Wie bekend raakt met visserijpraktijk, gaat ze vanzelf waarderen, wie er niets van weet zet zich er tegen af

Kokkelvisser op Wad: Wie bekend raakt met visserijpraktijk, gaat vissers vanzelf meer waarderen, wie er niets van weet  zet zich er tegen af

Het blijkt dat onze doffe plof op de deurmat Dijksma opdracht gaf aan TNS Nipo om haar eigen gevoel voor ironie te peilen, namelijk een rapportcijfer dat de man op straat geeft aan onze agrarische  sector (7,8) en visserijsector (6,9), via het rapport Maatschappelijke Waardering van Nederlandse landbouw en visserij. En dan mogen we in de twittosfeer van de afdeling beleidsmarketing en bestuurderspromotie horen: ‘veel waardering voor boer en visser’. Het zou gek zijn als we de mensen die ons voedsel leveren niet waarderen.

Een meer passende titel zou dan ook zijn;

‘Waardeerde de overheid vissers en boeren maar net zoveel als normale Nederlanders doen’,

…in plaats van ze onder de vlag van ‘het milieu’ en met de Dierenpartij continue te pesten.

Cynische PvdA-plofkip…
Terwijl Sharon Dijksma en haar bureaucraten onze boeren tegelijk overladen met Natura 2000 en  de Programmatische Aanpak Stikstof, Terwijl het Ministerie van Economsiche Zaken een stuk visgebied  in de Noordzeekustzone afpakt van onze kleinschalige kustvisserij ter grootte van de Provincie Utrecht voor een in Denemarken bejaagde zwarte zee-eend- , de gehele sector overlaadt met de discardban zodat ze tonnen verlies gaan draaien per kotter om bijvangst dood aan te landen, mogen we dus inspiratie opdoen bij de afdeling Rijksoverheid.nl, om te vernemen hoe onze daadkrachtige en betrokken bestuurster met onze boeren en vissers bezig is.

Terwijl de overheid en PvdA-politici decennialang alles op alles zetten om onze agrarische sector door het slijk te halen, zodat wijlen Arend Jan Voortman en oud PvdA-Kamerlid het tijdschrift Spil opzette om het voor de door overheid en milieubeweging/media verguisde boerenstand op te nemen…

Zie ook de Wet Dieren, waar dieren een status van onaanraakbaarheid krijgen, of de wijze waarop door Europese regelgeving onze eiersector werd platgegooid. En het dan ook nog gek vinden dat ik zo’n ’toon’ aansla…Was ik maar gek geworden, het zou me enorm gerust stellen.