ipcc_titanic

Er rest ons hier niets te doen dan te verwijzen naar een uitstekende blogpost van Marcel Crok – ook al opgepikt door Bennie Peiser van thegwpf.org – die Nederland weliswaar in het Engels vertrouwd maakt met wat het KNMI als officieel advies aan het IPCC heeft geadviseerd. OK we kunnen natuurlijk nog een poging doen de statements te populistisch te vertalen en zo meer begrijpelijk te maken voor Jan met de Pet. Gaan we:

  • Het IPCC heeft de wereld bedonderd door met oogkleppen op alleen te kijken naar door de mens veroorzaakte klimaatverandering
  • Het is niet meer te ontkennen dat natuurlijke klimaatverandering het klimaatsysteem stuurt en daarom moeten de oogkleppen af
  • Het was een fout en onwetenschappelijk om te streven naar een alomvattende klimaatbijbel
  • Het was bedrieglijk om de wereld te doen geloven dat er in de wetenschap zoiets als consensus over een klimaatbijbel zou kunnen bestaan
  • Het is belangrijk nieuwe en controversiële wetenschappelijke inzichten ruim baan te geven en ehhhh…. hadden we daar niet de journals voor?
  • Pachauri moet weg

Hier de link naar de pdf Submission by The Netherlands on the future of the IPCC van het KNMI.