Bert de Vries, plv directeur generaal Energie en directeur Energie en Duurzaamheid

Bert de Vries, plv directeur generaal Energie en directeur Energie en Duurzaamheid

Martin Sommer is hier in de Volkskrant alweer- verwijzend naar de klassieken– ijzersterk met zijn vraag ‘wie controleert de controleurs’van het SER Akkoord. Per 1 januari eindig ik al mijn blogs met ‘overigens ben ik van oordeel dat Henk Kamp moet aftreden’, Romeinse historie is ook één van mijn hobbies. Maar Kamp doet slechts wat al onze ‘gekozen’ vertegenwoordigers doen: aan het pluche plakken tot de volgende verkiezingen.

De ware verantwoordelijke voor het verdubbelen van onze energierekening via het SER Energie Akkoord middels het weggeven van 70-100 miljard euro belastinggeld aan een selecte groep profiteurs, om overcapaciteit aan windmolens te bouwen is natuurlijk plv Directeur Generaal Energie Bert de Vries, tevens directeur Energie en Duurzaamheid, sinds 1981 werkzaam bij het Ministerie van Economische Zaken. Hij is ook de bureaucraat die Henk Kamp de Tweede Kamer halve waarheden laat vertellen, zoals via de brief aan de Tweede Kamer op 14 januari, waarin ten onrechte werd gesuggereerd dat een capaciteitsfactor (=jaarrendement) van 40 procent op land kan worden gehaald ipv de gemeten 22 procent van het opgestelde vermogen tot nu toe. Individuele molens op windrijke plekken kunnen een RENDEMENT halen van 40 procent, maar niet alle molens van Wind op Land tegelijk over een heel jaar, velen komen in het windluwe Drenthe te staan. Zo loog Henk Kamp dankzij Bert de Vries de Tweede Kamer voor, om de technische kritiek van de 12 opzij te schuiven, waaronder van onze huisingenieur Theo Wolters.

Iemand moet deze man dus gewoon stoppen, want anders betaalt u straks 500-1000 euro extra energielasten per jaar. Dit is hem, en wanneer later een parlementaire enquête volgt over hoe onze economie naar zijn grootje ging dankzij (energie)lastenverzwaringen weet u: het was Bert de Vries die het deed. Hij was de verantwoordelijke ambtenaar, die de wensen van Greenpeace en de windmolen/offshore/groene consulting-industrie in beleid omzette, om met de Crisis en Herstelwet in de hand en ‘draagvlakcampagnes’ , plus omkoping van omwonenden met belastinggeld- ieder verzet te breken. En hier zijn de contactgegevens van deze verantwoordelijke ambtenaar – topsalarisschaal door u betaald- bij het Ministerie:

Telefoon +31(0)70 379 78 52/ 6114
e.j.devries@minez.nl

Disclaimer: ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele onbeschaafde uitingen aan dat adres, noch voor de daden die voortvloeien uit de inhoud van mijn blogs en wat sommige lieden op basis hiervan menen te moeten doen dat buiten de wet of beschavingsnormen valt. 

RZ14Henkkampland
Nederland is in mijn ogen vooral een ceremoniële democratie. Wij zijn verder een door Brussel geleide bureaucratie en een lobbycratie, waar de sterkste lobby bepaalt hoe ons geld wordt besteed: de enige die bij het SER Energieakkkoord- leidend tot de grootste staatsuitgave uit onze geschiedenis- niet aan tafel was uitgenodigd was u, de burger. Overigens ben ik van oordeel dat Henk Kamp moet aftreden.