Streel mijn ego en win een prijs....

Streel mijn ego en win een prijs….


Wie mijn blogs las over Natura 2000- de systematische poging tot natuurvervreemding van onze overheid- en mijn blogs over mijn ontmoeting met milieucommissaris Janez Potocnik zal met enig wenkbrauwfronsen de volgende email lezen, en dit persbericht van de Eurocratische zelfbevlekkingseenheid/communicatie

Geachte heer, mevrouw,

De Europese Commissie gaat van start met een nieuwe prijs die dient om beste praktijken voor natuurbehoud in Europa te erkennen en te bevorderen.

De Natura 2000 Award dient om uitstekende prestaties op het vlak van het beheer en de promotie van het Natura 2000-netwerk en de doelstellingen daarvan te belonen. Hij is ook bedoeld om activiteiten in de kijker te zetten die verband houden met Natura 2000 en die leiden tot voordelen voor de lokale economie (…..!!!!!!!!). Daartoe zoekt de Europese Commissie succesvolle kandidaten die het verdienen om in de schijnwerpers te staan in de hele Europese Unie.

Natura 2000 is het pronkstuk van het beleid rond natuur en biodiversiteit van de EU. Het is een netwerk van gebieden voor natuurbescherming in de hele EU die werden opgericht conform de Habitatrichtlijn van 1992. Het doel van het netwerk is om het voortbestaan van de meest waardevolle en bedreigde plant- en diersoorten en habitat van Europa op lange termijn te verzekeren.

Meer informatie over de Europese Natura 2000 Award is beschikbaar bij:
Persbericht
European Natura 2000 Award (EN)

Met vriendelijke groet,
Natura 2000 Award Secretariat

Je kunt dus- werkzaam zijnde in de natuursector- een prijs winnen als je een lofzang componeert op de Europese bureaucratie die in de smaak valt bij het zittende Eurocratisch establishment.

  • Terwijl 190 vissers en hun gezinnen weenden, hadden we wel op de kop af ’s winters gemiddeld 62.600 zwarte zee-eenden.
  • Ik stelde Potocnik enkele kritische vragen, en mocht vervolgens nooit meer bij persconferenties in Brussel komen opdagen.
  • Het dichten is mij wel eens makkelijker afgegaan, het zal komen door de donkere dagen. Ik heb nog tot 14 februari om mijn lofzang op het ambtenarenwezen en Grote Broer Potocnik bij te schaven.