Marketingcampagne-affiche voor 'duurzame' energie

Marketingcampagne-affiche voor ‘duurzame’ energie


Op 26 november geeft Ad van Wijk – Eneco-adviseur/ TU Delft- een lezing voor de NWEA-lobby voor windmolens op zee in Rotterdam, waarvan zijn Eneco reeds met 850 miljoen euro subsidies profiteert via windfarm Q10. De lobby zou zonder subsidies uit klimaatbeleid van de overheid imploderen. Ad van Wijk is de ex-topman van het failliete Econcern. De ex-Econcern-collegae van Ad van Wijk zitten nu in Typhoon Capital, dat aast op 4,2 miljard euro subsidies voor een windfarm boven Schiermonnikoog.

‘Klimaatbeleid is terugdraaien vrije energiemarkt’
Klimaatbeleid uit Brussel is zuivere energiemarktinterventie door de overheid. Het is- zo stelde NUON-topman Huib Morelisse in De Ingenieur- het terugdraaien van de vrije energiemarkt, die in de jaren ’90 ook uit Brussel over onze nutsbedrijven werd uitgerold. De overheid bepaalt namelijk wat ‘duurzaam’ heet en trekt deze inefficiënte energievormen voor op basis van bureaucratische criteriamet tientallen miljarden euro’s subsidies. Om een papieren doel te halen van 20 procent dure energie in 2020.

Zo verbrandt onze overheid zo alleen al dit jaar 3,2 miljard euro SDE+-subsidies. Dankzij Minister Brinkhorst werden Nuon en Essent gesplitst in energiebedrijf en netwerkbedrijf. Die netwerkbedrijven als Liander (in de Nuon-regio) zetten de energieconsumenten nu af met honderden euro’s ’transportkosten’, waarvoor ze geen zak hoeven doen, behalve een bankrekening openen. Eneco werd als enige NIET gesplitst, al bepaalde het Europees hof van Justitie vorige week dat de overheid dit wél mag afdwingen.

Maar…je kunt het ook heel anders zien, daarvan ben ik me bewust. Zoals onze Ad van Wijk.

Volgens deze hoogleraar fjoetjur enerdjie sistums in BN de Stem zijn miljardensubsidies voor windmolens het gevolg van een gezonde markt.

Nuon, concurrent van Eneco moet een nieuwgebouwde efficiënte gascentrale stilzetten dankzij dump van (zwaar gesubsidieerde) windstroom-overschotten uit Duitsland én goedkope kolen uit de VS. Dankzij de economische crisis daalt ook het energieverbruik, wat de overcapaciteit doet groeien. Het bedrijf lijdt zo alleen al dit jaar een half miljard euro verlies. Ook Essent kondigt aan gigawatts vermogen stil te zetten, om vergelijkbare redenen.

“Natuurlijk is het vervelend als bedrijven moeten sluiten doordat ze geen winst meer maken, maar dat is een gevolg van hun eigen investeringsbeleid. Ik snap dat het niet leuk is, maar zo werkt de markt,” aldus Van Wijk.

Ad van Wijk werd Eneco-adviseur, Eneco slokte zijn Ecofys op, deel van de failliete Econcernboedel. ‘Zijn’ Eneco is nog deels een staatsbedrijf, waarbij de gemeente Rotterdam aandeelhouder is, terwijl enkele provincies binnenliepen door Nuon en Essent te verkopen. Splitsing van netbeheer en Delta en Eneco hangt in de lucht na de uitspraak van het Europese hof van Justitie, maar Eneco verzet zich en heeft de milieubeweging mee.

Essent zou niet mogen klagen, want die krijgen al een miljardje of 3-4 MEP-subsidies om bos bij te stoken in de Amercentrale. De PVV Brabant zou gedeputeerde Bert Pauli KEIhard aanpakken hierover. Maar ik bedacht me, in Brabant is alles kei, keivet, en dus ook eh, keihard. Pauli zit er nog. Keigoed van ‘m.

Oh ja, dat Tennet afgelopen jaar in Duitsland al 3 maal zo vaak moest ingrijpen om blackouts te voorkomen- mede dankzij plotse overschotten windstroom: ‘bangmakerij’ volgens onze Ad. Een heel bijzonder hoogleraar, die Ad van Wijk…Op een heel bijzondere markt. Laurens Jan Brinkhorst, je zou je hoed opeten. Eet smakelijk.