bakas
De door ons berekende prijsstijging op uw energierekening van 1000 euro per jaar- om de windmolens uit het SER Energieakkoord te betalen- zal doorgaan tenzij burgers massaal in verzet komen, het heft in eigen handen nemen en hun bestuurders en politici op hun plaats wijzen. Dat is ook de waarneming die trendwatcher des vaderlands Adjiedj Bakas doet in zijn nieuwe trendbijbel Plenty op bladzijde 144:

Politieke keuzes zorgen via subsidies dus voor een opwaartse druk op de energieprijzen in Europa, en die politiek zal alleen gekeerd worden wanneer Europese burgers het niet langer accepteren op te draaien voor de politieke doelstellingen van de EU en een steeds groter deel van hun inkomsten aan groene energie uit te geven. Ik verwacht dat dit uiteindelijk gebeurt: burgers zullen het tij keren, samen met ondernemers.

Europa prijst zichzelf met haar klimaatpolitiek en papieren windmolen-doelstellingen uit de wereldmarkt. Met name Nederland, dat onder druk van de Partij van de Afgunst (PvdA) en de kliek rond Ed Nijpels (Liberaal Groen, nr 33 in top 200 invloedrijke mensen Volkskrant) haar dure energiedoelstellingen opschroefde naar 16 procent (de Belgen doen 13 procent). Volgens Bakas heeft Duitsland met haar Energiewende een grote vinger in de pap, om de klimaatdoelen in stand te houden. Omdat ze zelf in negatieve zin voorop lopen met het duur maken van energie, wil de Duitse regering dat dit nadeel niet oploopt ten opzichte van andere Europese landen, aldus Bakas.

…Duitsland is er alles aan gelegen om de energieprijs in Europa zo hoog mogelijk te houden, omdat de Duitsers anders een hogere prijs betalen dan andere landen en dus aan concurrentiekracht inboeten.

Groen verfje verblindt rode journalisten
Zoals wij berichtten komen Duitse consumentenorganisaties al in opstand tegen de gevolgen van de Energiewende, waaronder de stijging van 66 procent van de energierekening voor klimaatbelastingen. In Duitsland vindt zo een welvaartsoverdracht plaats van lage en middeninkomens naar investeerders in zonnepanelen, biogas-anlages en windmolenfarm-uitbaters/de voormalige nutsbedrijven als RWE. Een zelfde trend vindt in Nederland versterkt plaats door het in september gesloten SER-Energieakkoord.

Afgezien van enkele onafhankelijke geesten als Bakas en natuurlijk Climategate.nl zijn er weinigen die u de werkelijkheid van Europese klimaatpolitiek melden: klimaat is natuurlijk een ordinair excuus om belastingen te verhogen. En dus blijven mainstream-media ons een fatsoenlijke verslaggeving verschuldigd van de gevolgen voor burgers van het SER Energie-akkoord, dat wordt gedreven door Brusselse klimaatpolitiek. Ik verklaar dat uit de blinde sympathie die (meestal rode) journalisten koesteren voor alles dat een groen verfje heeft.