VVD-gedeputeerde Bert Pauli stapt op na klimaatbluf bosbijstook Amercentrale (3)

Pauli hoort in functionerende democratie geen bestuurder te zijn

Pauli hoort in functionerende democratie geen bestuurder te zijn

In deel 3 van dit Bert Pauli (VVD)-biomassadrieluik, toon ik dat bij een normaal functionerende democratie Brabants VVD-gedeputeerde Bert Pauli niet langer bestuurder mag zijn, nadat hij loog tegen de PVV-fractie over klimaatvoordelen van bijstook van Amerikaans bos in de Amercentrale tegen een geschatte 5000 euro subsidies per uur.

Ook het door hem aangehaalde Green Gold Certificate kan namelijk geen betrouwbare kwantitatieve garantie geven over CO2-uitsparing. Vooralsnog veroorzaakt bijstook van duizenden hectares Amerikaans natuurbos in de Amercentrale juist een exorbitante TOENAME van CO2-emissies- in vergelijking met wanneer enkel kolen werden gestookt, zoals ik hier onweerlegbaar aantoon. Waarbij op geen enkele wijze vaststaat dat bosherplant deze (pas over ettelijke decennia) compenseert.

Green Gold Certificate valse concreetheid
Op 27 november 2012 is bij de Amercentale in de boeken gekeken door jurist Sikkema van Control Union uit Zwolle, dat is de accreditatie op de Green Gold S6-standaarden. Hierbij wordt een dagje gekeken of de papieren in orde zijn met betrekking tot bedrijfsvoering.

De beweringen in het Green Gold Certificaat S6 dat de bijstook van Amerikaans hout leidt tot maximaal 712,8 kg emissies per MWh energie- en dat de Amercentrale daar aan voldoet- is op géén enkele doorzichtige wijze hard te maken, aangezien

 • a. hoeveelheid koolstof in het gerooide natuurbos uit Georgia/Appalachen niet betrouwbaar geschat kan zijn: op mondiaal niveau liggen schattingen uiteen met een factor 10 (zie bv bij REDD). De wetenschappelijke discussie hierover is nog vol aan de gang
 • b. tot voor kort geen schattingen bestonden vanhet bosbeheer niet op biomassa was afgestemd, alles komt uit natuurbos dat was blijven staan of tot waardevol materiaal verwerkt wanneer Essent geen miljarden euro’s ‘groene’subsidie had gekregen. Er is geen betrouwbare nulmeting, van houtopstand, koolstofverlies bodem en residues
  • De CO2-emissieplafondnorm voor kolencentrales is nu door EPA in de VS gesteld op 1012 kg/MWh. Dus op welke wijze denkt men via Green Gold die 300 kilo emissies per Mwh te sparen door eerst natuurbos te rooien in de Appalachen in Georgia, het tot pellets te verwerken, dan te verschepen en dan hier bij te stoken tegen verlaagde efficiency, terwijl dat bos zonder subsidies uit Nederland was blijven staan?

  Efficiency kolencentrale keldert door houtbijstook: dus meer hout en kolen nodig per Mwh en dus méér CO2
  Vanwege punt b. toonden we al in de eerste blog dat houtbijstook in de Amercentrale moet leiden tot MEER CO2-emissies dan wanneer kolen was gestookt. Het is ZEKER dat deze emissies niet lager zijn maar hóger, dan wanneer enkel kolen werden gestookt. Want zoals de Green Gold standaard ook aangeeft daalt het rendement van de centrale door bijstook, wat het certificaat een ‘default efficiency factor’noemt, in principle 11.1:

  Actual efficiency of co-firing pellets in a specific utility (e.g. by using previous annual data). The default efficiency factor (= vermindering van efficiency) of co-firing a certain share of wood pellets is set on 39.2%.

  Je draait door bijbranden van duizenden hectares natuurbos uit de Appalachen per jaar in de Amercentrale dus bijna 2/5 minder efficient, en please, corrigeer mij als ik dit verkeerd heb begrepen. Ik vrees namelijk dat ik goed zit…. En dat heet dan ‘duurzaam’.

