Bram-van-Ojik

Groenlinks neemt zeer plotseling afscheid van duurzaam beleid. Met veel bombarie heeft Bram van Ooijk onder de vlag van NeeSF een online petitie gelanceerd tegen duurzame verspilling. De partijleider claimt:

Het is van de zotte om in tijden van enorme bezuinigingen te kiezen voor Jokkende Science Fiction (JSF). We moeten stoppen met dit miljarden verslindende project.

Het is opmerkelijk dat Groenlinks dat altijd een voorvechter was van duur-zame projecten, nu ineens op rentabiliteit let en pleit voor beperking van overheidsuitgaven. Naast de duur-zame windmolens en zonnepanelen en elektrische auto’s is een van de projecten die volgens Groenlinks moet worden geofferd de duurzame vernieuwing van de luchtmacht met een state of the art toestel dat weer een hele generatie mee kan. Van Ooijk daarover:

Dit toestel is weliswaar veel duurzamer dan de bestaande F16’s maar als duurzaam duur-zaam wordt, dan doen wij niet meer mee. Bovendien weet ik uit betrouwbare bron dat de replica van de Fokker C.X. uit 1940 waaraan in het nieuwe Nationaal Militair Museum wordt gewerkt, een uitstekend betaalbaar-zaam lokaal geproduceerd alternatief is voor de Jokkende Science Fiction van de Amerikanen.

Op de vraag hoe het komt dat de groenste partij van Nederland ook duur-zame projecten als windenergie als miljardenverslindende Jokkende Science Fiction (JSF) ziet antwoordt van Ooijk kalm:

Het is steeds duidelijker dat klimaatwetenschap Jokkende Science Fiction (JSF) is. Wat dat betreft is het nog erger dan met het nieuwe vliegtoestel dat tenminste wel echt duurzaam is. Als de overheidsfinanciën het zouden toestaan zouden wij absoluut voor deze duurzame grensverleggende technologie zijn. Bij windenergie is het nog erger. Dat is zeer duur-zaam maar juist niet duurzaam. In het Engels noemen ze dat all-pain-for-no-gain.

Positief bij effect van de ommezwaai bij Groenlinks is dat in feite alle verdere bezuinigingen overbodig zijn.

Wat ons betreft is bezuinigen helemaal niet meer nodig als je alle Jokkende Science Fiction (JSF) wegsnijdt. Om dit te versnellen hebben wij onmiddellijk de banden verbroken met die NGO’s die de JSP voortdurend voeden. Om te beginnen hebben wij radicaal gebroken met Greenpeace en WNF. Wij bepleiten inname van de ANBI-status van deze lobbyclubs die alles in de schaduw stellen van wat er ooit voor een paar mooie vliegtuigjes is gelobbyd. Nu we stoppen met de vliegtuigjes en duur-zame energie en we de JSF weeer verruilen voor echte wetenschap is het ook meteen duidelijk dat we vol moeten inzetten op schaliegas en kernenergie. Wij zijn tenslotte een progressieve partij en geen club van reactionaire salonsocialisten.

Van Ooijk drukt alle lezers van Climategate.nl, dat hij een uitstekend opiniërend wetenschapsblog vindt, op het hart om vooral de online petitie NeeSF te tekenen. Op de vraag waarom in die afkorting het woordje Jokkend is weggelaten antwoordt hij:

Op de keper beschouwd is alle Science Fiction leugenachtig. Het leidt af van de werkelijke problemen van nu en jaagt de mensen angst aan. De uitdagingen voor de mensheid liggen in het nu. Voor jezelf en je naasten. Voor Nederland en de wereld. In het verleden is het steeds zo geweest dat voortschrijdende technologie tijdig arriveerde om de uitdagingen van een volgende generatie te tackelen. We moeten af van de angstindustrie die onze economie kapot maakt door ons te dwingen steeds twee generaties naar voren te kijken terwijl daar niets te zien en niets te halen is.

En of het niet tijd wordt voor een naamswijziging van de partij?

Niks hoor. Ons gewijzigde beleid staat een groeiende benutting van fossiele brandstoffen voor. Vooral omdat dit een uitstekend voorbeeld is van recycling. De door de natuur aan de kringloop ontrokken koolstofvoorraden worden weer in kringloop gebracht en planten en landbouw profiteren maximaal van het CO2-bemestingseffect. Hoe meer CO2 hoe groener en dus zijn wij gewoon de groenste progressieve techno-optimistische partij van Nederland. Groenlinks dus!

Hartelijk dank voor dit interview. Ik knijp mezelf of ik droom. Ik droom. Wat ik niet droom is het statement bovenaan. Dat staat er echt bij de petitie:

Het is van de zotte om in tijden van enorme bezuinigingen te kiezen voor de JSF. We moeten stoppen met dit miljarden verslindende project.

In de woorden van Nassim Nicholas Taleb is Van Ooij domain dependent. Hij ziet de overeenkomsten tussen beleidsgebieden niet ondanks dat hij er met zijn neus bovenop staat. Jammer.