RZ14Henkkampland2

Terwijl onze koning kiezersbedrog Henk Kamp (VVD) ons wil opzadelen met 4,5 Gieg overcapaciteit aan windstroom op zee tegen 18 miljard euro subsidies en een vergelijkbaar vermogen aan overcapaciteit op land, is zijn Duitse collega van de SPD Sigmar Gabriel  voorgenomen windplannen beu, meldt de Sud Deutsche Zeitung. Gabriel noemt verdere uitbreiding en subsidiering ‘economisch onzinnig’, vindt windstroom onnodig duur en pleit voor inperking van de riante subsidieregelingen via de Einspeisegesatz- een feed in tarief dat producenten over 20 jaar krijgen en dat kan oplopen tot 17 ct per kWh, een factor 4 meer dan de kale stroomprijs op de Duitse EEX.

Klimaatbeleid: welvaartsoverdracht van proletariaat naar grootkapitaal
In mijn andere blog vandaag ga ik uitgebreider in op de groene energiemarktverwarring in Duitsland die ‘klimaatbeleid’ heet: Marktverstoring via subsidiëring van overcapaciteit met exploderende energierekeningen in de vorm van energiebelastingen. Waar dus een kleine groep producenten riant van profiteert ten koste van de rest van de economie, exclusief de gelukkigen die dankzij hun sterke lobby zich met belastingvrijstellingen rijk mogen rekenen: de zware industrie. Klimaatbeleid is dus de welvaartsoverdracht van modaal- en kleinverdieners richting het grootkapitaal.

Martin Sommer had gelijk: aan windmolens is niets ‘links’, en als een SPD-minister hier al verder in denkt dan een VVD-minister ….Overcapaciteit in windstroom betekent NIET dat daardoor kolencentrales dicht kunnen, in Europa GROEIDE de stroomopwekking met kolen met 12 procent afgelopen jaar, ondanks een vergelijkbare groei in opgesteld vermogen aan windmolens. Omdat windmolens in Duitsland een aandeel in stroomproductie hebben van 0,3 procent tot +30 procent moeten deze centrales altijd standby blijven als de wind (of de zon) wegvalt. Overigens vind ik dat Henk Kamp moet aftreden.

In 'groen voorbeeldland'DUitsland met het grootste opgestelde vermogen windmolens, levert fossiele energie meestal meer dan 90 procent van de stroombehoefte

In ‘groen voorbeeldland’ Duitsland met het grootste opgestelde vermogen windmolens, levert fossiele energie meestal meer dan 90 procent van de stroombehoefte