  Houtpellets onttrekken residue bos, op landschapsniveau EXTRA CO2-emissies
  Kwalijker is dat houtpellets méér koolstof aan het bos onttrekken, omdat voor biomassa alle houtige stof wordt verwerkt, ook residue dat bij boskap voor hout bleef liggen en langzaam in de bodem verging om door andere planten te worden opgenomen. Bij een normale dunning voor houtoogst blijft 90 procent staan, bij biomassa maar 10 procent. Zoals deze nieuwe discussiepaper ‘On the timing of Greenhouse Gas Mitigation Benefits’ aangeeft over emissievergelijkingen door biomassa, we hebben het dan over de STAND VAN WETENSCHAP ANNO 2013:

  In a bio-energyscenario where logging residues are collected en used for bio-energy(zoals in VS gebeurt, zie artikel Wall Street Journal), the forest carbon will be retained in the forest for shorter periods then under a reference scenario where residues are left to decay. This difference in timing of carbon emissions between thereference and bioenergy scenarios is a critical factor determining whether or not forest bioenergy is found to contribute positively
  to climate change mitigation. From the stand level perspective, the collected logging residues will be accounted as a carbon loss from the stand,i.e.,GHG emissions

  Dus omdat houtpellets bosresidue bevatten (dat bij boskap voor hout blijft liggen, verschil 90 procent versus 10 procent), dat normaal bleef liggen is de CO2-balans de komende decennia extra negatief.

  Green Gold Essent is pure klimaatbluf
  Misschien kan Green Gold garanties leveren over verantwoord bosbeheer, al voegt het niets toe aan FSC en PEFC> Maar het is op zijn best pure bluf te beweren dat je tot achter de komma een emissievergelijking met kolen kan maken, en dat die dan láger uitvalt, terwijl deze HOGER uitvalt en de standaard geen garantie geeft over compensatie daarvan.

  Samengevat de milieunadelen van bosbijstook door Essent:Je moet

 • a. méér hout en kolen stoken om evenveel energie te maken om volgens onze overheid ‘groene energie’te maken, wanneer je hout bijstookt: je efficiency verláágt en dat noem je dan duurzaam.
 • b. Het duurt vele decennia voor je die reeds uitgestootte emissies weer zou compenseren, waarbij de
 • discussiepaper hier aangeeft dat die compensatie volledig afhangt van het gevoerde bosbeheer.
 • c. Omdat houtpellets ook residue verstoken dat anders in het bos werd opgenomen VERGROTEN houtpellets de CO2 emissies éxtra, ook als er wél beheer op biomassa plaatsvindt (waarbij je residue laat liggen)

   Daarnaast verlaagt beheer voor biomassa de productiviteit van de bosbodem door deze onttrekking, zoals door mineralen en vraagt dus om bemesting en mineralendepositie.

  Transportemissies veel groter, in tegenstelling tot wat Bert Pauli beweerde
  Bert Pauli deed vragen over transportemissies af met ‘nou eeh, kolen komen hier ook per schip’. Bertje Bertje, je denkt echt dat wij gek zijn? Wat bij een vergelijking kolen/biomassa verder achterwege blijft is dat kolen een hogere energiedichtheid hebben: uit één klein oppervlak komt meer energie, terwijl de duizenden hectares bos waarop de Amercentrale brandt veel meer arbeid en transportbrandstof vergen. Bedenkt dat voor pelletproductie ook extra energie nodig is. Ook neemt de milieubelasting enorm toe, omdat bosbijstook mineralen onttrekt, de bosbodem verarmt, noopt tot herplant van snelgroeiende monocultures, erosiegevaar vergroot enzovoort.

  De Appalachen (VS) bron van het bos dat Essent in kolencentrale verbrandt voor miljarden euro's subsidie

  De Appalachen (VS) bron van het bos dat Essent in kolencentrale verbrandt voor miljarden euro’s subsidie

   Onvermijdelijk volgt uit de wijze waarop VVD-gedeputeerde Bert Pauli Statenvragen beantwoordde- ons beleid spaart CO2-emissies en helpt tegen klimaatverandering- dat Bert Pauli een oplichter en leugenaar is, nadat hij ons met een kluitje in het riet wilde sturen. Niet doen Bertje, dan zetten we de zaag in je overtollige bestuurlijke biomassa. Moet ik nog een Dikke van Dale-definitie geven van het woord liegen, of kunt u dat zelf ook bedenken?
  Door |2013-07-05T12:27:30+00:005 juli 2013|16 Reacties

