toby-blauw-oog

 

Het KNMI heeft een “Kenniscentrum”. Dat is newspeak voor “klimaatverwarring” of “klimaatrookgordijn”. Ene Richard Bintanja en Caroline Katsman – heb geeneens zin om hun namen te Googelen – publiceren op 30 september jl. en dat is dus 2013 of TWEEDUIZENDDERTIEN een analyse van het arctisch zeeijs van 1979 tot 2012: Zeeijsbedekking in het noordpoolgebied neemt gestaag af. Nu schreef ik onlangs Onwelgevallige satellietwaarnemingen noordpoolijs voor 1979 weggemoffeld en toonde daarin deze grafiek uit het eerste IPCC rapport:

Tot zover over de keuze van het “kenniscentrum” om een analyse in 1979 te laten beginnen. Nu dan de vraag: waarom een analyse tot 2012 terwijl de zeeijsjury 2013 net heeft gesproken: een 61% herstel van het zeeijsminimum van 2013 ten opzichte van 2012. Dus trek ik de volgende vergelijking:

Het KNMI artikel is als van een vrouw die bericht dat haar man in de jaren 1979-2012 steeds minder huiselijk geweld toepast. Voor 1979 werd ze geregeld in elkaar geslagen maar dat zegt ze er niet bij. Em wat ze ook verzwijgt is de reden van het DIKKE BLAUWE OOG waar ze mee rondloopt omdat haar man in 2013 weer is gaan meppen.

Zo bar heb ik ze zelfs van het KNMI zelden gezien.