Bauke Geersing.

Van een onzer correspondenten.

Mr. Bauke Geersing, voormalig directeur NOS, vraagt aan het Commissariaat van de Media om onderzoek te doen naar stelselmatige eenzijdige berichtgeving van de NOS.

Op basis van zijn analyse en correspondentie van tien maanden met de Hoofdredacteur van NOS Nieuws blijkt, dat het NOS-Journaal stelselmatig, structureel, doelbewust onevenwichtig bericht over een aantal belangrijke maatschappelijke vraagstukken: stikstof, klimaat, energie, immigratie, slavernijgeschiedenis en de dekolonisatiegeschiedenis.

Onevenwichtige aanpak NOS is in strijd met de Mediawet: cancelen van tegengeluiden.

Geersing schrijft:

‘De NOS verzaakt haar wettelijke plicht, zij negeert (wetenschappelijke) tegengeluiden, zelfs als die, zoals in geval van het klimaat, van een Nobelprijswinnaar (2022) komt. Hoewel de NOS over die (wetenschappelijke) tegengeluiden wordt geïnformeerd, toont zij daarvoor geen interesse. Er lijkt zelfs sprake te zijn van het bewust cancelen van tegengeluiden, bewuste keuze voor eenzijdige, vooringenomen verslaggeving, waarbij activistische groepen, bekende Nederlanders, die op gevoel werken, wel een ruim podium wordt geboden.’

Geersing vindt dit een uitermate zorgelijke situatie.

Zeker gezien de verkiezingscampagne voor de Tweede Kamer is het volgens hem van groot belang dat de Nederlanders erop moeten kunnen vertrouwen dat de NOS, als primaire informatiebron, zoals de NOS zelf stelt in ‘Taken & Missie’, op evenwichtige wijze ook daarvan een beeld geeft.

De voormalig NOS- directeur overlegt aan het Commissariaat een ‘briefwisseling’ met de hoofdredacteur van NOS Nieuws Giselle van Cann die stelselmatig niet van een inhoudelijk antwoord werden voorzien, zoals:

‘Eerder publiceerden Han en Jippe, Hoogeveen op 17 juni 2022 een wetenschappelijke publicatie in het International Journal of Climatology, dat CO2 een zeer kleine invloed heeft op de klimaatverandering in Nederland. Het NOS-Journaal besteedde er geen aandacht aan.’

Recent is uitgebracht, The Frozen Climate Views of the IPCC – An analysis of AR 6 van Clintel. Op grond van de analyse van dat IPPC-rapport blijkt dat er sprake is ernstige missers, onjuiste interpretaties en andere onvolkomenheden.

Geersing:

‘Er is door de NOS geen aandacht aan besteed.’

***

Zie ook hier, hier, hier en hier.

***