GRAFIK Antarktis / Meeresspiegel
De Nasa meldde dat het oppervlak van het Antarctisch zeeijs dit jaar naar een nieuw record groeit, 4 procent boven ‘normaal'(het gemiddelde tussen 1981-2010). Het instituut haast zich te melden dat het oppervlak nog niets zegt over het volume en dat het landijs op Antarctica nog wel zou afnemen (wat alleen geldt op het meest onderzochte deel van Antaractica). Dat doen ze nu niet wanneer de Nasa schreeuwt dat het einde der tijden nadert, omdat het zeeijs rond de Noordpool is geslonken sinds 1979.

Meer aandacht voor arctisch zeeijs geografisch-academisch verklaarbaar
Waarom het oppervlak van het arctisch ijs in die periode is afgenomen, en dat van de Zuidpool toenam, daarover tasten onderzoekers in het duister. Vast staat dat het arctische zeeijs menig academicus helpt aan media-aandacht, waar het onderzoek anders onder stof zou verdwijnen. Zo nam het tegenwoordig milieuactivistische krantje Bionieuws het bericht ‘Minder kariboes door minder zeeijs‘.

Dan vraag je je af: sinds wanneer hebben de rendieren van de kerstman ook maar enige relatie met ijs op zee? Is dit niet een poging van onderzoekers om met weinig sexy voedselonderzoek aan rendieren de krant te halen, door als klimaatprostituee mee te liften op drijvend zeeijs?

“Since plants are emerging earlier in the year, they tend to be older and past their peak nutritional value by the time the hungry caribou arrive to eat them,” said researcher Jeffrey Kerby. “The animals show up expecting a food bonanza, but they find that the cafeteria already has closed.

Het blijkt dat de onderzoekers in een klein deel van Groenland vonden, dat daar over een periode van 20 jaar minder karibou-kalveren werden geboren. De redenering is nu als volgt:
1. Karibous profiteren van nutrientenrijke jonge vegetatie in het voorjaar
2. Bij hogere temperaturen komt die vegetatie eerder tot wasdom, en neemt het nutrientengehalte af
3. De trek van karibous wordt getriggerd door daglengte
4. De karibous zouden ’te laat’komen, het mismatch-verhaal dat ook de carriere van Christiaan Both en co tot grote hoogten helpt
5. Theoretisch gezien kan minder zeeijs in het voorjaar lokaal bijdragen aan hogere temperaturen
6. Het zou kunnen zijn dat minder zeeijs in dit deel van Groenland bijdraagt aan hogere temperaturen dan elders
7. Het nutrientengehalte is één van de peilers die de hoeveelheid nakomelingen kan bepalen
7. Dan is het theoretisch mogelijk dat daardoorzzzzzz

Je gaat het zien als je het door hebt.Dit is nu in mijn ogen een klassiek gevalletje klimaatprostitutie, op zeeijs meeliften, en wat er mis is binnen de wetenschap. Is dat geen verklaring voor overmatige aandacht voor noordelijk zeeijs dat afneemt, terwijl het zeeijs op het zuidelijk halfrond groeit?