RZ14Henkkampland

Terwijl Martin Sommer zich in de Volkskrant afvraagt hoe ‘links’ het nu is om de Nederlandse bevolking op te zadelen met dure windenergie via een 500-1000 euro hogere energierekening, zocht ik fotografische inspiratie voor de VVD-toekomstvisie, die voortvarende Henk Kamp gaf in een voortvarend antwoord op de brief van de 12 SER Energieakkoordcritici-waaronder Climategate.nl-huisingenieur Theo.  Wie een glimp wil opvangen van ons voortvarende land in het jaar 5 na Henk Kamp kan terecht in de Lelijkste provincie met hoofdletter van voortvarend Nederland: de Flevopolder, waar molens, asfalt en elektriciteitsmasten vechten om voortvarende voorrang. Zo groen ziet ons voortvarende land er uit dankzij de voortvarende VVD met voortvarende Henk Kamp die 14 januari antwoordde met één stopwoord: voortvarende aanpak. (= ieder verzet vroegtijdig vermorzelen via bestuurlijke corruptie en schijnbezwaarprocedures met Crisis en Herstelwet als doodsteek democratie)

RZ14Henkkampland2 RZ14Henkkampland3 RZ14Zilverreiger

Windmolens zijn misschien heilige symbolen van de linkse kerk als vorm van ‘onbedorven natuurzuiverheid’ (de seculiere heilsleer waarin God voor De Natuur is vervangen) en hun kerkbode Trouw. Maar het zijn vooral nutsbedrijven, grootgrondbezitters en de offshore-industrie die van de miljardensubsidies zullen profiteren. Dat zijn over het algemeen geen links-stemmers. Bij de derde foto ziet u hoe één gascentrale rechtsonder- die meer vermogen kan leveren in constante vorm dan alle molens rond de centrale bij elkaar- qua horizonvervuiling en ruimtebeslag volledig wegvalt. Hieronder nog even de prijzen op een rij per energievorm:

  1. energieopwekking uit kolen heeft een kostprijs van 6ct per kWh, met gedaalde kolenprijzen is dat 5ct (2 ct brandstofkosten, 3 ct kapitaallasten)
  2. energieopwekking uit gas heeft bij centrales 58 procent ontwerprendement een kostprijs van 8 ct per kWh, waarvan 5ct brandstofkosten: daarom duwen kolen nu nieuwe schone gascentrales en WKK uit de markt (in Europa daalde opwekking uit gas vorig jaar met 23 procent)
  3. energieopwekking uit (CO2-loze) kernenergie geeft 5 ct kosten per kWh, het gros daarvan bestaat uit kapitaallasten
  4. windenergie op land heeft op windrijke locaties een kostprijs van 10- 12 ct per kWh
  5. windenergie op zee kost 16-17 ct per kWh