  16 Comments

  1. Rypke 5 juli 2013 om 12:48 - Antwoorden

   Vindt men het nog gek dat mensen naar de PVV vluchten. KOmt dat
   a. doordat mensen ’s ochtends opstaan, en plots als bij toverslag aan een onverklaarbare geestelijke aandoening lijden, een mysterieuze op niets dan ongefundeerde emotie gebaseerde ‘ontevredenheid’die zomaar uit de lucht valt (de PvdA ‘deskundigen’-verklaring), allemaal vleeshufters.,..
   b. omdat zittende elitepolitici een visie- en integriteitsloze pot nat zijn die zowel ter linker als rechterzijde belastinggeld verkwisten, meestal omdat zij een gevestigd belang hebben daarbij

   Pauli, wees een vent en stap op!

  2. Dino 5 juli 2013 om 13:00 - Antwoorden

   Heel goed Rypke om deze waanzin aan de kaak te stellen
   Wie begint er een petitie…. http://www.gopetition.com ?

  3. Niek Rodenburg 5 juli 2013 om 14:29 - Antwoorden

   Zolang een Juncker uit Luxemburg zegt dat een leugentje af en toe moet kunnen, zolang een Geertsema van Milieudefensie in december 2012 voor de radio zegt dat je mag liegen voor de goede zaak (het ging over schaliegas) en zolang Pauli door de VVD top in Den Haag wordt gedekt, blijft Pauli liegen en bedriegen over pellets.
   Hij had beter van Rey kunnen heten…

   VVD-gedeputeerde Pauli is de zoveelste liberaal met een luchtje…

   Heb je al eens uitgezocht welke verbanden er tussen Pauli en Essent zijn Rypke? Ook familieleden al gescreend?

  4. Mario 5 juli 2013 om 14:36 - Antwoorden

   Ik ben het eens biomassa certificering niet ideaal is en voor verbetering vatbaar. Het is goed dat daarop geschoten wordt om een verbeteringsproces op gang te brengen. Ik ben het niet eens met de toon van dit artikel. Naar mijn mening is biomassa de meest belovende vorm van duurzame energie in Nederland en daarvan is meestoken in kolencentrales weer de duurzaamste, vanwege het hogere rendement en de betere filters. Wel moet sprake zijn van van kortcyclische biomassa. Dus er moet weer anngepland worden. Daarvoor is goede certificering nodig. Dat behoeft een constant verscherping van de normen en controle. Afschieten van deze optie zou echter zonde zijn. Ook aan zonne energie zitten minder milieuvriendelijke kantjes.

  5. JanWaalwijk 5 juli 2013 om 14:46 - Antwoorden

   En wat is er “duurzaam” aan het verbranden van iets, beste Mario? Zeker gezien dat iemand nodeloos een bos moet omhakken, pellets ervan maken, die pellets met een schip naar Rotterdam verschepen, vanuit Rotterdam met een binnenvaartschip naar de betreffende centrale verschepen, met een op diesel lopende machine lossen uit het binnenvaartschip. Is moeilijk he ergens alle aspecten van bekijken? Zeker als je lijdt aan “duurzame” tunnelvisie.

  6. Rypke 5 juli 2013 om 15:23 - Antwoorden

   @mario:

   Naar mijn mening is biomassa de meest belovende vorm van duurzame energie in Nederland en daarvan is meestoken in kolencentrales weer de duurzaamste, vanwege het hogere rendement en de betere filters.

   Waarop baseer je die bewering? Getallen, feiten, kostenbaten-vergelijkingen graag, geen geloofsuitspraken aub

   Wel moet sprake zijn van van kortcyclische biomassa. Dus er moet weer anngepland worden. Daarvoor is goede certificering nodig. Dat behoeft een constant verscherping van de normen en controle. Afschieten van deze optie zou echter zonde zijn.

