iri

De Tweede Kamer stemde afgelopen week voor de motie van CDA’er Jaco Geurts, die opdraagt niet meer visgebieden te sluiten zoals vastgelegd in het hier veel beschreven VIBEG-Akkoord: de gefaseerde sluiting voor Noordzeekustvisserij van een visgebied ter grootte van de provincie Utrecht vanaf 2014 .

Daarmee is de politieke angel al uit het in december 2011 afgedwongen akkoord dat visserijbestuurders Pim Visser (VISNED) en Johan Nooitgedagt (Vissersbond) sloten met milieuclubs uit angst voor procedures.  Regelmatig gaf ik met de SWNM mijn ongezouten mening over deze falende defensieve strategie, sinds de zeer stevig binnengekomen blog Macchiavelli met zwarte zee-eend als wapen. Een zelfde benadering waarmee vissers bij PO’s nu door hun voorlieden in Viswad worden getrokken, met het valse argument dat zo de NB-wetvergunning verzekerd is: terwijl er nog niet eens een beheerplan is. En het noodzakelijke ecologische onderzoek ontbreekt.

De aanval blijkt toch de beste verdediging
Ik pleitte steeds voor een offensiever strategie. In korte tijd jezelf bekend, omstreden en impopulair maken, dat is volgens mij wel gelukt in het viswereldje. Inclusief bij de vele ‘deskundigen’ en milieuclubs die daar omheen zwemmen. Uiteindelijk werd die strategie in Zoutkamp opgepakt met het Vergunningenhuis, en de rest is geschiedenis. Dit is het begin van een opgaande lijn, en nu doorpakken. Nu is het nog afwachten wat de officiële bezwaarprocedure tegen VIBEG oplevert, waarvan de uitspraak door de Dienst Regelingen is uitgesteld.

De offensieve strategie blijkt in enkele maanden al vruchten af te werpen, en toont het failliet van de Nooitgedagt/Calimero-aanpak (Zij zijn groot/eng en ik is klein, dat is niet eerlijk). Calimero probeert nu zijn straatje schoon te vegen in Visserijnieuws. En krijgt als dank daarvoor nog tot zijn pensioen het pluche. Dus laten we vooral niet zeggen waar het op staat maar als Chinezen met verstopte stoelgang naar elkaar blijven glimlachen, en ondertussen messen in elkaar’s rug steken. Goed idee.

Uiteraard zijn de SWNM en ik overladen met bedankjes na dit klinkende resultaat.

Grapje, en natuurlijk heb ik met lobby verder niets uit te staan, mogen die vissertjes lekker zelf doen. Hooguit met de munitie. Laat ik mezelf hier maar op de borst kloppen en schrijven dat  zonder Climategate.nl als katalysator en de SWNM dit niet zo was opgepikt (ook bij vissers zelf, ze hadden het bijltje al neergegooid), al kan een bel op het Binnenhof nog zo hard beieren. Natuurlijk is dit ook nog maar het begin…

Hoor een Zoutkamper praten over de zwarte zee-eend en zijn bejaging in buurlanden, dan lijkt dat veel op buikspreken .  Alle eco-inhoudelijke argumenten zoals verwoord in Telegraaf en Elsevier en procedures komen van een u wel zeer bekende blogger, en uit publicaties van de SWNM. De enige rechtvaardiging onder gebiedssluiting- wanneer je gaat uien pellen in Imaresrapporten- bleek een wintergast, de zwarte zee-eend waarvan nooit enige relatie tussen voorkomen en kustvisserij is aangetoond.  Dat hadden visserijvoorlieden met een ecoloog ook zelf al jaren eerder kunnen uitvogelen en opschrijven. Maar dat deden ze niet, je hoorde alleen af en toe wat Calimero uit de vissershoek.

irritMaar ja, wat staat er op een fles Chloor? Irriterend.
Ik op mijn beurt wist ook niet dat dank zo stonk. Het is een offer voor je onafhankelijkheid. Als ik in Den Haag wel mijn mening mag geven bij het Ministerie, waarom zou ik dan mijn ongezouten mening thuislaten wanneer ik naar Zoutkamp of Wieringen afreis, in de hoop op een afkoopsom? Leaver dea as slaef. Ik ben van niemands belang, behalve van mijn eigen analyse en visie die in dit dossier op basis van ecologisch bewijs en maatschappelijke ethiek (hoe mensen uit naam van valse natuurbescherming worden behandeld door de overheid/NGO’s) in het voordeel van vissers uitviel.  Dat kan ook best anders, wanneer bewijs een andere richting wijst.

In al te veel eerlijkheid zit natuurlijk een zekere vorm van domheid. Je verdient veel meer met het smeren van verbale vaseline, het wereldje van duurzaamheid en consulting drijft op gebakken lucht en leugen. En om door het labyrinth van een vrouw bij bestemming te komen moet je ook doen of zaken je interesseren die je geen bal kunnen schelen. Hypocrisie is natuurlijk de smeerolie van het sociale verkeer. Ik rij Renault Clio, geen Austin Healey 3000, bouwjaar 1964.

De politieke angel uit VIBEG geen excuus om achterover te leunen.
Mijn toegevoegde waarde ligt in ongezouten meningen op basis van waarneming, onderzoek en analyse. Neem vissen in NATUURGEBIED Waddenzee, je maakt mij niet wijs dat daar op gebied van ecologische duurzaamheid geen grote slagen zijn te maken, in verantwoording van vissen in de natuur. Je maakt mij ook niet wijs dat die slagen worden gemaakt met de huidige stand van visserijbestuur (die nu hun achterban voorliegen dat Viswad voorwaarde is voor NB-wetvergunning. In plaats van fatsoenlijk onderzoek dat niet noodzakelijk alleen door Marnix van Stralen en/of het veel te dure Imares hoeft te worden uitgevoerd).

Ook de attitude van veel vissers, met hun op de valse tegenstelling ecologie-economie leunende vijandbeeld ten aanzien van de natuurbescherming behoeft modernisering. Afgezien van Groene groot-ayatollahs als Wilfred Alblas (Natuurmonumenten) en zijn juridische bomgordel Martijn de Jong, of Groen Links met haar vele gezichten (Greenpeace, Stichting de Noordzee) lopen vele normale mensen in natuurland rond.  En uiteindelijk moeten wij een mooi gebied als de Waddenzee koesteren, niet klokrond plat vissen en roepen ‘huhu, die groene gekkies met hun kokerworm huhu’, als ze er even niet bij zijn. Die attitude is nu net de kern van het probleem.

Au, het zere been
Kijk, dan heb je al wéér mensen tegen het zere been geschopt. Het gebeurt zomaar voor je er erg in hebt. Pas bij Petrus aan de hemelpoort zal ik mijn kaken stijf op elkaar houden, niets zeggen over het leed dat volgelingen van de door hem gestichte sekte hebben aangericht en nog dagelijks aanrichten tegen de wil van JC in, al brouwen de katholieken wel lekker abdijbier. Anders loop ik die zeventig maagden compensatie mis om het olifantseelt van mijn ziel te schrobben… Of kreeg je die via een andere ingang?

Deze handelsreiziger trekt weer verder…