Opbrengstcurve, windenergie E-on: wisselvallige windstroom kan nooit conventioneel 1 op 1 vervangen

Opbrengstcurve, windenergie E-on: wisselvallige windstroom kan nooit conventioneel 1 op 1 vervangen

Maritiem Nederland toont in een ‘waarom bouwen wíj de Noordzee nog niet vol met molens’-artikel van Antoon Oosting hoe de kloof in werkelijkheidsbeleving tussen mainstream-journalisten en intellectueel integere mensen is gegroeid, die weigeren cheerleader van het establishment te zijn. Let wel, ik schreef vroeger ook wel eens voor Maritiem Nederland en hoereerde met ieder stuk papier voor wat grijpstuivers. Maar er zijn grenzen.

Antoon Oosting schrijft blij als een kind dat er zo gauw mogelijk nog 6 Gieg overcapaciteit aan windstroom op zee bij moet, en dat wij ‘beschamend’achter lopen bij het buitenland. Wat is daar ‘beschamend’ aan? Nadat ik dit weekend al berichtte over de vele gigawatts OVERCAPACITEIT aan stroomopwekking in NL die energiebedrijf Nuon nekt, waardoor Vattenvall al 4,4 miljard euro op deze miskoop moest afschrijven.

Antoon Oosting moet de rekening krijgen van 20 miljard euro en gedwongen aan de windenergie
Er zijn in Nederland teveel mensen die niet worden afgerekend op de consequenties van het handelen dat zij adverteren, wij noemen ze journalisten, politici en milieufreaks. De Romeinen lieten ingenieurs met gezin onder de bruggen logeren die ze bouwden. Dan weet je zeker dat zij een deugdelijke constructie maken. In de Codex van Hammurabi staat dat een bouwmeester die een huis bouwt dat instort en slachtoffers maakt, zelf ter dood zal worden gebracht. In de recente geschiedenis heeft zo iets één keer gewerkt: toen de Franse milieubeweging net als in Nederland fosfaat in wasmiddelen wilde verbieden, zei de staat: “Prima, maar jullie betalen de meerkosten als later blijkt dat fosfaat onschadelijk is”. De Franse milieubeweging staakte haar campagne onmiddellijk.

    Antoon Oosting hoort dus nu meteen of misschien pas over 5 jaar als de CO2-hypothese definitief ad acta is gelegd, een belastingaanslag van 20 miljard euro in de bus te krijgen, en als enige belastingbetaler op te draaien voor alle miljardensubsidies waartoe hij nu aanmoedigt om naar zee te dragen, en nou vooruit, zijn vrienden en familie ook, en de voltallige redactie van Dagblad Trouw kan hem ondersteunen. Ook moet Oosting gedwongen worden om zijn huis enkel van windenergie te voorzien, direct van molen naar meterkast, vallen er dagelijks gaten in zijn stukken als het even veel waait, dan weer even niet, dan weer een heleboel waardoor de stoppen van zijn huis ontploffen.

Ik zal even enkele beschamende fouten doorlichten die Antoon Oosting maakt, en ik vertrouw er op dat hij vanuit een misplaatst zelfbeeld van professional zijn defensie opzet en iets roept als ‘ja, maar jullie zijn die milieuseptisieee’. Juist ja. In de leefwereld van mainstream-journalisten en politici zijn standpunten niet meer dan contactgeluiden van een sociale groep, in plaats van op feitenanalyse gebaseerde argumentenverzamelingen die je alleen aanpast bij nieuw bewijs. Wie nu wil klagen ‘je mag niet op de persoon spelen’heeft vandaag een topdag: toe, zeur maar even, heerlijk oh wat lucht dat op.

Fout 1: jubelen over Denemarken dat ‘alle stroom uit wind gaat halen’

Als absolute koploper heeft Denemarken nu al zoveel windenergievermogen op land en in zee staan dat de Denen inmiddels 28 procent van hun benodigde elektriciteit uit windenergie halen (nee sukkeltje Oosting, ze hebben 28 procent van OPGESTELD vermogen in windenergie RZ). De Denen hebben verder zo veel capaciteit in aanbouw dat ze in 2020 hun elektriciteit voor 50 procent uit wind halen (nee sukkeltje Oosting, dat is OPGESTELD vermogen RZ). Doel is om in 2050 alle elektriciteit uit hernieuwbare energie te halen en niet meer afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen (Mijn doel is om volgend jaar te kunnen vliegen door enkel met mijn handen te wapperen dus als ik er maar in geloof en positief denk gaat het vast lukken RZ).

