RZ13shrimphunt1

De afdeling bestuurderspromotie en beleidsreclame van de Rijksoverheid stuurt een persbericht rond met valse informatie over ‘overbevissing’, in aanloop naar de Oceans-conferentie 2014 die Nederland wil organiseren. Zij beweren dat 40 procent van de visbestanden is ‘uitgeput’, terwijl dat 15-18 procent is. Zij schrijven

De bijeenkomst en samenwerking om de economie van Indonesië via vis middels Nederlandse kennis en kunde te versterken, loopt voor op de wereldwijde Oceans Conferentie die mei 2014 door Nederland wordt georganiseerd. De conferentie in Den Haag staat volledig in het teken van het creëren van meer voedselzekerheid door het verbeteren van de natuurlijke hulpbronnen in oceanen, waaronder een duurzamere aanpak van de wereldwijde visserijsector voor 2030. Ruim 40% van het totale visbestand is uitgeput door overbevissing, terwijl de zee voor een groot gedeelte van de wereld een belangrijke voedingsbron is.  Nieuwsbericht Rijksoverheid| 20-11-2013 –

Wat ís overbevissing?
Duurzaam bevist betekent vissen op MSY: dat houdt in dat je een ontrekking van 60-70 procent van de spawning stock biomass mag onttrekken tov onbeviste populaties. De officiële definitie voor overbevissing haal ik uit Juan Jorda et al 2011 in PNAS

We define “overfished” to mean that the biomass of the population has been reduced to a level less than that which would provide the MSY (B < BMSY) and the term “overfishing” to mean that a population is being subjected to a fishing effort greater than that required to produce the MSY (F > FMSY)

Kijken we naar dé grootste studie die visbestanden monitorde op duurzaamheid, Worm et al 2009 in Science dan lezen we

Stock assessments quantify the population status (abundance,length, and age structure) of targeted fish or invertebrate stocks.We explored the status of 166 stocks worldwide for which we were able to obtain estimates of current biomass and exploitation rate (Fig. 3B). For about two-thirds of the examined stocks (63%), biomass (B) has dropped below the traditional single-species management target of MSY (= maximum sustainable yield= maximaal duurzame vangst)

Dus 63 procent wordt niet duurzaam bevist volgens MSY en heeft herstelmaatregelen nodig, leuker kunnen we het niet maken. Maar ‘uitgeput’, wat duidt op ineengestorte populaties- dat is weer andere koek, dan komen we op 14-18 procent volgens deze studie én de FAO.  Instorting houdt vooral ‘economisch uitsterven’ in: dan loont het niet meer om er op te vissen, wat niet betekent dat de soort is verdwenen. Laten we vooral nauwkeurig zijn.

Conclusie: we hebben niets aan de reclameafdeling van de overheid die Dijksma wil verkopen aan de pers, via het lukraak in de rondte slingeren van getallen waarvan de communicatiemiep die het schreef zelf geen idee had wat het werkelijk betekende. Met de afdeling ‘communicatie’ verspreidt de overheid samen met mainstream-media vooral meer desinformatie, dankzij 9-5- nitwits die van toeten nog blazen weten.

Per definitie zijn ‘globale’ cijfers over overbevissing weinig relevant voor beleid. In sommige landen gaat het goed, in andere weer niet. De EU scoort in de studie van Mora et al uit 2009 bijvoorbeeld slecht, mede vanwege de koehandel tussen Lidstaten waardoor wetenschappelijk advies ondergesneeuwd raakt. Aan de andere kant; quota voor Noordzeeschol zijn dit jaar 130 procent hoger dan daarvoor en bestanden herstellen zich.  De belangrijkste vissoorten voor de Nederlandse vloot bevinden zich wél rond MSY.

Waarom draagt de overheid niet uit dat wij wél goed zitten….