   Wat voegt certificering nu toe? Het is iets als ‘een keurmerk in het leven roepen en papierwerk omdat wij niet vertrouwen dat de nationale wetten toereikend zijn’. Wat voegt dit toe aan de evidente verspilling van grondstoffen die ‘biomassa’ inhoudt, het op de meest laagwaardige wijze verbruiken van hoogwaardige biologische grondstof

   Je ‘mening’ interesseert me dus niet zo, toon me de nummers waarop je standpunten baseert

  7. Hugo Matthijssen 5 juli 2013 om 16:11 - Antwoorden

   Nu was biomassa een van de balonnen van greenpeace dei nu roepen dat het geen co2 bespaart. Dezelfde club zit met 5 mensen in het nationaal energie overleg.
   Op dit moment verstoken we nog steeds suiker graan palmolie en koolzaad mee met onze motorbrnadstoffen
   In Indonesie zijn onlangs gigantische arealen oerbos verbrand om daar palmolie te gaan kweken. In buurlanden werd het leven ontwricht door de rook.
   nu komt daar ook de houtpallets bij en verbranden we bossen uit de VS en Canada.
   ( Er zijn meer dan 1 miljard mensen die over onvoldoende voesel beschikken)
   De onrust in Egypte is voor een belangrijk deel een gevolg van veel te hoge voedselprijzen met name mais en eetbare olie zijn voor mensen daar onbetaalbaar aan het worden.
   Wacht maar tot ze het echt door hebben dan komen ze het hier wel ophalen.
   Dan hebben we echte klimaat vluchtelingen.
   Daarnaast
   Het meest stomme wat we kunnen die is windmolens aansluiten op een vraag gestuurd net. Al jaren is bekend is dat die ook niets bijdragen.
   Nu wordt het laatste sprookje uitgespeeld de zonne stroom.
   De malloten doen net of we het daar mee kunnen redden.
   Ondertussen luid roepen dat we onze fossiele centrales moeten sluiten en schaliegas moeten laten zitten.

   Zij zijn gek en wij lijken wel gek dat we dit blijven pikken.
   Het wordt zo langzamerhand tijd voor echte actie.

   • David 5 juli 2013 om 18:06 - Antwoorden

    [Het meest stomme wat we kunnen die is windmolens aansluiten op een vraag gestuurd net…]
    Eigenlijk hoeven we ons hierom niet zo druk te maken. Nu lijken wind- en zonneenergie nog wat, alleen door de backup met fossiele brandstoffen. Maar als het aandeel van zon en wind in de energievoorziening nog wat groeit dan wordt het systeem instabiel. Harde lessen, dat wel en verspilde miljarden.
    Met een echte energietransitie heeft het allemaal niets te maken.

  8. David 5 juli 2013 om 17:57 - Antwoorden

   Biomassa stoken is terugkeren naar de praktijken van primitieve volkoren, die immers hun eten bereiden op vuurtjes van gesprokkeld hout en gedroogde poep. “Terug naar de natuur” romantiek. Biomassa kan beter worden gebruikt als grondstof voor bv plastics.

  9. Rypke 13 augustus 2013 om 22:27 - Antwoorden

   Helaas Bert Pauli, je positie is steeds minder houdbaar nu ook het Planbureau voor de Leefomgeving zich tegen bomenbijstook keert
   http://fd.nl/economie-politiek/575131-1308/biomassa-kan-klimaatdoel-in-gevaar-brengen
   Het kappen van bomen voor bio-energie – als vervanging van fossiele brandstoffen – belemmert mogelijk het halen van de klimaatdoelen voor 2020 en 2050.

   Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), de belangrijkste adviseur van de overheid op gebied van klimaat en milieu.

   De kans is groot dat bij gekweekte biomassa de uitstoot van broeikasgassen eerst tientallen jaren stijgt, voordat hij gaat dalen. ‘Het kan wel 100 jaar duren voordat er sprake is van een vermindering.’
   Het Nederlandse kabinet staat op het punt om een forse impuls te geven aan de opwek van duurzame energie. Het bijstoken van biomassa in kolencentrales gaat daar aan bijdragen.
   Bouwmateriaal
   Rest- en afvalhout heeft de voorkeur van het PBL, dat het onderzoek uitvoerde samen met Alterra Wageningen UR. ‘Het blijft voor de koolstofbalans daarom gunstiger om gekapt hout eerst toe te passen als bouw- of productiemateriaal en het pas aan het eind van de levensduur in het afvalstadium als bio-energie in te zetten.’

  Geef een reactie

  Conform ons Privacybeleid maken wij gebruik van Cookies om onze website beter te laten werken. OK