De klassieke denkfout, of ordinaire luiheid bij mainstream-journalisten is dat ze de jubelverhalen van overheden en windustrie integraal overnemen, in plaats van te kijken: vervangt het opgestelde vermogen aan wind ook een fossiele energiecentrale? Het opgestelde vermogen fossiele energie is in Denemarken alvast NIET gedaald, en corrigeer me please als ik ongelijk heb. Wat zien we in Denemarken gebeuren, zoals Cees le Pair al bekeek op basis van DATA in plaats van marketingverhalen van overheid en industrie?
DenemarkenCO2
We zien een enorme afname van CO2-emissies per kilowatthour in Denemarken van 1990 tot 2009 in de stroomproductie, doordat kolencentrales werden vervangen door gas. Echter, vanaf het punt dat Denemarken massaal windturbine-industrieterrein ging aanleggen rond 2000 , komt een kink in de curve bij de CO2-emissies per verkóchte unit stroom. Die gaan omhoog, want de efficiency van stroomopwekking keldert dankzij het inpassen van windenergie. De reden, wind waait veel als je het niet nodig hebt, of helemaal niet als je het wel nodig hebt. Fossiel vermogen moet altijd standby staan, wind kan geen conventioneel 1 op 1 vervangen. Iedere energie-malloot weet dat, waarom weet Antoon Oosting dat niet? Of verzwijgt hij het gewoon?

Fout 2: Windstroom 1 op 1 inspassen op net
Zoals wij al berichtten en De Ingenieur eveneens, moest Tennet sinds de Energiewende 1024 maal in Duitsland ingrijpen om onbalans op het net te voorkomen, vier maal vaker dan het jaar ervoor. Het was ook dit jaar een paar keer spontaan bijna Earth Hour/ blackout. De reden? Een plots overschot aan windenergie omdat het teveel waait, of juist omdat plots vermogen wegvalt. Je kunt die wisselvallige windenergie dus niet zomaar onbeperkt aan het net leveren, zonder het over te belasten. Nu misbruiken windmolenaars het Europese net als buffer met steun van de overheid, maar de limiet is snel in zicht. Als dat al bij mínder dan 20 procent wisselvallige energie het geval is Antoon Oosting, denk dan eens na: hoe zou dat bij 50 procent zijn? Oh, ja, ik hoor je al weer: ‘nou ja maar jullie zijn die milieuseptisiieee’. Juist ja.

Fout 3: rendement neemt toe verder uit de kust
Natuurlijk, de plaats waar je de meeste zonne-energie vindt is op de zon. Maar moet je daar dan een zonnecentrale bouwen? Terwijl Antoon Oosting met zijn offshore-marketingverhaal verder jubelt lezen wij dat windmolens vooral ver in zee moeten omdat het rendement dan zo toeneemt. Omdat het daar meer waait. De vraag is natuurlijk: hoeveel meer waait het daar om rendementsverliezen door transport te compenseren, en de explosieve stijging in onderhoudskosten? Die vraag niet eens willen stellen is onvergeeflijk.

Wie op de Noordzee zoekt naar offshore windturbines, ziet op het Nederlandse deel een krankzinnige leegte

Zo tekent Oosting op uit de mond van een aankomende subsidie-miljardair van Typhoon Capital, die van Henk Kamp (PvvdA) nu zijn miljarden mag cashen, om 600 Megawatt extra overcapaciteit aan windvermogen te instelleren boven Schiermonnikoog. Wie in de schedel van Oosting kijkt, ziet in het voorste deel een krankzinnige leegte. Antoon Oosting is kortom een typische doorsnee-journalistensukkel, hoererend voor het establishemnt, die waarheidsgehalte beoordeelt op mode, sociale acceptatie en sensatie en die houding verwart met objectiviteit en professionaliteit. Hier is geen correctie mogelijk.

Conclusie: Oosting is verlengstuk marketing offshore-industrie en overheid
Ik snap best dat Maritiem Nederland een blad is dat zich richt op de profiteurs van dit PvvdA-kabinet als Van Oord, Typhoon Capital, Vestas en Siemens die de Nederlandse belastingbetaler gebruiken om zo de crisis door te komen. Maar moet het werkelijk zo opzichtig? Zo hoeft Van Oord en Vestas niet eens meer te adverteren in Maritiem Nederland, ze krijgen- net als in alle kranten- al gratis advertenties waarmee druk op politici wordt gezet.

Hoofdconclusie: ik ben dommer dan Oosting
Niet dat Maritiem Nederland nu zo goed betaalde maar toch lacht Oosting als laatste. Hij kon voor dit verhaal een factuur indienen en maakt er vrienden mee bij bedrijven en overheid zodat hij nog meer marketingverhalen mag schrijven voor het op belastinggeld en geleend staatskapitaal drijvende establishement. Ik krijg alleen punten in de hemel. Of in de hel natuurlijk, als je de opinie van mijn vrinden van de milieubeweging over mijn bloggen hoort. Ach, voor de populariteitsprijs ben ik nooit gegaan, maar mijn ziel is nu eenmaal niet te koop. Wel bied ik van mijn kant bij deze aan: als over 5 jaar blijkt dat de aardse temperatuur wel weer omhoog schiet en onomstotelijk door onze CO2-uitstoot, dan mag Oosting mijn boekenkast, mijn laptop, computer, bureau en bureaustoel van 1 meter hoog op me laten vallen als vergelding voor de schade die ik het Nederlandse volk in dat geval zou hebben aangedaan.