Vogelconcentratie: hoe hou je hier 500 meter afstand?

Vogelconcentratie: hoe hou je hier 500 meter afstand?

Dat je afstand houdt tot een Wadplaat vol zeehonden, dat ging eenvoudig toen er nog 500 waren op het Wad. Nu zijn er 8-10.000 op het Nederlandse Wad en 30.000 in het gehele Wad, en door verzanding zijn er meer wadplaten vol zeehondenvlees. Dus hoe kun je nog voldoende afstand houden om aan de regels te voldoen van de natuurbureaucratie, het cordon van Groen Links stemmende bureautijgers dat de natuur kent van plaatjes, rapporten en dagrecreatie.
Lees hier de ‘generieke voorwaarden’ waar een garnalenvisser aan moet voldoen, voor een visvergunning. De leukste is G3

G3: rustende/zogende zeehonden niet verstoren, 1500 meter afstand

Theoretisch heeft iedere zeehond dus een ‘rustruimte’zonder ‘verstoring’nodig van 7 vierkante kilometer (pi r kwadraat). Smeer je de zeehonden egaal uit, dan heb je een’verstoringsvrij’ gebied ter grootte van Frankrijk nodig.

Zeehonden doen kunstjes voor vissers
En dan, als die zeehond juist vissersschepen achtervolgt, en de vis uit je netten trekt, hoe hou je dan nog afstand? Ik was vorige week mee te vissen op het Wad, en ze springen nog net niet aan boord, die zeehonden. We werden achtervolgd door een jonge zeehond, die allerlei salto’s en kunstjes op voerde voor ons bij het achterschip. Alsof hij door Lenie ’t Hart gedresseerd was, om zo donateurs te verleiden. Dat was zo’n rustende zeehond waar wij 1500 meter afstand van moesten houden. Dan denk je wel even: wie verzint zo’n regel, en waarom 1500 meter afstand? Die zeehonden zijn gek op vissersschepen, ze zijn er niet bij weg te slaan… Iedereen die wel eens in de natuur komt kan dat zien, maar mogelijk is praktijkervaring teveel gevraagd voor ‘natuurdeskundigen’die deze regels verzinnen.

Nog een andere voorwaarde:

G6 : bij vogelconcentraties 500 meter afstand

Het begrip ‘vogelconcentratie’is zacht gezegd nogal ruim. Wat als meeuwen en aalscholvers je schip achtervolgen…Je moet als garnalenboot vol gas over het Wad racen in de hoop die vogelconcentraties te vlug af te zijn, om aan deze voorwaarde te kunnen voldoen. Of zijn het concentraties vogels waar deze of gene natuurbureaucraat of Lenze Oehoenestkapsel Hofstee op enig of ander moment een specifieke voorliefde voor heeft?

Uiteindelijk komt de aap uit de mouw. De natuurbureaucratie kent het verschil niet tussen esoterie en ecologie, gelijk haar politieke zielsverwanten van de milieubeweging

‘Een belangrijke generieke voorwaarde is het voorkomen van verstoring, zodat de rust gewaarborgd kan blijven’.

Een belangrijke voorwaarde van wit, is dat het blank is, zodat het licht lijkt. Oftewel, welke natuurpraktijkvreemde Groen Links-bureausukkel heeft dit gel## geproduceerd?

Ik pleit al 8 jaar voor afschot van zeehonden voor Texels zeehondenbont met Waddengoud-keurmerk: hebben de overgebleven zeehonden weer meer rust en voedsel, want de belangrijkste verstoring voor een zeehond is een andere zeehond.

Ik krijg de handen niet op elkaar, maar als je gewoon een oogstvisie op de natuur hanteert, waarin de mens deelnemer mag zijn- in plaats van de Groen Links/bureausukkelvisie waarin de mens verboten is, een plaagsoort die uit dient te sterven (zo zielig zijn die milieuzieligerds)- wat is nog het probleem? De Denen doen het ook.