de VS interessant als economische aanjager die ook nog eens CO2 sterk reduceert – hen op termijn de figuurlijke kop gaat kosten. Ze zijn wanhopig. En daarom stelden ze een petitie op die natuurlijk in het voorheen christelijke maar recent milieureligieuze dagblad Trouw is gepubliceerd.

Inge Lengton is erg nuchter in een kort bericht in de De Telegraaf:

De hoogleraren hebben echter amper verstand van mijnbouw of geologie, zo blijkt uit de lijst van ondertekenaars. Het zijn vooral milieuprofs en ingenieurs die een voorliefde hebben voor groene energie die de trom slaan.

Hieronder de volledige ontslaglijst:

De 55 ondertekenaars:

Prof.dr.ir. Jan Rotmans, hoogleraar Duurzame Transities, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. Theo Beckers, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling (em.), Tilburg Universiteit

Prof.dr. Frans Berkhout, hoogleraar Innovatie & Duurzaamheid, VU Amsterdam

Prof.dr. Jan Boersema, hoogleraar Milieuwetenschappen, Cultuur en Religie, VU Amsterdam

Prof.dr.ir. Jacqueline Cramer, hoogleraar Duurzaam Innoveren, Universiteit Utrecht.

Prof.dr.ir. Bert de Vries, hoogleraar Energie en Mondiale Verandering, Universiteit Utrecht

Prof.dr. Reyer Gerlagh, hoogleraar Milieu-economie, Tilburg Universiteit.

Prof.dr. John Grin, hoogleraar Beleidswetenschap, Universiteit van Amsterdam

Prof.dr.ir. Michiel Haas, hoogleraar Materialen en Duurzaamheid, Technische Universiteit Delft

Prof.dr. Wim Hafkamp, hoogleraar Milieukunde, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. Marko Hekkert, hoogleraar Dynamiek van Innovatiesystemen, Universiteit Utrecht.

Prof.dr.ir. Arjen Hoekstra, hoogleraar Water Management, Universiteit Twente.

Prof.dr. Kees Hummelen, hoogleraar Chemie, Rijksuniversiteit van Groningen

Prof.dr. Harry Hummels, hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving, Universiteit Maastricht

Prof.dr. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof.dr. Rene Kemp, hoogleraar Innovatie en Duurzame Ontwikkeling ICIS, Universiteit Maastricht

Prof.dr. Alfred Kleinknecht, hoogleraar Economie van Innovatie, Technische Universiteit Delft

Prof.dr. Carolien Kroeze, hoogleraar Milieusysteemanalyse, Wageningen Universiteit

Prof.dr. Rik Leemans, hoogleraar Milieusysteemanalyse, Wageningen Universiteit

Prof.dr. Harro van Lente, hoogleraar Filosofie van Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Maastricht

Prof.dr. Pieter Leroy, hoogleraar Milieu en Beleid, Radboud Universiteit Nijmegen

Prof.ir. Peter Luscure, hoogleraar Installatietechniek / C2C, Technische Universiteit Delft

Prof.dr. Pim Martens, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling, Universiteit Maastricht

Prof.dr.ir. Anthonie Meijers, hoogleraar Filosofie van de Techniek, Technische Universiteit Eindhoven

Prof.dr.ir. Arthur Mol, hoogleraar Milieubeleid, Wageningen Universiteit.

Prof.dr. Paquita Pérez Salgado, decaan Faculteit Natuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland

Prof.dr. Ad Ragas, Hoogleraar Milieu- Natuurwetenschapppen, Open Universiteit Heerlen.

Prof.dr. Lucas Reijnders, hoogleraar Milieukunde, Universiteit van Amsterdam

Prof.dr. Sjoerd Romme, hoogleraar Ondernemerschap en Innovatie, Technische Universiteit Eindhoven

Prof.dr. Annemieke Roobeek, hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement, Universiteit Nyenrode

Prof.dr. Huub Savenije, hoogleraar Hydrologie en Waterhuishouding, Technische Universiteit Delft

Prof.dr. Bert Scholtens, hoogleraar Duurzaamheid en Financiële Instellingen, Rijksuniversiteit Groningen

Prof.dr. Johan Schot, hoogleraar Geschiedenis der Techniek, Technische Universiteit Eindhoven

Prof.dr. Wim Sinke, hoogleraar Zonne-energie, Universiteit van Amsterdam

Prof.dr. Sjak Smulders, hoogleraar Macro-Economie, Universiteit van Tilburg

Prof.dr. Jan Stel, hoogleraar Oceanische Ruimte en Menselijke Activiteit, Universiteit Maastricht

Prof.dr. Frans Stokman, hoogleraar Methoden/Technieken Sociale Wetenschappen, Rijksuniversiteit Groningen

Prof.dr. Egbert Tellegen, hoogleraar Sociologie en Milieu, Universiteit Utrecht

Prof.dr. Gerard van Bussel, hoogleraar windenergie, Technische Universiteit Delft

Prof.dr.ir. Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Climate Design & Sustainability, Technische Universiteit Delft

Prof.dr.ir. Klaas van Egmond, hoogleraar Milieukunde, Universiteit Utrecht

Prof.dr.ir. Anke van Hal, hoogleraar Sustainable Housing Transformation, Technische Universiteit Delft

Prof.dr. Ekko van Ierland, hoogleraar Milieueconomie i.h.b. Natuurlijke Hulpbronnen, Wageningen Universiteit

Prof.dr. Theo van de Klundert, hoogleraar Economie, Universiteit van Tilburg

Prof.dr. Daan van Soest, hoogleraar Milieu-Economie, Vrije Universiteit Amsterdam en Universiteit van Tilburg

Prof.dr. Rob van Tulder, hoogleraar International Business-Society Management, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. Arjen van Witteloostuijn, hoogleraar Economie, Universiteit van Antwerpen, Tilburg en Utrecht

Prof.mr. Jonathan Verschuuren, hoogleraar Internationaal en Europees Milieurecht, Universiteit van Tilburg

Prof.dr.ir. Pier Vellinga, hoogleraar Klimaatverandering Wageningen Universiteit/VU Amsterdam

Prof.dr. Louise Vet, hoogleraar Evolutionaire Ecologie, Wageningen Universiteit

Prof.dr.ir. Arjen Wals, hoogleraar Sociaal Leren en Duurzame Ontwikkeling, Wageningen Universiteit

Prof.dr. Gail Whiteman, hoogleraar Duurzaamheid en Klimaatverandering, Erasmus Universiteit Rotterdam

Prof.dr. Herman Wijffels, hoogleraar Duurzaamheid en Maatschappelijke Verandering, Universiteit Utrecht

Prof.dr. Aart de Zeeuw, hoogleraar Milieueconomie, Universiteit van Tilburg

Prof.dr. Bastiaan Zoeteman, hoogleraar Internationaal Duurzaamheidsbeleid, Universiteit van Tilburg

Tja zo’n leuke levenstijl in geïsoleerde villa met Prius voor de deur en dito status op  vriendenborrels wil je natuurlijk niet kwijt. Echt sneu dat het nu al zo snel afgelopen is voor ze. Of zouden er ook van die gladde opportunisten tussen zitten die we over 10 jaar na een lang sabbatical terugzien als hoogleraar rational optimism?